Ενεργειακοί επιθεωρητές: έκθεση αποτίμησης της απελευθέρωσης του επαγγέλματος

Ενεργειακοί επιθεωρητές: έκθεση αποτίμησης της απελευθέρωσης του επαγγέλματος

Civiltech

Χωρίς ουσιαστικό αποτύπωμα για την οικονομία, τον αριθμό των επιχειρήσεων και τις θέσεις εργασίας φαίνεται να διήλθε ένα μεγάλο χρονικό διάστημα από την απελευθέρωση μιας μεγάλης σειράς κλειστών επαγγελμάτων, που πραγματοποιήθηκε το 2011 με το ν. 3919/2011 και τις λοιπές νομοθετικές ρυθμίσεις που ακολούθησαν.

Όπως προκύπτει από τη σχετική μελέτη του Κέντρου Προγραμματισμού και Οικονομικών Ερευνών (ΚΕΠΕ) στην οποία καταγράφεται η εξέλιξη 20 «νεοαπελευθερωμένων» επαγγελμάτων, τα οφέλη, σε όλους τους τομείς, είναι ανεπαίσθητα καθώς η πρωτοφανής κρίση εκμηδένισε την όποια δυναμική θα μπορούσαν να προσδώσουν στην οικονομία.

Δείτε παρακάτω την έκθεση του ΚΕΠΕ για τους ενεργειακούς επιθεωρητές:

Ενεργειακοί επιθεωρητές: αποτίμηση της απελευθέρωσης του επαγγέλματος

B2Green
By B2Green.gr 13:56, 13/06/2016
Sto Therm
Calda Energy - Aermec
Knauf
NanoDomi
ΔΕΠΑ
Climatherm Energy 2020»
Verde.Tec 2020»
Energy Commodities 2020»
B2Green.gr Εγγραφή Newsletter

Επίσημοι Υποστηρικτές Των:

Σύνδεσμος Εταιριών Φωτοβολταϊκών
Ashrae Hellenic Chapter
Ελληνικό Ινστιτούτο Παθητικού Κτιρίου
Association of Energy Engineers - Ελληνικό Παράρτημα
Institute of Zero Energy Buildings
Πανελλήνιος Σύλλογος Πιστοποιημένων Ενεργειακών Επιθεωρητών - ΠΣΥΠΕΝΕΠ
Πανελλήνιος Σύνδεσμος Εταιριών Μόνωσης - ΠΣΕΜ
Ένωση Βιομηχανιών Ηλιακής Ενέργειας - ΕΒΗΕ
Πανελλήνιος Σύνδεσμος Διογκωμένης Πολυστερίνης - ΠΑ.ΣΥ.ΔΙ.Π.
Πανελλήνια Ομοσπονδία Εμπόρων & Βιοτεχνών Υαλοπινάκων - ΠΟΕΒΥ
Σύνδεσμος Ελλήνων Κατασκευαστών Αλουμινίου - ΣΕΚΑ
Πανελλήνιος Σύνδεσμος Επιχειρήσεων Προστασίας Περιβάλλοντος - ΠΑΣΕΠΠΕ
ΠΟΒΑΣ
ΚΑΠΕ EnergyHUBforALL