Φωτοβολταϊκά Στέγης: Νέα σύνθεση ΔΣ για τον ΠΑΣΥΦΩΣ

Φωτοβολταϊκά Στέγης: Νέα σύνθεση ΔΣ για τον ΠΑΣΥΦΩΣ

Run My Project by B2Green

Ο Πανελλήνιος Σύλλογος Φωτοβολταϊκών Στέγης ΠΑ.ΣΥ.ΦΩ.Σ. ανακοινώνει την νέα σύνθεση του Δ.Σ. του συλλόγου κατόπιν της νομότυπης παραίτησης του μέλους κ. Κωνσταντίνου Φραγκούλη και την αναπλήρωσή του από το αναπληρωματικό μέλος κ. Ιωάννη Δημητρίου, αναπλήρωση που εγκρίθηκε με την από 15-3-2017 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου.

Η νέα σύνθεση έχει ως κατωτέρω:

  • Παρασκευή Βανδώρου, Πρόεδρος.
  • Σωτήριος Κούκος, Αντιπρόεδρος.
  • Μαρία Αγγελάκη, Γενικός Γραμματέας.
  • Διονύσιος Παπαφωτόπουλος, Ταμίας και Έφορος Δραστηριοτήτων Αθηνών και περιχώρων.
  • Χρήστος Σώκος, Αναπληρωτής Γενικός Γραμματέας.
  • Φώτιος Νάκος, Έφορος Δραστηριοτήτων Διαδικτύου.
  • Ιωάννης Δημητρίου, Έφορος Δραστηριοτήτων περιφέρειας.

Το παρόν Δ.Σ. δεσμεύεται να φανεί αντάξιο των προσδοκιών των μελών του Συλλόγου, με δεδομένο το κλίμα συνεργασίας και αμοιβαίας εκτίμησης που διακατέχει τα μέλη του.

20 Μαρτίου 2017
Το Δ.Σ. ΠΑΣΥΦΩΣ

Θέλω προσφορά για φωτοβολταϊκά
(net metering, συντήρηση, αυτόνομα κλπ)

Χορηγός κατηγορίας:

B2Green
By B2Green.gr 19:46, 20/03/2017
Kostal
Run My Project - Θέρμανση
ASHRAE - Energy in Buildings 2017
B2Green.gr Εγγραφή Newsletter

Επίσημοι Υποστηρικτές Των:

Σύνδεσμος Εταιριών Φωτοβολταϊκών
Ashrae Hellenic Chapter
ΚΑΠΕ EnergyHUBforALL
Ελληνικό Ινστιτούτο Παθητικού Κτιρίου
Association of Energy Engineers - Ελληνικό Παράρτημα

Institute of Zero Energy Buildings