Ευρωπαϊκή ενεργειακή πολιτική μέχρι το 2030

Ευρωπαϊκή ενεργειακή πολιτική μέχρι το 2030

Thermogas

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή εξέδωσε σήμερα την Πράσινη Βίβλο με τίτλο «2030, πλαίσιο για την ενεργειακή & κλιματική πολιτική». Το έγγραφο αυτό δρομολογεί δημόσια διαβούλευση που θα διαρκέσει μέχρι τις 2 Ιουλίου, η οποία θα επιτρέψει στα κράτη μέλη, στα θεσμικά όργανα της ΕΕ και τα υπόλοιπα ενδιαφερόμενα μέρη να εκφράσουν τις απόψεις τους, σε θέματα όπως το είδος, τη φύση και το επίπεδο των πιθανών κλιματικών και ενεργειακών στόχων μέχρι το 2030, καθώς επίσης & σε άλλες σημαντικές πτυχές της ενεργειακής πολιτικής της ΕΕ. Οι απόψεις αυτές θα τροφοδοτήσουν την Ευρωπαϊκή Επιτροπή με ιδέες & τοποθετήσεις, έχοντας ως αποτέλεσμα τη σύνταξη του οριστικού πλαισίου το οποίο θα είναι έτοιμο μέχρι το τέλος του 2013.

Πλέον, αυτό που προέχει είναι η δημιουργία ενός πλαισίου για την επόμενη δεκαετία η οποία θα δώσει στους επενδυτές ασφάλεια, θα βοηθήσει την ανάπτυξη της καινοτομίας και θα αντιμετωπίσει την παγκόσμια κλιματική αλλαγή.

Η σύνταξη του πλαισίου με χρονικό ορίζοντα το 2030 θα πατήσει σε μεγάλο βαθμό & στα επιτεύγματα των στόχων που τέθηκαν για το 2020, όπως αυτά έχουν επιτευχθεί έως σήμερα.

Το πλήρες κείμενο της Πράσινης Βίβλου, μπορείτε να το διαβάσετε εδώ.

Δωρεάν προσφορές από τους εξειδικευμένους επαγγελματίες του Run My Project by B2Green

B2Green
By B2Green.gr 16:23, 27/03/2013

Bravo Awards 2019
ΕΛΙΠΥΚΑ - 1ο Συνέδριο Πυροπροστασίας Κατασκευών
Climatherm Energy 2020»
Verde.Tec 2020»
Energy Commodities 2020»
B2Green.gr Εγγραφή Newsletter

Επίσημοι Υποστηρικτές Των:

Σύνδεσμος Εταιριών Φωτοβολταϊκών
Ashrae Hellenic Chapter
Ελληνικό Ινστιτούτο Παθητικού Κτιρίου
Association of Energy Engineers - Ελληνικό Παράρτημα
Institute of Zero Energy Buildings
Πανελλήνιος Σύλλογος Πιστοποιημένων Ενεργειακών Επιθεωρητών - ΠΣΥΠΕΝΕΠ
Πανελλήνιος Σύνδεσμος Εταιριών Μόνωσης - ΠΣΕΜ
Ένωση Βιομηχανιών Ηλιακής Ενέργειας - ΕΒΗΕ
Πανελλήνιος Σύνδεσμος Διογκωμένης Πολυστερίνης - ΠΑ.ΣΥ.ΔΙ.Π.
Πανελλήνια Ομοσπονδία Εμπόρων & Βιοτεχνών Υαλοπινάκων - ΠΟΕΒΥ
Σύνδεσμος Ελλήνων Κατασκευαστών Αλουμινίου - ΣΕΚΑ
Πανελλήνιος Σύνδεσμος Επιχειρήσεων Προστασίας Περιβάλλοντος - ΠΑΣΕΠΠΕ
ΠΟΒΑΣ
ΚΑΠΕ EnergyHUBforALL