Ημερίδα: «Υπεύθυνη Επιχειρηματικότητα και Εταιρική Κοινωνική Ευθύνη: ο Μαγνητικός Βορράς των Επιχειρήσεων»

B2Green avatar
15:12, 20/03/2017
Business > Green Business > Νέα

Ημερίδα: «Υπεύθυνη Επιχειρηματικότητα και Εταιρική Κοινωνική Ευθύνη: ο Μαγνητικός Βορράς των Επιχειρήσεων»

Ο Δήμος Μεταμόρφωσης, στο πλαίσιο της γενικότερης πολιτικής του για την ενίσχυση της τοπικής επιχειρηματικότητας και τη βελτίωση της συνεργασίας με την επιχειρηματική κοινότητα, οργανώνει ημερίδα με θέμα «Επιχειρηματικότητα και Εταιρική Κοινωνική Ευθύνη» .

Η ημερίδα θα πραγματοποιηθεί την Τρίτη, 28 Μαρτίου 2017 και από ώρα 11.00 έως 17.30 στην αίθουσα του Δημοτικού Συμβουλίου και θα έχει τη μορφή του workshop. Απευθύνεται αποκλειστικά σε επιχειρηματίες και ανώτατα στελέχη επιχειρήσεων, που έχουν έδρα τη Μεταμόρφωση.

Οι εισηγητές Γεώργιος Κ. Γιαννούλας, ΜSc/ MScRes, Πιστοποιημένος Σύμβουλος επιμόρφωσης ενηλίκων & ανάπτυξης φυσικών δικτύων και ο Νικόλαος Ι. Πέντσας, ΜSc/ΜΒΑ/ ΜSc, Σύμβουλος Επιχειρηματικής Στρατηγικής θα μεταφέρουν επιχειρηματικά παραδείγματα από τη διεθνή εμπειρία τους και θα προτείνουν νέους τρόπους επιχειρηματικής ανάπτυξης προσαρμοσμένους στην ελληνική πραγματικότητα.

Πρόσθετο στοιχείο της εκδήλωσης είναι η αναγνώριση της έμπρακτης συνεισφοράς της τοπικής επιχειρηματικής κοινότητας στην ανάπτυξη του τόπου η ανάδειξη της παρουσίας της στον κοινωνικό και οικονομικό χάρτη της πόλης και η επιβράβευση της εταιρικής κοινωνικής ευθύνης, που έχει επιδειχθεί μέσα από το τοπικό δίκτυο εταιρικής υπευθυνότητας.

Σημειώνεται ότι η εκδήλωση εντάσσεται στη γενικότερη πολιτική του Δημάρχου Μεταμόρφωση Μιλτιάδη Ι. Καρπέτα για την ενίσχυση, ανάπτυξη και προσέλκυση της επιχειρηματικότητας, προκειμένου να αξιοποιηθεί το υπάρχον δυναμικό στην οικονομική ζώνη του Δήμου, με απώτερο σκοπό την αύξηση της οικονομικής δραστηριότητας, την καταπολέμηση της ανεργίας και την τόνωση της καινοτομίας, της επιχειρηματικότητας και της παραγωγικής διαδικασίας.

Στις σχεδιαζόμενες δραστηριότητες του Δήμου, περιλαμβάνονται εκδηλώσεις και δράσεις, που θα προωθούν περαιτέρω τη συνεργασία του Δήμου με την επιχειρηματική κοινότητα, μέσα από εμπέδωση κλίματος εμπιστοσύνης και τη διαμόρφωση κανόνων, θα υποβοηθούν τη δικτύωση μεταξύ των επιχειρήσεων, θα ενθαρρύνουν και θα ενισχύουν τους νέους που προσανατολίζονται στη δημιουργία επιχειρήσεων και θα παρέχουν πρακτικές γνώσεις και δεξιότητες σε ανέργους ώστε να μπορούν να αναζητήσουν εργασία με καλύτερες προϋποθέσεις.

Για τις προσεχείς εκδηλώσεις, θα υπάρξει σχετική ενημέρωση .

Πρόγραμμα ημερίδας

11:00 – 11:15
Προσέλευση – networking

11:15 – 11:30
Kαλωσόρισμα
Εισαγωγή: Εταιρική Κοινωνική Ευθύνη/ ΕΚΕ/ Εταιρική Υπευθυνότητα / Βιώσιμη Ανάπτυξη/ Αειφορία

11:30 – 12:00
Χαιρετισμός – Παρουσίαση Δημάρχου Μιλτιάδη Ι. Καρπέτα

12:00 – 13:15
Εισηγητής Γεώργιος Γιαννούλας ΜSc/ MScRes

ΕΚΕ: Ανθρωποκεντρικό στρατηγικό εργαλείο
Η ΕΚΕ στο σύγχρονο επιχειρηματικό περιβάλλον (Σύγχρονα παραδείγματα)
Οφέλη ΕΚΕ
Μέθοδος ολιστικής αντιμετώπισης κρίσεων
Η ΕΚΕ ως προϋπόθεση βιωσιμότητας και ανάπτυξης κύκλου εργασιών

13:15 – 13:30
Διάλειμμα

13:30 – 14:45
Εισηγητής Νικόλαος Πέντσας ΜSc/ΜΒΑ/ ΜSc

Η εξέλιξη της ΕΚΕ στο χρόνο και οι σύγχρονες τάσεις για τα επόμενα χρόνια
Το περιεχόμενο της ΕΚΕ (οικονομία, περιβάλλον, κοινωνία, stakeholders και απολογισμοί)
Case studies & Success Stories
Αποτελέσματα ερευνών από Ελλάδα και εξωτερικό
Οι STAKEHOLDERS (τι είναι, πως επιδρούν, τι επιδιώκει το STAKEHOLDERS MANAGEMENT)
Η φήμη της εταιρείας ως σημαντικό στοιχείο της ΕΚΕ – Πως τη χειρίζονται οι εταιρείες

14:45 – 15:15
Διάλειμμα

15:15 – 16:15
Παρουσίαση συμμετεχόντων εταιρειών & Brainstorming session

16:15 – 17:30
Ασκήσεις Stakeholders Management

Δωρεάν προσφορές από τους εξειδικευμένους επαγγελματίες του Run My Project by B2Green

B2Green
By B2Green.gr 15:12, 20/03/2017
11th International Scientific Conference on Energy and Climate Change
B2Green.gr Εγγραφή Newsletter

Επίσημοι Υποστηρικτές Των:

Σύνδεσμος Εταιριών Φωτοβολταϊκών
Ashrae Hellenic Chapter
Ελληνικό Ινστιτούτο Παθητικού Κτιρίου
Association of Energy Engineers - Ελληνικό Παράρτημα
Institute of Zero Energy Buildings
Πανελλήνιος Σύλλογος Πιστοποιημένων Ενεργειακών Επιθεωρητών - ΠΣΥΠΕΝΕΠ
Πανελλήνιος Σύνδεσμος Εταιριών Μόνωσης - ΠΣΕΜ
Ένωση Βιομηχανιών Ηλιακής Ενέργειας - ΕΒΗΕ
Πανελλήνιος Σύνδεσμος Διογκωμένης Πολυστερίνης - ΠΑ.ΣΥ.ΔΙ.Π.
Πανελλήνια Ομοσπονδία Εμπόρων & Βιοτεχνών Υαλοπινάκων - ΠΟΕΒΥ
Πανελλήνιος Σύνδεσμος Επιχειρήσεων Προστασίας Περιβάλλοντος - ΠΑΣΕΠΠΕ
ΚΑΠΕ EnergyHUBforALL
ΚΑΠΕ Enerfund