Ξεσκονίζει την Attica Bank ο ξένος επενδυτής

B2Green avatar
10:32, 17/02/2017
Business > Green Business > Νέα

Ξεσκονίζει την Attica Bank ο ξένος επενδυτής

Run My Project by B2Green

Με εντατικούς ρυθμούς εξελίσσεται το due diligence του δανειακού χαρτοφυλακίου της Attica Bank από το ξένο fund που επελέγη ως προτιμητέο από τον σύμβουλο και την διοίκηση της τράπεζας σε ανοικτή γραμμή με την Τράπεζα της Ελλάδος.

Σύμφωνα με πληροφορίες, ο επενδυτής θα ξεσκονίζει τα οικονομικά μεγέθη της τράπεζας και τις επόμενες εβδομάδες, καθώς η καταληκτική ημερομηνία για συμφωνία είναι η 31η Μαρτίου.

Με βάση το πλάνο αναδιάρθρωσης, η Attica Bank πρέπει να καλύψει εναπομείνασες κεφαλαιακές ανάγκες ύψους 70 εκατ. ευρώ προκειμένου να συνεχίσει απρόσκοπτα την πορεία της. Ο επενδυτής θα καλύψει είτε την έκδοση κοινού ομολογιακού δανείου μειωμένης εξασφάλισης, ύψους 70 εκατ. ευρώ, είτε θα αγοράσει από την τράπεζα το junior ομόλογο της τιτλοποίησης με τιμή που να εξασφαλίζει στην Attica κεφαλαιακό κέρδος 70 εκατ. ευρώ.

Το ποσό των μη εξυπηρετούμενων δανείων που πρόκειται να τιτλοποιηθούν και εν συνεχεία να ανατεθεί η διαχείρισή τους σε επενδυτή, ενδέχεται να αυξηθεί στο 1,25 δισ. ευρώ. Αξίζει να αναφερθεί ότι η ανακτήσιμη αξία των παραπάνω δανείων, σύμφωνα με τις εκτιμήσεις της διοίκησης της τράπεζας, ανέρχεται σε 415 εκατ. ευρώ, σε όρους καθαρής παρούσας αξίας.

Οι κινήσεις βήμα-βήμα
Η Attica Bank θα μεταφέρει σε εταιρία ειδικού σκοπού (SPV), την οποία θα συστήσει η ίδια, χαρτοφυλάκιο δανείων σε οριστική καθυστέρηση, ονομαστικής αξίας περίπου 1,045 δισ. ευρώ. Η εταιρία ειδικού σκοπού εκδίδει, με ενέχυρο τα παραπάνω δάνεια, στο πλαίσιο της τιτλοποίησης, δύο ομόλογα.

- Το ένα έχει ονομαστική αξία 415 εκατ. ευρώ, που αντιστοιχεί στην ανακτήσιμη, σύμφωνα με τις εκτιμήσεις της τράπεζας, αξία των τιτλοποιούμενων προβληματικών δανείων. Το εν λόγω ομόλογο θα έχει προτεραιότητα στην αποπληρωμή του.

- Το δεύτερο ομόλογο, ονομαστικής αξίας 630 εκατ. ευρώ, αντιστοιχεί στο μέρος των δανείων που θεωρούνται μη ανακτήσιμα. Θα αρχίσει να αποπληρώνεται ως junior τίτλος, μετά την εξόφληση του senior ομολόγου. Ως εκ τούτου η αξία του θα είναι συμβολική.

- Η εταιρία ειδικού σκοπού, έχοντας στην κατοχή της τα δάνεια, θα προχωρήσει, εν συνεχεία, σε σύναψη επταετούς σύμβασης διαχείρισης με εταιρία που θα έχει αδειοδοτηθεί από την ΤτΕ.

- Η εταιρία διαχείρισης θα ιδρυθεί από την Τράπεζα Αττικής και εν συνεχεία το 80% του μετοχικού της κεφαλαίου θα αποκτηθεί από τον επενδυτή, με καταβολή ποσού αντίστοιχου της ονομαστικής αξίας της συμμετοχής του στο απαιτούμενο μετοχικό κεφάλαιο της εταιρίας.

- Η εταιρία θα διαχειρισθεί τα μη εξυπηρετούμενα δάνεια που έχουν τιτλοποιηθεί, με στόχο την ανάκτηση τουλάχιστον 415 εκατ. ευρώ από την ονομαστική αξία του 1,045 δισ. ευρώ.

Αναστασία Παπαιωάννου
a.papaioannou@euro2day.gr

euro2day.gr

Δωρεάν προσφορές από τους εξειδικευμένους επαγγελματίες του Run My Project by B2Green

B2Green
By B2Green.gr 10:32, 17/02/2017

Watec
Climatherm Energy 2018
Run My Project - Θέρμανση
B2Green.gr Εγγραφή Newsletter

Επίσημοι Υποστηρικτές Των:

Σύνδεσμος Εταιριών Φωτοβολταϊκών
Ashrae Hellenic Chapter
ΚΑΠΕ EnergyHUBforALL
Ελληνικό Ινστιτούτο Παθητικού Κτιρίου
Association of Energy Engineers - Ελληνικό Παράρτημα

Institute of Zero Energy Buildings