Deal νομιμοποιήσεων για 25.482 καταπατημένες εκτάσεις

Deal νομιμοποιήσεων για 25.482 καταπατημένες εκτάσεις

Civiltech

Την προώθηση νομοσχεδίων με τα οποία θα ρυθμίζονται θέματα παραχώρησης εκτάσεων στον αιγιαλό και την παραλία και θα δίδεται η δυνατότητα στους κατόχους 25.482 καταπατημένων εκτάσεων του Δημοσίου να τις εξαγοράσουν έναντι τιμημάτων που θα καταβάλουν στις ΔΟΥ προγραμματίζει το υπουργείο Οικονομικών, όπως αποκαλύπτεται από τον τόμο των 130 σελίδων με τον απολογισμό δράσης τον οποίο δημοσιοποίησε χθες ο απελθών αναπληρωτής υπουργός Οικονομικών Τρύφων Αλεξιάδης.

Επιπλέον, από τα όσα αναφέρονται στο κεφάλαιο του συγκεκριμένου τόμου για τη δημόσια περιουσία προκύπτει ότι το υπουργείο Οικονομικών προχωρεί στη δημιουργία Μητρώου Αξιών Ακινήτων, μιας ηλεκτρονικής βάσης δεδομένων στην οποία θα καταχωρίζονται πληροφορίες για τις τρέχουσες εμπορικές αξίες των ακινήτων. Βάσει των στοιχείων που θα συγκεντρώνονται θα αναπροσαρμόζονται ανά τακτά διαστήματα οι αντικειμενικές αξίες. Αυτή η βάση δεδομένων θα υποστηρίζει το υπουργείο Οικονομικών σε όλες τις ενέργειές του που αφορούν στις τιμές των ακινήτων.

Τι αλλάζει

Αναλυτικά, στον απολογισμό Αλεξιάδη αναφέρονται τα ακόλουθα:

1. Αιγιαλός, παραλία, δημόσια κτήματα:

- Συντάχθηκε Κοινή Υπουργική Απόφαση για τον καθορισμό των όρων, των προϋποθέσεων και της διαδικασίας παραχώρησης της απλής χρήσης αιγιαλού, παραλίας, όχθης και παρόχθιας ζώνης μεγάλων λιμνών και πλεύσιμων ποταμών. Η εν λόγω Κοινή Υπουργική Απόφαση συντάχθηκε από τη Γενική Γραμματεία Δημόσιας Περιουσίας (σε συνεργασία με τα υπουργεία Πολιτισμού και Αθλητισμού και Περιβάλλοντος και Ενέργειας), με σκοπό να συνιστά συμμόρφωση προς την υπ' αριθ. 3944/2015 απόφαση του Συμβουλίου της Επικρατείας, αλλά και να περιγράψει διαδικασίες, περιορίζοντας κατά το δυνατό τη γραφειοκρατία και διασφαλίζοντας τη συντόμευση των διαδικασιών.

- Σχεδιάζεται η επικαιροποίηση των διατάξεων του Ν. 2971/2001 «Αιγιαλός, παραλία και άλλες διατάξεις», ώστε να καταστεί δυνατή η ρύθμιση ζητημάτων όπως ο καθορισμός ανταλλάγματος στις περιπτώσεις παραχώρησης έργων στον αιγιαλό, η παράταση προθεσμιών για τον καθορισμό αιγιαλού σε ορθοφωτοχάρτες, η απλοποίηση των διαδικασιών εκτέλεσης και επισκευής έργων για αναπτυξιακούς σκοπούς με την εξασφάλιση της προστασίας του περιβάλλοντος και της πολιτιστικής κληρονομιάς.

2. Καταπατημένα ακίνητα του Δημοσίου:

Ομαδοποιήθηκαν τα κατεχόμενα δημόσια ακίνητα ανά περιφέρεια (σύνολο ακινήτων: 25.482). Προωθείται σχέδιο νόμου για τη δυνατότητα εξαγοράς των ακινήτων αυτών από τους επί μακράν κατέχοντες, με γρήγορες διαδικασίες, προκειμένου αφενός να τακτοποιηθεί ένα επί δεκαετίες χρονίζον ζήτημα και αφετέρου να υπάρξει άμεση εισροή εσόδων στα ταμεία του κράτους. Ήδη με σειρά νόμων (Ν. 357/1976, Ν. 719/1977, Ν. 2166/1993 και Ν. 2386/1996), πλήθος δημόσιων κτημάτων εκποιήθηκε, έναντι τιμήματος, με ανάλογη ενίσχυση των κρατικών εσόδων. Στόχος είναι η οριστική αντιμετώπιση των αυθαίρετων καταπατήσεων. Ειδικότερα, θα επιδιωχθούν:

- Η αποδέσμευση της Πολιτείας από τα καταπατημένα ακίνητα που δεν είναι απαραίτητα για την εξυπηρέτηση των κρατικών σκοπών της ή δεν εμπίπτουν σε προστατευόμενες από ειδικές νομοθεσίες κατηγορίες ακινήτων, έναντι τιμήματος.

- Η απελευθέρωση των υπηρεσιών και των δικαστηρίων από σημαντικό αριθμό δικών και εξόδων και

- Η ικανοποίηση χρόνιων κοινωνικών προβλημάτων.

3. Αντικειμενικές αξίες:

Συστάθηκε επιτροπή για τη δημιουργία Μητρώου Αξιών Ακινήτων στο πλαίσιο ανασχεδιασμού του συστήματος αντικειμενικού προσδιορισμού αξίας ακινήτων. Εκδόθηκε υπουργική απόφαση και συγκροτήθηκε επιτροπή που ανέλαβε να εκπονήσει μελέτη για τον τρόπο οργάνωσης και λειτουργίας βάσης δεδομένων για τις αντικειμενικές αξίες των ακινήτων. Η επιτροπή εργάζεται προκειμένου να υλοποιήσει και να θεσμοθετήσει βάση δεδομένων αξιών ακινήτων επί της οποίας θα στηρίζονται πλέον οι αναπροσαρμογές των αντικειμενικών αξιών των ακινήτων και η οποία θα δύναται να υποστηρίζει το υπουργείο Οικονομικών σε όλες τις ενέργειες τις σχετικές με τιμές ακινήτων. Η ολοκλήρωση του έργου της Επιτροπής αναμένεται εντός του 2016, ώστε να τεθεί σε λειτουργία το νέο σύστημα από το 2017.

Εφημερίδα "Ελεύθευρος Τύπος" - tee.gr

Building Green Open Space 2019
B2Green
By B2Green.gr 09:42, 10/11/2016
Sto Therm

Rizakos
3DR - Μελέτη στατικής επάρκειας αυθαιρέτου
Knauf
Calda Energy - Aermec
ΟΙΚΟΔΟΜΗ EXPO 2019
14o ΣΥΝΕΔΡΙΟ «ΑΛΟΥΜΙΝΙΟ & ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ»
The Solar Future Greece 2019
B2Green.gr Εγγραφή Newsletter

Επίσημοι Υποστηρικτές Των:

Σύνδεσμος Εταιριών Φωτοβολταϊκών
Ashrae Hellenic Chapter
Ελληνικό Ινστιτούτο Παθητικού Κτιρίου
Association of Energy Engineers - Ελληνικό Παράρτημα
Institute of Zero Energy Buildings
Πανελλήνιος Σύλλογος Πιστοποιημένων Ενεργειακών Επιθεωρητών - ΠΣΥΠΕΝΕΠ
Πανελλήνιος Σύνδεσμος Εταιριών Μόνωσης - ΠΣΕΜ
Ένωση Βιομηχανιών Ηλιακής Ενέργειας - ΕΒΗΕ
Πανελλήνιος Σύνδεσμος Διογκωμένης Πολυστερίνης - ΠΑ.ΣΥ.ΔΙ.Π.
Πανελλήνια Ομοσπονδία Εμπόρων & Βιοτεχνών Υαλοπινάκων - ΠΟΕΒΥ
Σύνδεσμος Ελλήνων Κατασκευαστών Αλουμινίου - ΣΕΚΑ
Πανελλήνιος Σύνδεσμος Επιχειρήσεων Προστασίας Περιβάλλοντος - ΠΑΣΕΠΠΕ
ΠΟΒΑΣ
ΚΑΠΕ EnergyHUBforALL