Αυθαίρετα: Εγχειρίδιο για την υποβολή και διαχείριση αιτημάτων σύμφωνα με τον Ν. 4178/2013

Αυθαίρετα: Εγχειρίδιο για την υποβολή και διαχείριση αιτημάτων σύμφωνα με τον Ν. 4178/2013

Σκοπός του εγχειριδίου είναι να παρουσιάσει τη δομή και τη λειτουργία του πληροφοριακού συστήματος το οποίο αναπτύχθηκε από το ΤΕΕ σε συνεργασία με το ΥΠΕΚΑ για την υποβολή και διαχείριση αιτημάτων υπαγωγής αυθαίρετων κατασκευών σύμφωνα με τον Ν. 4178/2013 καθώς και βεβαιώσεων μηχανικού σύμφωνα με το Άρθρο 3 του ιδίου Νόμου.

Η υπαγωγή των αυθαίρετων κατασκευών στη ρύθμιση του Ν. 4178/2013 γίνεται με συγκεκριμένη σειρά διαδικασιών. Ο μηχανικός ο οποίος χειρίζεται την αίτηση πρέπει να δίνει ιδιαίτερη σημασία στις υποδείξεις του Λογισμικού διότι η πρόοδος σε επόμενο στάδιο καθώς και κάποιες επιλογές δεν μπορούν να αναστραφούν.

  • Εγχειρίδιο χρήσης Συστήματος N. 4178/2013 (link)
  • Τεχνική Οδηγία Δελτίου Ελέγχου Δομικής Τρωτότητας Αυθαιρέτου (link)
  • Γενικές Παρατηρήσεις/Οδηγίες για τη χρήση του λογισμικού (link)
  • Απόκτηση κωδικών πρόσβασης (για όσους δεν έχουν ήδη κωδικούς MyTEE) (link)
  • Ερωτήσεις - Απαντήσεις για σχετικά θέματα (link)
  • Nομοθεσία - Εγκύκλιοι (link)
  • Επικοινωνία - Τεχνική Υποστήριξη (link)
  • ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΗΣΗΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΥ (link)
  • Ειδικότητες Μηχανικών για Δήλωση Αυθαιρέτων (link)

tee.gr

B2Green
By B2Green.gr 20:51, 03/09/2013
Sto Therm
Climatherm Energy 2018
Domotec & Building Green 2018
B2Green.gr Εγγραφή Newsletter

Επίσημοι Υποστηρικτές Των:

Σύνδεσμος Εταιριών Φωτοβολταϊκών
Ashrae Hellenic Chapter
ΚΑΠΕ EnergyHUBforALL
Ελληνικό Ινστιτούτο Παθητικού Κτιρίου
Association of Energy Engineers - Ελληνικό Παράρτημα
Institute of Zero Energy Buildings
Πανελλήνιος Σύλλογος Πιστοποιημένων Ενεργειακών Επιθεωρητών - ΠΣΥΠΕΝΕΠ
Πανελλήνια Ομοσπονδία Εμπόρων & Βιοτεχνών Υαλοπινάκων - ΠΟΕΒΥ