Αλλαγή παρόχου ρεύματος online, πρώτη φορά στην Ελλάδα

Αλλαγή παρόχου ρεύματος online, πρώτη φορά στην Ελλάδα

Run My Project by B2Green

Οι καταναλωτές ηλεκτρισμού μπορούν πλέον να αλλάξουν Πάροχο με πλήρως ηλεκτρονική διαδικασία μέσα από το allazorevma.gr.

Η δυνατότητα αλλαγής Παρόχου on-line προσφέρεται για πρώτη φορά στην Ελλάδα και η διαδικασία είναι εξαιρετικά εύκολη, γρήγορη και εντελώς δωρεάν.

Ο καταναλωτής εισάγει τις απαραίτητες πληροφορίες μέσω μιας εύχρηστης ηλεκτρονικής φόρμας. Ο χρόνος που απαιτείται για να συμπληρωθεί είναι περίπου 3 λεπτά. Η φόρμα υποβάλλεται on-line. Το allazorevma.gr, αφού την ελέγξει και διαπιστώσει ότι είναι πλήρης, την προωθεί άμεσα στον Πάροχο που έχει επιλεγεί.

Η δυνατότητα ηλεκτρονικής αλλαγής προσφέρεται αρχικά για τρεις εναλλακτικούς Παρόχους. Η σύγκριση όμως εξακολουθεί να περιλαμβάνει τα προγράμματα όλων των Παρόχων ανεξάρτητα αν συνεργάζονται με το allazorevma.gr στην ηλεκτρονική υποβολή των δηλώσεων.

Αλλάζουμε τώρα ρεύμα λοιπόν, εύκολα γρήγορα και σωστά - τώρα και ηλεκτρονικά με το allazorevma.gr!!

Δωρεάν προσφορές από τους εξειδικευμένους επαγγελματίες του Run My Project by B2Green

B2Green
By B2Green.gr 18:33, 11/02/2016
Run My Project - Θέρμανση
10th International Scientific Conference on Energy and Climate Change
B2Green.gr Εγγραφή Newsletter

Επίσημοι Υποστηρικτές Των:

Σύνδεσμος Εταιριών Φωτοβολταϊκών
Ashrae Hellenic Chapter
ΚΑΠΕ EnergyHUBforALL
Ελληνικό Ινστιτούτο Παθητικού Κτιρίου

Institute of Zero Energy Buildings