Στα δικαστήρια πάει ο δήμος Γόρτυνας το δήμο Φαιστού- Έδωσε άδεια για το βιοαέριο σε περιοχή της Γόρτυνας

Στα δικαστήρια πάει ο δήμος Γόρτυνας το δήμο Φαιστού- Έδωσε άδεια για το βιοαέριο σε περιοχή της Γόρτυνας

Διοικητικό και δικαστικό αγώνα κατά των αποφάσεων του αναπληρωτή Γενικού ∆ιευθυντή της Αποκεντρωµένης ∆ιοίκησης Κρήτης, Εµµανουήλ Μαυράκη, με τις οποίες, παρά την αντίθεση του δήμου, δόθηκαν άδειες σε ιδιωτική εταιρεία για τη λειτουργία μονάδων βιοαερίου στην περιοχή των Γκαγκαλών, ξεκινά ο δήμος Γόρτυνας. Οι προσφυγές του δήμου δεν αναφέρονται μόνο στις αποφάσεις του αναπληρωτή γενικού διευθυντή αλλά και στις πρωτοβουλίες του γειτονικού δήμου Φαιστού ο οποίος τον Δεκέμβριο του 2016 έδωσε άδεια για να οικοδομηθούν οι εγκαταστάσεις της μια μονάδας στη Θέση "Βαλιανά" ή Καμίνι, που ανήκει στο δημοτικό διαμέρισμα Γκαγκαλών του δήμου Γόρτυνας. Και παρά το γεγονός ότι ο ίδιος ο δήμος Γόρτυνας αρνείται, ο γειτονικός δήμος στον οποίο ανήκει η υπηρεσία δόμησης, έδωσε άδεια.

Ήδη, με προηγούμενη απόφαση, ο δήμος Γόρτυνας ξεκίνησε δικαστικό αγώνα για την ακύρωση των αποφάσεων του κ. Μαυράκη, ενώ προσέφυγε και κατά του ιδιώτη (ο οποίος δραστηριοποιείται στην περιοχή με δυο διαφορετικές εταιρείες). Παράλληλα, με νέες προσφυγές που αποφάσισε πριν λίγες ημέρες καταθέτει αίτηση ακύρωσης της άδειας δόμησης που έδωσε ο δήμος Φαιστού αλλά και αγωγή για την αναγνώριση της δημοτικής δρόμου της περιοχής που χρησιμοποιεί ο ιδιώτης για τις εγκαταστάσεις του, αλλά και ασφαλιστικά μέτρα για την προστασία της δημοτικής περιουσίας.

Ήδη ο δήμος έχει προσφύγει κατά:

• της υπ' αρ. 4069/30-12-2014 απόφασης του αναπληρωτή Γενικού ∆/ντή Αποκεντρωµένης ∆ιοίκησης Κρήτης Εµµανουήλ Μαυράκη, που ενέκρινε τους περιβαλλοντικούς όρους και περιορισµούς για την κατασκευή και λειτουργία του έργου "Μονάδα ηλεκτροπαραγωγής από βιοαέριο ισχύος 499 KW' ιδιοκτησίας της εταιρίας WIND AND GAS ΚΟΥΜΠΕΝΑΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ Ε.Π.Ε. & ΣΙΑ Ε.Ε. στη θέση "ΒΑΛΙΑΝΑ" ή «ΚΑΜΙΝΙ» ∆.∆. Γκαγκαλών ∆ήµου Γόρτυνας Π.Ε. Ηρακλείου Περιφέρειας Κρήτης."

• και της υπ' αρ. 4478/29-12-2014 απόφασης του ίδιου αναπληρωτή Γενικού ∆/ντή Αποκεντρωµένης ∆ιοίκησης Κρήτης Εµµανουήλ Μαυράκη, που ενέκρινε τους περιβαλλοντικούς όρους και περιορισµούς για την κατασκευή και λειτουργία του έργου "Μονάδα ηλεκτροπαραγωγής από βιοαέριο ισχύος 499 KW' ιδιοκτησίας της εταιρίας WIND AND SUN ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ Ε.Π.Ε. & ΣΙΑ Ε.Ε. στη θέση "Κάτω Κέντα» ∆.∆. Γκαγκαλών ∆ήµου Γόρτυνας Π.Ε. Ηρακλείου Περιφέρειας Κρήτης."

Προχώρησε επίσης στην κατάθεση ασφαλιστικών µέτρων κατά της εταιρίας WIND AND GAS ΚΟΥΜΠΕΝΑΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ Ε.Π.Ε. & ΣΙΑ Ε.Ε. αλλά και κατά της εταιρίας WIND AND SUN ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ Ε.Π.Ε. & ΣΙΑ Ε.Ε. προκειµένου να ανασταλεί η διαδικασία εγκατάστασης των µονάδων.

candianews.gr

Δωρεάν προσφορές από τους εξειδικευμένους επαγγελματίες του Run My Project by B2Green

B2Green
By B2Green.gr 18:51, 17/01/2017
11th International Scientific Conference on Energy and Climate Change
B2Green.gr Εγγραφή Newsletter

Επίσημοι Υποστηρικτές Των:

Σύνδεσμος Εταιριών Φωτοβολταϊκών
Ashrae Hellenic Chapter
Ελληνικό Ινστιτούτο Παθητικού Κτιρίου
Association of Energy Engineers - Ελληνικό Παράρτημα
Institute of Zero Energy Buildings
Πανελλήνιος Σύλλογος Πιστοποιημένων Ενεργειακών Επιθεωρητών - ΠΣΥΠΕΝΕΠ
Πανελλήνιος Σύνδεσμος Εταιριών Μόνωσης - ΠΣΕΜ
Ένωση Βιομηχανιών Ηλιακής Ενέργειας - ΕΒΗΕ
Πανελλήνιος Σύνδεσμος Διογκωμένης Πολυστερίνης - ΠΑ.ΣΥ.ΔΙ.Π.
Πανελλήνια Ομοσπονδία Εμπόρων & Βιοτεχνών Υαλοπινάκων - ΠΟΕΒΥ
Πανελλήνιος Σύνδεσμος Επιχειρήσεων Προστασίας Περιβάλλοντος - ΠΑΣΕΠΠΕ
ΚΑΠΕ EnergyHUBforALL
ΚΑΠΕ Enerfund