«Ενεργειακή Αναβάθμιση Κτιρίων», στο Building Green Open Space 2017

 «Ενεργειακή Αναβάθμιση Κτιρίων», στο Building Green Open Space 2017

Run My Project by B2Green

To Building Green Open Space 2017, ο πυρήνας ενημέρωσης της έκθεσης Building Green Expo 2017, αποτελείται από καθημερινές παρουσιάσεις, case studies και προβολές λύσεων και εφαρμογών που παρουσιάζονται στην έκθεση σχετικά με την Αειφορία, την Πράσινη Δόμηση, τις Τεχνολογίες Εξοικονόμησης Ενέργειας σε υφιστάμενα και νέα κτίρια και στο δομημένο περιβάλλον, τις Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας και τις Εναλλακτικές Μορφές Μετακίνησης.

Ενεργειακή Αναβάθμιση Κτιρίων, Παρασκευή 07/04/2017, Metropolitan Expo

Ο τομέας των κτιρίων αποτελεί έναν από τους πλέον σημαντικούς οικονομικούς τομείς, καθώς αντιπροσωπεύει περίπου το 10% της παγκόσμιας οικονομίας. Παράλληλα, έχει έναν κρίσιμο ρόλο στην επίτευξη των εθνικών και ευρωπαϊκών στόχων, καθώς η συμβολή τους στην κατανάλωση της ενέργειας και στις εκπομπές διοξειδίου του άνθρακα είναι πολύ σημαντικές, αν αναλογιστούμε ότι αντιπροσωπεύουν το 45% της εγχώριας κατανάλωσης (για το 2012).

Η πλέον γνωστή ως 20 – 20 – 20 γενικότερη περιβαλλοντική και ενεργειακή στοχοθεσία της Ευρωπαϊκής Ένωσης αποτελεί στόχο του σήμερα, καθώς ήδη οι ηγέτες της συμφώνησαν στους τρεις ενεργειακούς δεσμευτικούς στόχους για το 2030 που συνοψίζονται:

  • Σε 40% μείωση των εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου σε σχέση με τα επίπεδα του 1990 (δεσμευτικός για κάθε κράτος μέλος ξεχωριστά και για την Ένωση συνολικά)
  • Σε 27% της χρήσης ΑΠΕ στο επί του συνόλου της ενεργειακής κατανάλωσης (δεσμευτικός σε ευρωπαϊκό επίπεδο, αλλά όχι για κάθε κράτος μέλος ξεχωριστά)
  • Σε 27% μείωση της κατανάλωσης ενέργειας σε σχέση με τα επίπεδα του 1990 (μη δεσμευτικός σε ευρωπαϊκό και εθνικό επίπεδο)

Ο μεγαλύτερος αριθμός κτιρίων είναι γεγονός ότι συνδέεται με τη χρήση της κατοικίας. Στη χώρα μας, τα νοικοκυριά αντιπροσωπεύουν περίπου το 78% του συνολικού κτιριακού αποθέματος, με τα περισσότερα από αυτά να έχουν κατασκευαστεί πριν από το 1980, ενώ σύμφωνα με το ενεργειακό ισοζύγιο του 2012 η ενεργειακή κατανάλωση του οικιακού τομέα ανέρχεται στο 29% της συνολικής ενεργειακής κατανάλωσης. Τα στοιχεία αυτά, αναδεικνύουν πόσο σημαντική είναι η εξοικονόμηση ενέργειας στις κατοικίες, στο πλαίσιο των μέτρων πολιτικής που εφαρμόζει η χώρα μας για την ανακαίνιση του υπάρχοντος κτιριακού αποθέματος.

Πρόγραμμα:

  • 18:00 - 18:20

Εργαλείο υποστήριξης χρηματοδότησης επεμβάσεων ενεργειακής αναβάθμισης κτιρίων - Έργο ENERFUND
Ανδρέας Ανδρουτσόπουλος, Τμήμα Κτιρίων, ΚΑΠΕ

  • 18:20 - 18:40

Ενεργειακό αποτύπωμα Ελληνικών κτιρίων και δείκτες αξιολόγησης στα πλαίσια κοινής Ευρωπαϊκής αξιολόγησης βιώσιμης ανάπτυξης του δομημένου περιβάλλοντος στη Μεσόγειο (CESBA MED)
Κ.Α. Μπαλαράς, Ε.Γ. Δασκαλάκη, Κ.Γ. Δρούτσα, Ομάδα Εξοικονόμησης Ενέργειας, ΙΕΠΒΑ, Εθνικό Αστεροσκοπείο Αθηνών

  • 18:40 - 19:00

ENERGYHUB for ALL: Ο ελληνικός κόμβος για την ενεργειακή απόδοση των κτιρίων
Αναστασία Σπανού, Τμήμα Κτιρίων, ΚΑΠΕ

  • 19:00 - 19:20

Κτίρια Σχεδόν Μηδενικής Κατανάλωσης Ενέργειας στην Τοπική Αυτοδιοίκηση
Εύη Τζανακάκη, Τμήμα Κτιρίων, ΚΑΠΕ

  • 19:20 - 19:40

Προώθηση ενεργειακών υπηρεσιών στο Δημόσιο τομέα - Το Έργο SISMA
Ελπίδα Πολυχρόνη, Τμήμα Κτιρίων, ΚΑΠΕ

  • 19:40 - 20:00

Συζήτηση – Ερωτήσεις

Εγγραφείτε ηλεκτρονικά, εδώ.

Στο ανωτέρω πρόγραμμα ενδέχεται να υπάρξουν αλλαγές. Το ενημερωένο πρόγραμμα μπορείτε να το δείτε δημοσιευμένο, εδώ.

* Το B2Green.gr στηρίζει τις εργασίες της Building Green Expo και των εκδηλώσεων του Building Green Open Space ως επίσημος χορηγός επικοινωνίας και εκθέτης.

Θέλω προσφορά για θερμομόνωση!

B2Green
By B2Green.gr 19:12, 20/03/2017
Sto Therm
Knauf
Calda Energy - Aermec
Run My Project - Θέρμανση
ASHRAE - Energy in Buildings 2017
B2Green.gr Εγγραφή Newsletter

Επίσημοι Υποστηρικτές Των:

Σύνδεσμος Εταιριών Φωτοβολταϊκών
Ashrae Hellenic Chapter
ΚΑΠΕ EnergyHUBforALL
Ελληνικό Ινστιτούτο Παθητικού Κτιρίου
Association of Energy Engineers - Ελληνικό Παράρτημα

Institute of Zero Energy Buildings