Νέα ΚΥΑ στο ''εξοικονομώ'': εκταμιεύσεις δανείων & αξιοποίηση επιστροφών

Νέα ΚΥΑ στο ''εξοικονομώ'': εκταμιεύσεις δανείων & αξιοποίηση επιστροφών

Civiltech

Τροποποιήθηκε με νέα Κοινή Υπουργική Απόφαση του Υπουργού Περιβάλλοντος & Ενέργειας κ. Σταθάκη και του Αναπληρωτή Υπουργού Οικονομίας & Ανάπτυξης κ. Χαρίτση, το πρόγραμμα «Εξοικονόμηση κατ’ οίκον».

Συγκεκριμένα, όπως παρουσιάζει το B2Green.gr, στη νέα ΚΥΑ οι δύο Υπουργοί αποφάσισαν:

Την τροποποίηση της με Α.Π. Φ.Β1/Ε2.1/244/6/5.1.2011 Κοινής Απόφασης των Υπουργών Οικονομίας, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας και Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής (ΦΕΚ Β 54/26.01.2011) με τίτλο «Προκήρυξη του Προγράμματος «Εξοικονόμηση κατ' οίκον» που θα υλοποιηθεί στο πλαίσιο του ΕΣΠΑ 2007-2013», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, ως κατωτέρω:

 1. Η περίπτωση α) της παραγράφου 1.2 «Σύντομη περιγραφή - Διάρκεια Προγράμματος» του Οδηγού του Προγράμματος, αντικαθίστανται ως εξής:

  «α) καταληκτική ημερομηνία εκταμίευσης των δανείων από την ΕΤΕΑΝ Α.Ε. στους συνεργαζόμενους χρηματοπιστωτικούς οργανισμούς και από τους συνεργαζόμενους χρηματοπιστωτικούς οργανισμούς στους λογαριασμούς των αναδόχων / προμηθευτών ορίζεται η 31.01.2017.».
   
 2. Στην παράγραφο 1.3 «Συνολικός προϋπολογισμός Προγράμματος και περιφερειακή κατανομή» του Οδηγού του Προγράμματος, προστίθεται νέο εδάφιο μετά το ένατο ως εξής:

  «Μετά την ανωτέρω ημερομηνία και έως την εκκαθάριση και το κλείσιμο των λογαριασμών μεσεγγύησης, τα διαχειριστικά κόστη καλύπτονται από πόρους του Ταμείου «Εξοικονομώ κατ' Οίκον» που προέρχονται από επιστροφές δανείων ή/και λοιπούς εθνικούς πόρους».
   
 3. Το έβδομο εδάφιο μετά από τον υπέρτιτλο «Για τις αιτήσεις που θα υπαχθούν μετά την 01.01.2016» της παραγράφου 7.1 «Εκταμίευση προκαταβολής δανείου- Έναρξη Υλοποίησης Έργου – Έκδοση παραστατικών» τροποποιείται ως εξής:

  «Η εκταμίευση του συνόλου του δανείου πραγματοποιείται από τους συνεργαζόμενους χρηματοπιστωτικούς οργανισμούς το αργότερο έως 31.01.2017.»

Κατά τα λοιπά ισχύει η υπ' αριθμ. πρωτ. υπ' αριθμ. Φ.Β1/Ε2.1/244/6/5.1.2011 Κοινή Απόφαση των Υπουργών Οικονομίας, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας και Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής (ΦΕΚ Β 54/26.01.2011), όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει.

Δείτε τη νέα ΚΥΑ. εδώ.

Building Green Open Space 2019
B2Green
By B2Green.gr 12:38, 16/02/2017
Sto Therm
Rizakos
Calda Energy - Aermec
Knauf
NanoDomi Διαγωνισμός
12th International Scientific Conference on Energy and Climate Change
ΟΙΚΟΔΟΜΗ EXPO 2019
14o ΣΥΝΕΔΡΙΟ «ΑΛΟΥΜΙΝΙΟ & ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ»
B2Green.gr Εγγραφή Newsletter

Επίσημοι Υποστηρικτές Των:

Σύνδεσμος Εταιριών Φωτοβολταϊκών
Ashrae Hellenic Chapter
Ελληνικό Ινστιτούτο Παθητικού Κτιρίου
Association of Energy Engineers - Ελληνικό Παράρτημα
Institute of Zero Energy Buildings
Πανελλήνιος Σύλλογος Πιστοποιημένων Ενεργειακών Επιθεωρητών - ΠΣΥΠΕΝΕΠ
Πανελλήνιος Σύνδεσμος Εταιριών Μόνωσης - ΠΣΕΜ
Ένωση Βιομηχανιών Ηλιακής Ενέργειας - ΕΒΗΕ
Πανελλήνιος Σύνδεσμος Διογκωμένης Πολυστερίνης - ΠΑ.ΣΥ.ΔΙ.Π.
Πανελλήνια Ομοσπονδία Εμπόρων & Βιοτεχνών Υαλοπινάκων - ΠΟΕΒΥ
Σύνδεσμος Ελλήνων Κατασκευαστών Αλουμινίου - ΣΕΚΑ
Πανελλήνιος Σύνδεσμος Επιχειρήσεων Προστασίας Περιβάλλοντος - ΠΑΣΕΠΠΕ
ΠΟΒΑΣ
ΚΑΠΕ EnergyHUBforALL