Κύπρος: Υποδομές €340 εκατ. για φυσικό αέριο

Κύπρος: Υποδομές €340 εκατ. για φυσικό αέριο

Run My Project by B2Green

Στην κατασκευή προβλήτας στο Βασιλικό για τη μόνιμη πρόσδεση πλωτής μονάδας αποθήκευσης και επαναεριοποίησης υγροποιημένου φυσικού αερίου μέχρι το τέλος Δεκεμβρίου 2019, με στόχο τον Ιανουάριο του 2020 να χρησιμοποιείται για σκοπούς ηλεκτροπαραγωγής προσανατολίζεται η κυβέρνηση.

Ήδη, η ΑΗΚ με διαβεβαιώσεις της στον «Φ» υπογραμμίζει ότι εφόσον η Πολιτεία μεταφέρει το φυσικό αέριο στην Κύπρο, θα είναι έτοιμη να το καίει από την 1η Ιανουαρίου 2020. Προβαίνει μάλιστα σε αναγκαίες αλλαγές ώστε οι μονάδες της να είναι έτοιμες και να μετατραπούν κατάλληλα, ώστε ο σταθμός του Βασιλικού αντί μαζούτ να χρησιμοποιεί φυσικό αέριο.

Την ίδια ώρα βέβαια σε αναμμένα κάρβουνα βρίσκονται και τρεις αδειοδοτημένοι ιδιωτικοί φορείς παραγωγής ηλεκτρισμού που αναμένουν την έλευση φυσικού αερίου στο Βασιλικό και ταυτόχρονα τη μεταφορά του μέσω αγωγών στις δικές τους μονάδες.

Το όλο κόστος των εγκαταστάσεων που θα χρειαστούν εκτιμάται στα €340 εκατ. και, όπως πληροφορείται ο «Φ», ήδη η ΔΕΦΑ σε χθεσινή συνάντηση με την Αρχή Δημοσίων Συμβάσεων και κυβερνητικά αρμόδια τμήματα αποφάσισε να προχωρήσει με την πρόσληψη συμβούλων, με στόχο αρχές του 2018 να είναι έτοιμοι να βγουν με δύο προσφορές, μία για την προμήθεια του φυσικού αερίου και άλλη για τις υποδομές με συνολικές επενδύσεις €340 εκατ.

Δεδομένου ότι είναι έργο κοινού ενδιαφέροντος για το Cypurs Gas2EU θα υποβληθεί αίτηση επιχορήγησης στο πλαίσιο της επερχόμενης πρόσκλησης χρηματοδότησης του Μηχανισμού Διασυνδέοντας την Ευρώπη για την Ενέργεια (Connecting Europe Facility-Energy) του 2017. Σημειώνεται ότι το μέγιστο ποσοστό συγχρηματοδότησης της ΕΕ μπορεί να φτάσει το 75% για το έργο αυτό, καθώς παρέχει υψηλό βαθμό ασφάλειας εφοδιασμού σε περιφερειακό ή σε επίπεδο ΕΕ και ενισχύει την αλληλεγγύη της ΕΕ, ενώ περιλαμβάνει και καινοτόμες λύσεις.

philenews.com

Θέλω νπροσφορά για θέρμανση με φυσικό αέριο!

B2Green
By B2Green.gr 15:00, 14/09/2017
Run My Project - Θέρμανση
10th International Scientific Conference on Energy and Climate Change
B2Green.gr Εγγραφή Newsletter

Επίσημοι Υποστηρικτές Των:

Σύνδεσμος Εταιριών Φωτοβολταϊκών
Ashrae Hellenic Chapter
ΚΑΠΕ EnergyHUBforALL
Ελληνικό Ινστιτούτο Παθητικού Κτιρίου

Institute of Zero Energy Buildings