Έρευνα Eurostat: Στο 15% η ενεργειακή κατανάλωση από ΑΠΕ στην Ελλάδα

Έρευνα Eurostat: Στο 15% η ενεργειακή κατανάλωση από ΑΠΕ στην Ελλάδα

Στο 15% ήταν το μερίδιο ενεργειακής κατανάλωσης από ΑΠΕ στην Ελλάδα, το 2013, ποσοστό αντίστοιχο με το μέσο όρο στην «ΕΕ των 28», όπως προκύπτει με τα στοιχεία που έδωσε στη δημοσιότητα η Eurostat.

Σύμφωνα με την Ευρωπαϊκή Στατιστική Αρχή, την περίοδο 2004-2013, η Ελλάδα σημείωσε εντυπωσιακή άνοδο της ενεργειακής κατανάλωσης από ανανεώσιμες πηγές ενέργειας στην Ευρωπαϊκή Ένωση -από μόλις 6,9% το 2004 αυξήθηκε σε 15% το 2013.

Το 2013, τα υψηλότερα ποσοστά ενεργειακής κατανάλωσης από ΑΠΕ καταγράφονται στη Σουηδία (52,1%), στη Φινλανδία (37,1%), και στην Αυστρία (32,6%), ενώ τα χαμηλότερα σημειώνουν το Λουξεμβούργο (3,6%), η Μάλτα (3,8%), η Ολλανδία (4,5%) και το Ην. Βασίλειο (5,1%).

Στην «ΕΕ των 28» το μερίδιο της ενεργειακής κατανάλωσης από ανανεώσιμες πηγές αυξήθηκε από 8,3% το 2004 σε 14,3% το 2012 και 15% το 2013, ενώ ο στόχος που πρέπει να επιτευχθεί έως το 2020 είναι 20%.

Σημειωτέον, η χώρα μας πρέπει να επιτύχει αύξηση της ακαθάριστης τελικής κατανάλωσης ενέργειας από ανανεώσιμες πηγές στο 18%, ως το 2020.

Η Βουλγαρία, η Εσθονία και η Σουηδία έχουν ήδη «πιάσει» τους εθνικούς στόχους του 2020 για ανανεώσιμες πηγές ενέργειας.

Ενοποίηση αγορών
Για την επίτευξη του στόχου διείσδυσης των ΑΠΕ σε ποσοστό 27% που έχει θέσει η Ευρωπαϊκή Ένωση για το 2030 απαιτείται η περαιτέρω ενοποίηση των ενεργειακών αγορών και η διενέργεια επενδύσεων, όπως αναφέρει ο Διεθνής Οργανισμός Ενέργειας (IEA).

Πρόσφατα ο ΙΕΑ έχει διατυπώσει τις παραπάνω συστάσεις στη μελέτη-ανασκόπηση της ευρωπαϊκής ενεργειακής πολιτικής, με τίτλο «Energy Policies of IEA Countries: European Union – 2014». Ο οργανισμός αναμένει ταχεία ανάπτυξη των ΑΠΕ, χάρη στις πρόσφατες ενεργειακές δεσμεύσεις της ΕΕ για το 2030, ωστόσο επισημαίνει ότι εξακολουθούν να υφίστανται ζητήματα νομικής και κανονιστικής φύσεως που βάζουν «φρένο» στην πρόοδο του κλάδου.

«Για να επιτευχθεί ο στόχος του 27%, θα πρέπει όλα τα κράτη-μέλη να συμμετάσχουν στην προσπάθεια αυτή». Και ενώ στη μείωση του διοξειδίου του άνθρακα όλα βαίνουν καλώς στην ΕΕ, ο IEA αναφέρει ότι στην αγορά χονδρικής ενέργειας οι μεταρρυθμίσεις ακόμη βρίσκονται «στο περίμενε», παρόλο που υπάρχει άμεση ανάγκη για ισορροπία στο σύστημα. «Η ύπαρξη μιας ισχυρής 'Ενεργειακής Ένωσης' είναι απαραίτητη για την επίτευξη των στόχων του 2030. Αλλά ας είμαστε σαφείς: μια τέτοια Ένωση δεν θα πρέπει να αντιπροσωπεύει τα καρτέλ της αγοράς. Αντίθετα, η ΕΕ θα πρέπει να προχωρήσει στην ενοποίηση της ενεργειακής αγοράς με αποτελεσματικές πολιτικές για το κλίμα και την ενέργεια» όπως έχει δηλώσει χαρακτηριστικά η εκτελεστική Διευθύντρια του IEA, Μαρία βαν ντερ Χέβεν.

Στην έκθεση του ο IEA συστήνει επίσης τη μεταρρύθμιση του συστήματος εμπορίας ρύπων (ETS), με περισσότερες επενδύσεις σε ΑΠΕ και την ύπαρξη ενός διασυνδεδεμένου δικτύου ενέργειας που θα περιλαμβάνει ολόκληρη την Ευρώπη, και όχι μόνο τη Δυτική και Βόρεια Ευρώπη.

imerisia.gr

Θέλω προσφορά για φωτοβολταϊκά
(net metering, συντήρηση, αυτόνομα κλπ)

B2Green
By B2Green.gr 17:59, 15/03/2015
Thermal Drones
Kostal Solar
1st International Biogas Conference
12th International Scientific Conference on Energy and Climate Change
14o ΣΥΝΕΔΡΙΟ «ΑΛΟΥΜΙΝΙΟ & ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ»
B2Green.gr Εγγραφή Newsletter

Επίσημοι Υποστηρικτές Των:

Σύνδεσμος Εταιριών Φωτοβολταϊκών
Ashrae Hellenic Chapter
Ελληνικό Ινστιτούτο Παθητικού Κτιρίου
Association of Energy Engineers - Ελληνικό Παράρτημα
Institute of Zero Energy Buildings
Πανελλήνιος Σύλλογος Πιστοποιημένων Ενεργειακών Επιθεωρητών - ΠΣΥΠΕΝΕΠ
Πανελλήνιος Σύνδεσμος Εταιριών Μόνωσης - ΠΣΕΜ
Ένωση Βιομηχανιών Ηλιακής Ενέργειας - ΕΒΗΕ
Πανελλήνιος Σύνδεσμος Διογκωμένης Πολυστερίνης - ΠΑ.ΣΥ.ΔΙ.Π.
Πανελλήνια Ομοσπονδία Εμπόρων & Βιοτεχνών Υαλοπινάκων - ΠΟΕΒΥ
Σύνδεσμος Ελλήνων Κατασκευαστών Αλουμινίου - ΣΕΚΑ
Πανελλήνιος Σύνδεσμος Επιχειρήσεων Προστασίας Περιβάλλοντος - ΠΑΣΕΠΠΕ
ΠΟΒΑΣ
ΚΑΠΕ EnergyHUBforALL