45 απαντήσεις για τον γρίφο του Ε9

45 απαντήσεις για τον γρίφο του Ε9

Η συμπλήρωση του Ε9 παλιότερα ήταν υπόθεση ρουτίνας. Το συμπληρώναμε όλοι χωρίς τον φόβο μήπως κάνουμε λάθος και μας προκύψει περισσότερος φόρος για τα ακίνητα.
Σήμερα, μέχρι τις 15/9/2013 θα πρέπει να υποβάλουμε στην εφορία τη δήλωση Ε9 (μέχρι τη στιγμή που γράφονταν αυτές οι γραμμές, δεν είχε δοθεί κάποια παράταση από το υπουργείο Οικονομικών). Και με βάση αυτή τη δήλωση η Γενική Γραμματεία Πληροφοριακών Συστημάτων θα εκτιμά στο μέλλον τις αξίες των ακινήτων επί των οποίων θα υπολογίζονται οι διάφοροι φόροι. Οπότε η δήλωση του Ε9 φέτος πρέπει να είναι σωστή. Να μην έχει λάθη.

Γι' αυτό, σε 45 απαντήσεις οι αναγνώστες θα μπορούν να πάρουν γεύση του πολύπλοκου συστήματος ώστε να αποφευχθούν οι παγίδες που υπάρχουν στο Ε9.

1. Ποια νέα στοιχεία, ποιες νέες στήλες προστέθηκαν στη φετινή δήλωση Ε9 του 2013;

– Στον πίνακα 1 προστέθηκαν:

ΑΡΙΘΜΟΣ ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟΥ με νέο κωδικό 27 για όσα ακίνητα υπάρχουν (είναι ένας 12ψήφιος οριστικ αός ή προσωρινός αριθμός ο οποίος γράφεται προαιρετικά).

ΑΡΙΘΜΟΣ ΠΑΡΟΧΗΣ ηλεκτρικής ενέργειας. Είναι ο νέος κωδικός 31 για όσα ακίνητα είναι ηλεκτροδοτούμενα.

Κωδικός 29, μήκος πρόσοψης σε κτίσματα.

Κωδικός 29, μήκος πρόσοψης σε οικόπεδο.

Κωδικός 30 εάν το ακίνητο είναι ηλεκτροδοτούμενο.

Στον πίνακα 2 προστέθηκαν:

Κωδικός 27, αριθμός Κτηματολογίου (ΚΑΕΚ) προσωρινός ή οριστικός.

Κωδικός 17α για τα κτίσματα αγροτικών κατοικιών.

Κωδικός 17β για τα γεωργικά κτίσματα και κτίσματα γεωργικών αποθηκών.

Κωδικός 17γ για τα επαγγελματικά ή ειδικά αγροτικά κτίρια.

2. Γιατί πρέπει να είναι σωστά συμπληρωμένη η δήλωση Ε9 φέτος;

– Η σωστή συμπλήρωση του εντύπου Ε9 αποτελεί τη βάση για τον υπολογισμό του νέου ενιαίου φόρου ακινήτων που θα ισχύσει από το 2014. Κάθε λανθασμένη συμπλήρωση του Ε9 μπορεί να μου δημιουργήσει πρόσθετους φόρους στα ακίνητα.

3. Εάν έχω κάνει λάθος στην αρίθμηση που δίνω στα ακίνητα στη δήλωση του Ε9, πώς μπορώ να το διορθώσω;

– Εάν στη στήλη που γράφεται ο ύαύξων αριθμός της Δήλωσης Στοιχείων Ακινήτων (ΔΣΑ) έχει αναγραφεί κάποιο σύμβολο (παύλα ή ομοιωματικά κ.λπ.) ή αυτή είχε παραμείνει κενή, τότε εάν το συγκεκριμένο ακίνητο έχει μεταβολή θα το γράψουμε στην επόμενη δήλωση έτσι ούτως ώστε η στήλη του αύξοντος αριθμού να εξακολουθεί να παραμένει κενή.

Ακόμη, ο αριθμός που παραλείφθηκε να μη χρησιμοποιηθεί σε επόμενα νέα ακίνητα που θα δηλωθούν μεταγενέστερα.

Επίσης, σε περίπτωση λανθασμένης αναγραφής αύξοντος αριθμού ακινήτου, δεν απαιτείται νέα υποβολή δήλωσης για τη διόρθωση της αρίθμησης.

4. Πώς μετράμε και γράφουμε στο Ε9 την πρόσοψη στο κτίσμα και πώς στο οικόπεδο;

– Προσόψεις ακινήτου θεωρούνται οι πλευρές που έχουν άνοιγμα (παράθυρο, πόρτα ή προθήκη) σε δρόμο, στοά ή στον ακάλυπτο χώρο του οικοπέδου.

Προκειμένου για οικόπεδα, προσόψεις θεωρούνται οι πλευρές που συνορεύουν με κοινόχρηστους χώρους (δρόμους, πλατείες κ.λπ.).

Οταν το ακίνητο δεν έχει πρόσοψη σε δρόμο αλλά βρίσκεται σε ακάλυπτο χώρο ή σε αίθριο ή σε στοά, δεν λ συμπληρώνονται οι στήλες της πρόσοψης.

5. Το 2013 ποιοι ιδιοκτήτες ακινήτων θα υποβάλουν δήλωση Ε9; Ολοι οι φορολογούμενοι;

– Οχι. Θα υποβάλουν ή θα διορθώσουν τη Δήλωση Στοιχείων Ακινήτων τους (Ε9) μόνον οι παρακάτω:

α) Τα νομικά πρόσωπα, ανεξάρτητα εάν είχαν μεταβολές ή όχι μέσα στο 2012.

β) Τα φυσικά πρόσωπα που έχουν εμπράγματα δικαιώματα σε ακίνητα και αγροτεμάχια, ανεξαρτήτως εάν έχουν μεταβολές μέσα στο έτος 2012.

Τα πρόσωπα αυτά θα πρέπει να επικαιροποιήσουν ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΑ τα στοιχεία που αφορούν στα αγροτεμάχια που είχαν στην κυριότητά τους την 1/1/2013.

Αυτά τα φυσικά πρόσωπα κατά την οριστικοποίηση της δήλωσης για την επικαιροποίηση των αγροτεμαχίων τους θα πρέπει ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΑ να συμπληρώσουν και τον αριθμό παροχής ρεύματος της ΔΕΗ σε όλα τα ηλεκτροδοτούμενα ακίνητα που διαθέτουν (εντός κι εκτός σχεδίου) ανεξαρτήτως εάν μεταβάλουν στοιχεία των ακινήτων αυτών. Ευνόητο είναι ότι εφ' όσον υφίστανται μεταβολές και στα ακίνητα μέσα στο 2012, θα πρέπει να δηλωθούν και αυτές.

γ) Τα ύφυσικά πρόσωπα με εμπράγματα δικαιώματα ΜΟΝΟ σε ακίνητα (όχι σε αγροτεμάχια) τα οποία έχουν μεταβολή μέσα στο έτος 2012 θα πρέπει να δηλώσουν τις (όποιες) μεταβολές των ακινήτων τους στο Ε9 και να συμπληρώσουν υποχρεωτικά και τον αριθμό παροχής ρεύματος της ΔΕΗ σε όσα ηλεκτροδοτούμενα ακίνητα διαθέτουν.

δ) Τα φυσικά πρόσωπα με εμπράγματα δικαιώματα ΜΟΝΟ σε ακίνητα (όχι αγροτεμάχια) τα οποία ΔΕΝ έχουν μεταβολή μέσα στο 2012 δεν χρειάζεται να προβούν σε καμία ενέργεια καθ' ότι δεν είναι υπόχρεα σε υποβολή δήλωσης ακινήτων για το έτος 2013. Δεν χρειάζεται, δηλαδή, να οριστικοποιήσουν την περιουσιακή τους κατάσταση μέσα από την εφαρμογή της ΓΓΠΣ.

6. Ολες οι δηλώσεις Ε9 θα υποβληθούν ηλεκτρονικά;

– Για όσους απεβίωσαν το 2012, χειρογράφως.

Και οι συμπληρωματικές, τροποποιητικές και οι ανακλητικές δηλώσεις στοιχείων ακινήτων (Ε9) δεν υποβάλλονται μηχανογραφικά, αλλά χειρογράφως στην αρμόδια ΔΟΥ.

7. Η δήλωση θα υποβληθεί χωριστά από κάθε σύζυγο;

– Από το Οικ ί. Ετος 2012 (1/1/2012)οι δηλώσεις Ε9 των δύο συζύγων έχουν διαχωριστεί και ο κάθε σύζυγος έχει το δικό του Ε9. Αρκεί να είναι ενεργός χρήστης.

Και η δήλωση του κάθε παιδιού υποβάλλεται χωριστά.

8. Πότε θα υποβληθεί η δήλωση Ε9;

– Τα φυσικά πρόσωπα θα υποβάλουν το Ε9 μέχρι την 15/9/2013.

9. Εάν δεν έχω τον Αριθμό Κτηματολογίου, τι πρέπει να κάνω;

– Η συμπλήρωση του Κωδικού Αριθμού Εθνικού Κτηματολογίου (ΚΑΕΚ) είναι προαιρετική.

Οσοι δεν μπορούν να συμπληρώσουν τον κωδικό αυτόν θα χρειαστεί να πατήσουν δύο φορές το κουμπί «οριστικοποίηση», αφού προηγουμένως η εφαρμογή βγάζει ένα προειδοποιητικό μήνυμα.

10. Για τα αγροτεμάχια γίνεται πολύς λόγος. Τι πρέπει να κάνουμε ακριβώς φέτος με αυτά, αλλά και με τις άλλες ιδιοκτησίες μας;

– Τα φυσικά πρόσωπα που την 1η Ιανουαρίου 2013 έχουν πλήρη ή ψιλή κυριότητα ή επικαρπία σε αγροτεμάχια εκτός σχεδίου πόλης ή οικισμού υποχρεούνται να ελέγξουν ηλεκτρονικά την περιουσιακή κατάσταση των αγροτεμαχίων αυτών και να τροποποιήσουν, σ üυμπληρώσουν ή και να διαγράψουν αυτά.

Χρειάζεται να οριστικοποιήσουμε τη δήλωσή μας για την επικαιροποίηση των στοιχείων που αφορούν τα αγροτεμάχιά μας μέσα από την εφαρμογή της ΓΓΠΣ. Αυτό σημαίνει ότι:

• Θα γράψουμε όλα τα κτίσματα και τις επιφάνειες που υπάρχουν στο αγροτεμάχιο, π.χ. κατοικίες - μονοκατοικίες, επαγγελματικές στέγες, άλλα ειδικά κτίρια, αποθήκες, γεωργικά κτίρια.

• Θα γράψουμε τον μετρητή του ρεύματος.

• Θα διορθώσουμε την επιφάνεια των αγροτεμαχίων.

11. Μέχρι σήμερα δεν υπήρχε τρόπος να βρεθεί η αξία των αγροτεμαχίων σε περιοχές όπου δεν εφαρμόζεται ο Αντικειμενικός Προσδιορισμός Αξίας Ακινήτων, για να υπολογισθεί επ' αυτής ο ΦΑΠ. Πώς θα υπολογισθεί ο ΦΑΠ του ετους 2013 σε αυτές τις περιοχές;

– Για τις ανάγκες επιβολής του ΦΑΠ στα φυσικά πρόσωπα καθορίστηκαν πανελλαδικά, με ειδική εγκύκλιο του υπουργείου των Οικονομικών, οι τιμές οικοπέδου ανά τετραγωνικό μέτρο δήμου ή κοινότητος στις περιο œχές όπου δεν εφαρμόζεται το αντικειμενικό σύστημα προσδιορισμού της αξίας των ακινήτων.

12. Εάν υπάρχει ένας μετρητής ηλεκτρικού ρεύματος ο οποίος εξυπηρετεί πολλά διαμερίσματα (ιδιοκτησίες), πώς θα γραφεί στο Ε9 των ιδιοκτησιών αυτών;

– Θα γραφεί ο ίδιος Αριθμός Παροχής Ηλεκτρικού Ρεύματος στο Ε9 όλων των ιδιοκτησιών.

13. Εάν υπάρχουν πολλοί μετρητές ηλεκτρικού ρεύματος οι οποίοι εξυπηρετούν μία και μόνη ιδιοκτησία, πώς θα γραφούν στο Ε9 της ιδιοκτησίας αυτής;

– Θα γραφούν όλοι οι μετρητές σε μία κατάσταση.

14. Εάν κάνω λάθος στο Ε9 και μου έλθει εκκαθαριστικό με περισσότερο φόρο, μπορώ να το διορθώσω και πώς;

– Nαι, μπορώ να κάνω διορθώσεις του εκκαθαριστικού μου σημειώματος ΦΑΠ για τα έτη 2011, 2012, 2013 μέσα σε 4 μήνες από την έκδοση του εκκαθαριστικού αυτού. (Οι διορθώσεις θεωρείται ότι πραγματοποιήθηκαν λόγω υπαιτιότητος της εφορίας και εκκαθαρίζονται ως τέτοιες, χωρίς την επιβολή πρόσθετων φόρων ή προστίμων.)

15. Πόσους φόρους στην ακίνητη περ Μιουσία θα πληρώσουν οι ιδιοκτήτες ακινήτων μέσα στο β΄ εξάμηνο το 2013

– Θα πληρώσουν τον ΦΑΠ για τα έτη 2011 και 2012 σε 7 δόσεις (τα ειδοποιητήρια ήδη έχουν αποσταλεί στους φορολογούμενους).

Για το έτος 2013 τα φυσικά πρόσωπα θα υποβάλουν τη δήλωση του Ε9 μέχρι 15 Σεπτεμβρίου 2013 (μέχρι τη στιγμή που γράφονταν αυτές οι γραμμές, δεν είχε δοθεί κάποια παράταση από το υπουργείο Οικονομικών).

Το εκκαθαριστικό του ΦΑΠ για το έτος 2013 θα εκδοθεί εντός του μηνός Οκτωβρίου 2013 και θα καταβληθεί σε 4 ίσες μηνιαίες δόσεις (όχι μικρότερες των 50 € η κάθε μία).

16. Τη μεικτή επιφάνεια του ακινήτου θα γράψουμε στη δήλωση ή την καθαρή; Ποια είναι η διαφορά

– Οταν υπάρχει Σύσταση Οριζοντίου Ιδιοκτησίας, γράφεται η καθαρή επιφάνεια (δηλαδή, η επιφάνεια χωρίς τα πλατύσκαλα, τις σκάλες, το μηχανοστάσιο κ.λπ.).

Οταν δεν υπάρχει Σύσταση Οριζοντίου Ιδιοκτησίας, τότε γράφεται στο Ε9 η μεικτή επιφάνεια των κτισμάτων.

Σε ορισμένα παλιά συμβόλαια που υπάρ Ίχει Σύσταση Οριζοντίου Ιδιοκτησίας, είναι γραμμένη η μεικτή επιφάνεια. Στην περίπτωση αυτή αναγράφουμε σαν καθαρή επιφάνεια το 90% της μεικτής που αναγράφεται στο συμβόλαιο (διαφορετικά, θα πληρώσουμε περισσότερο φόρο ακινήτων).

17. Οταν δηλώνω στο Ε9 ένα αυθαίρετο θα γράφω τη μεικτή ή την καθαρή επιφάνεια;

– Στα αυθαίρετα πάντα γράφουμε τη μεικτή επιφάνεια.

18. Πώς μετρούνται οι τοίχοι στην επιφάνεια των ιδιοκτησιών;

– Οι τοίχοι συμπεριλαμβάνονται στα τετραγωνικά της ιδιοκτησίας. (Η επιφάνεια της κάθε ιδιοκτησίας ορίζεται από το εξωτερικό της περίγραμμα.)

Γειτνίαση ιδιοκτησίας - κοινόχρηστου χώρου: το πάχος του τοίχου πάει όλο στην ιδιοκτησία.

Γειτνίαση ιδιοκτησίας - ιδιοκτησίας: το πάχος του τοίχου μισό-μισό στην κάθε ιδιοκτησία.

Γειτνίαση ιδιοκτησίας - Η/Χ: το πάχος του τοίχου πάει στην ιδιοκτησία.

19. Πώς γράφονται οι κατηγορίες ορόφων στο Ε9;

– ΥΠΟΓΕΙΟ γράφεται ως κύριος ή βοηθητικός χώρος: Υ

ΗΜΙΥΠΟΓΕΙΟ θεωρούνται ισόγεια: 0

(εκτός εάν η Πολεοδομία το έχει χαρακτηρίσει υπόγειο)

ΗΜΙΩΡΟΦΟΣ θεωρούνται Α΄ όροφος: 1

ΙΣΟΓΕΙΟ: 0

Α΄ ΟΡΟΦΟΣ: 1

Β΄ ΟΡΟΦΟΣ: 2

Γ΄ ΟΡΟΦΟΣ: 3 κ.λπ.

ΚΑΤΟΙΚΙΑ ΜΕ ΕΝΙΑΙΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΗ

ΕΝΟΤΗΤΑ αναγράφεται ο υψηλότερος όροφος

ΤΙΤΛΟΣ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗ ΔΟΜΗΣΗΣ

– Για το ισόγειο γράφουμε 0

– Για τους ορόφους γράφουμε ΠΑΝΤΑ 1

Το ΠΑΤΑΡΙ σε επαγγελματική στέγη προσαυξάνει τα τετραγωνικά μέτρα των κύριων και βοηθητικών χώρων, όταν αποτελεί ενιαία λειτουργική ενότητα με το λοιπό κτίσμα ΑΛΛΑ και αναφέρεται στην Οικοδομική Αδεια ή στον Τίτλο Κτήσης.

ΤΟ ΥΠΟΓΕΙΟ αναγράφεται στη στήλη των κύριων ή των βοηθητικών χώρων.

Ο ΗΜΙΥΠΟΓΕΙΟΣ ΧΩΡΟ νΣ θεωρείται ισόγειος χώρος, εκτός κι αν υπάρχει βεβαίωση της Πολεοδομικής Υπηρεσίας ότι είναι υπόγειοι χώροι.

Ο ΗΜΙΩΡΟΦΟΣ αναγράφεται ως πρώτος όροφος

ΔΩΜΑ: Το δώμα δηλώνεται ξεχωριστά, ως κύριος χώρος, εφ' όσον αποτελεί αυτοτελή οριζόντια ιδιοκτησία (όταν έχει ποσοστό συγκυριότητας επί του εδάφους). Σε αυτήν την περίπτωση, στο πεδίο όροφος καταχωρίζεται η τιμή Χ+1, όπου Χ ο αριθμός ορόφων του κτιρίου και στο πεδίο παρατηρήσεων ότι πρόκειται για δώμα.

20. Oταν σε υπάρχον κτίσμα προστέθηκε και άλλο κτίσμα και έχω δύο άδειες, την παλιά και την καινούργια, ποια οικοδομική άδεια από τις δύο θα ισχύει ως έτος κατασκευής;

– Στο Ε9 θα γράψετε την τελευταία άδεια.

21. Οι ιδιόκτητοι τάφοι δηλώνονται στο Ε9;

– Οχι, δεν δηλώνονται οι τάφοι στο Ε9.

Οι ιδιώτες-δημότες δεν πρέπει να αναγράφουν στο Ε9 τους τάφους και τα δικαιώματα σε αυτούς είτε βρίσκονται σε δημοτικά κοιμητήρια είτε σε ιδιωτικές εκτάσεις.

22. Οι λωρίδες γης σε σιδηροτροχιές δηλώνονται στο Ε9;

– Οχι, δεν δηλώνονται στο Ε9.

ΏΔεν υπάρχει υποχρέωση δήλωσης στο έντυπο Ε9 των λωρίδων γης στις οποίες βρίσκονται σιδηροτροχιές, όπου κινούνται μέσα μαζικής μεταφοράς (συρμοί) και λειτουργούν χάριν κοινής ωφελείας.

23. Διαμερίσματα που παραδόθηκαν από τον ΟΕΚ χωρίς οριστικά παραχωρητήρια δηλώνονται στο Ε9;

– Διαμερίσματα - κατοικίες του ΟΕΚ, που παραδόθηκαν για χρήση στους δικαιούχους του Οργανισμού χωρίς οριστικά παραχωρητήρια, δηλώνονται από αυτούς (τους δικαιούχους) κατά πλήρη κυριότητα.

24. Τι είναι η ενιαία λειτουργική ενότητα και ποιες επιπτώσεις έχει στη δήλωση Ε9;

– Ενιαία Λειτουργική Ενότητα είναι η εσωτερική επικοινωνία μεταξύ των ορόφων σε ένα πολυώροφο κτίριο. Στην περίπτωση αυτή οι όροφοι γράφονται σε μια γραμμή (με την ένδειξη του τελευταίου ορόφου) και το οικόπεδο γράφεται στην ίδια γραμμή με το ισόγειο.

25. Διαβάζουμε ότι το οικόπεδο άλλοτε γράφεται στο Ε9 και κάποιες άλλες φορές δεν γράφεται. Ποιοι είναι οι κανόνες με τους οποίους γράφεται ένα οικόπεδο (ή αγροτεμάχιο) στο Ε9;

– Το Oικόπεδο δεν γράφεται στο Ε9 όταν πρόκειται για καταγραφή ιδιοκτησιών σε πολυκατοικία.

Επίσης, το οικόπεδο δεν γράφεται στο Ε9 στις περιπτώσεις που στο κτίριο υπάρχει Σύσταση Οριζοντίου Ιδιοκτησίας.

Πώς θα δηλωθούν αυθαίρετα και ημιυπαίθριοι

26. Οσοι έχουν τακτοποιήσει τους ημιυπαίθριους και λοιπούς αυθαίρετους χώρους με τον Νόμο 3775/21-7-2009 (νόμος Σουφλιά) πώς θα τους γράψουν στο Ε9, στο Ε1, στη φορολογία κληρονομιών κ.λπ.;

– Α. ΚΛΕΙΣΤΟΙ ΗΜΙΥΠΑΙΘΡΙΟΙ ΧΩΡΟΙ

Ε9: Πρέπει να ΠΡΟΣΤΕΘΟΥΝ στους κύριους χώρους του κτίσματος (στο επόμενο έτος του έτους που αποκτήθηκαν ή κατασκευάστηκαν).

Β. TAKTOΠOIHMENA ΚΤΙΣΜΑΤΑ

Πρέπει να αναγραφούν στην πραγματική χρήση τους στη ΔΣΑ (στο έτος που αποκτήθηκαν ή κατασκευάστηκαν).

27. Οσοι έχουν τακτοποιήσει τους ημιυπαίθριους και λοιπούς αυθαίρετους χώρους με τον Νόμο 3843/28-4-2010 (νόμος Μπιρμπίλη) πώς θα τους γράψουν στο Ε9, στο Ε1, στη φορολογία κληρονομιών κ.λπ.;

– Οι ΗΜΙΥΠΑΙΘΡΙΟΙ ΧΩΡΟΙ:

Εάν είχαν γραφεί στο Ε9 σαν βοηθητικοί χώροι ή εάν είχε παραλειφθεί ή η αναγραφή τους στο Ε9, τότε δεν απαιτείται η αναγραφή τους στο Ε9.

Οταν όμως μεταβιβασθεί το ακίνητο για οποιαδήποτε αιτία, τότε ο ημιυπαίθριος θα περιληφθεί στο Ε9 ΤΟΥ ΝΕΟΥ ΙΔΙΟΚΤΗΤΗ στην πραγματική του κατάσταση.

Αν όμως οι ημιυπαίθριοι χώροι έχουν δηλωθεί στις δηλώσεις στοιχείων ακινήτων ως κύριοι ή βοηθητικοί χώροι ακινήτου, δεν διαγράφονται.

ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΤΑΚΤΟΠΟΙΗΜΕΝΟΙ ΧΩΡΟΙ

(Οι οποίοι τακτοποιήθηκαν σε χώρους κυρίας χρήσης)

Οι οποίοι είχαν ήδη περιληφθεί στη δήλωση Ε9 (π.χ. από αποθήκη έγινε γραφείο)

ΤΟΤΕ δεν απαιτείται η τροποποίηση και η αναγραφή τους στη, νέα, πραγματική τους κατάσταση στο Ε9 και για τον ΦΑΠ θα συνεχίσουν να αντιμετωπίζονται όπως και πριν από την τακτοποίησή τους.

Οταν όμως μεταβιβασθεί το ακίνητο για οποιαδήποτε αιτία, τότε ο ΧΩΡΟΣ που τακτοποιήθηκε θα περιληφθεί στο Ε9 ΤΟΥ ΝΕΟΥ ΙΔΙΟΚΤΗΤΗ στην πραγματική του κατάσταση.

Αν όμως ουδέποτε είχαν αναγραφεί στο Ε9, τότε απαιτείται να αναγραφούν στο Ε9 στο οικείο έτος, μετά την τακτοποίησή τους ως κ εύριων χώρων.

28. Οσοι έχουν τακτοποιήσει τους ημιυπαίθριους και λοιπούς αυθαίρετους χώρους με τον Νόμο 4014/21-9-2011 (νόμος Παπακωνσταντίνου) πώς θα τους γράψουν στο Ε9 κ.λπ.;

– Τα κτίσματα αναγράφονται στο Ε9 σύμφωνα με την πραγματική τους κατάσταση και τη χρήση τους και οι κλειστοί ημιυπαίθριοι χώροι προστίθενται στους κύριους χώρους του κτίσματος, από το επόμενο έτος από το έτος που υπεβλήθη δήλωση για την τακτοποίησή τους.

29. Πότε θεωρείται ότι ένας χώρος τακτοποιήθηκε (ημιυπαίθριος ή άλλος αυθαίρετος χώρος);

– Ως χρόνος τακτοποίησης θεωρείται ο χρόνος τοποθέτησης από την Πολεοδομία της σφραγίδας στο αντίγραφο της αίτησης για τη βεβαίωση της πληρότητας τού φακέλου.

30. Εάν ένας ημιυπαίθριος ή άλλος αυθαίρετος χώρος δεν τακτοποιήθηκε με κάποιον νόμο, πώς πρέπει να δηλωθεί στο Ε9;

– Τα κτίσματα αυτά αναγράφονται στο Ε9, σύμφωνα με την πραγματική τους κατάσταση και τη χρήση τους.

Επομένως, οι κλειστοί ημιυπαίθριοι χώροι που δεν νομιμοποιήθηκαν - τακτοποιήθηκαν με κ Έάποιο νόμο προστίθενται στους κύριους χώρους του κτίσματος από το επόμενο έτος του έτους που αποκτήθηκαν ή κατασκευάστηκαν.

31. Εάν ένας ημιυπαίθριος ή άλλος αυθαίρετος χώρος δεν τακτοποιήθηκε με κάποιον νόμο, πώς πρέπει να δηλωθεί στο Ε9;

– Οι στήλες 18 και 22 συμπληρώνονται όταν δεν υπάρχει Σύσταση Οριζοντίου Ιδιοκτησίας ή όταν υπάρχει Σύσταση Οριζοντίου Ιδιοκτησίας, αλλά δεν έχει εξαντληθεί ο Συντελεστής Δόμησης ή όταν υπάρχει Σύσταση Καθέτου Ιδιοκτησίας ή όταν υπάρχει δικαίωμα υψούν το οποίο δεν έχει χιλιοστά στο οικόπεδο (γιατί δεν υπάρχει σύσταση Οριζοντίου Ιδιοκτησίας) όταν δεν υπάρχει οικοδομική άδεια.

Οι βοηθητικοί χώροι (με οικοδομική άδεια) για να προσμετρηθούν στο σύνολο της επιφανείας των κτισμάτων (κωδ. 22) πρέπει να έχουν υπολογισθεί (προσμετρηθεί) στον συντελεστή δόμησης (ως η οικοδομική άδεια).

Σημείωση: Εάν δεν γνωρίζω το σύνολο των υπαρχόντων κτισμάτων (δηλαδή και εκείνα που έχουν κτισθεί στο οικόπεδο και από τους άλλους συγκυρίους), θα γ συμπληρώσω το σύνολο της επιφανείας των δικών μου κτισμάτων. ΑΥΤΟ ΟΜΩΣ ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΔΗΜΙΟΥΡΓΗΣΕΙ ΑΠΟΚΛΙΣΗ ΣΤΗΝ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑ ΤΟΥ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΟΣ ΥΨΟΥΝ.)

32. Οσοι έχουν ημιτελή κτίσματα πώς πρέπει να τα γράψουν στη δήλωσή τους για να μην πληρώσουν ΦΑΠ περισσότερο;

– Εάν έχει ολοκληρωθεί ο σκελετός (φέρων οργανισμός, δηλαδή το μπετόν, το οπλισμένο σκυρόδεμα) τουλάχιστον της οικοδομής, τότε ο οικοπεδούχος θα αναγράψει όλα τα κτίσματα - διαμερίσματα σε χωριστές γραμμές ως ημιτελή, όπως περιγράφονται στη σύσταση οριζόντιας ιδιοκτησίας.

Εάν για κάποιο διαμέρισμα δεν έχει υψωθεί ο φέρων οργανισμός (σκελετός) θα δηλωθεί σαν οικόπεδο σε χωριστή γραμμή, με τα εκατοστά ιδιοκτησίας ή συνιδιοκτησίας του επί του οικοπέδου.

33. Οταν υπάρχει απόκλιση στην επιφάνεια του ακινήτου, πώς πρέπει να δηλωθεί στο Ε9;

-Πρέπει να αναγράψει το πραγματικό γεγονός και όχι ό,τι αναφέρεται στον τίτλο κτήσης ή στην οικοδομική άδεια.

Εάν στο συμβόλαιο αναγράφονται 90 τ.μ. και τα πραγματικά είναι 100 τ.μ., τότε θα αναγράψου ≈με 100 τ.μ. πολ. 1047 /1975

34. Στην αντιπαροχή ποιος δηλώνει τις ιδιοκτησίες που παίρνει ο κατασκευαστής μέχρι να μεταβιβασθούν; Ο οικοπεδούχος ή ο εργολάβος;

– Ο οικοπεδούχος δηλώνει τα ακίνητα που θα λάβει ως αντάλλαγμα ο εργολάβος και αναφέρονται στο εργολαβικό προσύμφωνο επί τρία χρόνια από την ημέρα έκδοσης της οικοδομικής αδείας.

Ομως τα ακίνητα αυτά θα τα δηλώνει στο Ε9 ο εργολάβος εάν:

Εχουν παρέλθει 3 χρόνια από την έκδοση της οικοδομικής αδείας (συγχρόνως ο οικοπεδούχος τα διαγράφει).

Εχουν εκμισθωθεί (μέσα στα τρία πρώτα χρόνια) από τον εργολάβο (συγχρόνως ο οικοπεδούχος τα διαγράφει).

Εχουν χρησιμοποιηθεί (μέσα στα τρία πρώτα χρόνια) από τον εργολάβο (συγχρόνως ο οικοπεδούχος τα διαγράφει).

35. Σε περίπτωση που με συμβολαιογραφικό προσύμφωνο ο εργολάβος μεταβίβασε ακίνητο σε τρίτο και παρέδωσε και τη χρήση του ακινήτου, ποιος θα δηλώσει το ακίνητο στο Ε9, ο εργολάβος ή ο αγοραστής τρίτος;

– Εάν η χρήση του ακινήτου υλοποιήθηκε ί στον τρίτο με ιδιαίτερη συμβολαιογραφική πράξη που έχει συνταχθεί μέσα σε δύο μήνες από την παράδοση της χρήσης του ακινήτου, υπόχρεος για την υποβολή Ε9 είναι ο εκ προσυμφώνου αγοραστής. Αν η ημερομηνία παράδοσης αναγράφεται στο προσύμφωνο, δεν απαιτείται χωριστή πράξη παράδοσης.

36. Οταν στο προσύμφωνο υπάρχει ο όρος της αυτοσύμβασης, ποιος θα δηλώσει το ακίνητο στο Ε9, ο εργολάβος ή ο αγοραστής τρίτος;

– Οταν στο προσύμφωνο υπάρχει ο όρος της αυτοσύμβασης και δεν έχει συνταχθεί το οριστικό συμβόλαιο μέχρι 31-12-2012, υπόχρεος για την υποβολή του εντύπου Ε9 είναι ο εκ προσυμφώνου αγοραστής.

37. Οι Οργανισμοί Τοπικής Αυτοδιοίκησης έχουν υποχρέωση να δηλώσουν την περιουσία τους στο Ε9;

– Οι Οργανισμοί Τοπικής Αυτοδιοίκησης δεν έχουν υποχρέωση να δηλώσουν στο έντυπο Ε9:

α. Τους κοινόχρηστους χώρους, κατά την έννοια του άρθρου 967 του Αστικού Κώδικα που ενδεχομένως έχουν στην κυριότητά τους και έχουν δημοσιευθεί στο σχετικό ΦΕΚ (π.χ. δρόμους, πεζοδρόμια, πλατείες).

β. Τα Έ γήπεδα κοιμητηρίων, καθώς και τα οστεοφυλάκια, τους νεκροθαλάμους, τα αποτεφρωτήρια και τα χωνευτήρια τα οποία βρίσκονται εντός αυτών.

38. Τα κυλικεία που υπάρχουν μέσα στους χώρους των κοιμητηρίων δηλώνονται στο Ε9;

– Ναι. Λοιπά κτίσματα που υπάρχουν στους χώρους των κοιμητηρίων (όπως π.χ. τα κυλικεία που θεωρούνται επαγγελματικές στέγες) δηλώνονται χωρίς οικόπεδο στη δήλωση Ε9.

39. Τα ακίνητα της Χερσονήσου του Αθω δηλώνονται στο Ε9;

– Τα ακίνητα της Χερσονήσου του Αθω από τη μεγάλη Βίγλα και πέρα δεν γράφονται στο Ε9 (είναι περιοχή του Αγίου Ορους). (Λόγω της συνταγματικής κατοχύρωσης και του άρθρου 105 του Συντάγματος.)

40. Στη σχολάζουσα κληρονομία πώς δηλώνονται τα ακίνητα στο Ε9;

– Στη σχολάζουσα κληρονομία (δηλαδή όταν ο κληρονόμος είναι άγνωστος ή, σε άλλες περιπτώσεις, όταν δεν είναι γνωστό εάν αποδέχθηκε την κληρονομιά) υπόχρεος για υποβολή της δήλωσης Ε9 για τα ακίνητα είναι ο κηδεμόνας, για όσο διάστημα διαχειρίζεται την περιουσία.

41. Κάποιος είχε ένα ακίνητο την 1/1/2013. Το πούλησε στις 3/1/2013. Ποιος θα περιλάβει το ακίνητο αυτό στη δήλωση του Ε9 του 2013 (1/1/2013), εκείνος ή ο αγοραστής του ακινήτου;

– Αυτός που το είχε την 1/1/2013 θα το έχει στη δήλωση του Ε9 2013. Ο αγοραστής θα το δηλώσει στο Ε9 της 1/1/2014.

42. Σε περίπτωση κληρονομιάς με διαθήκη, ποιος θα δηλώσει στο Ε9 τα ακίνητα της κληρονομιάς;

– Σε περίπτωση κληρονομιάς με διαθήκη, τη Δήλωση Ε9 υποβάλλουν οι κληρονόμοι κατά το ποσοστό τους, εφ' όσον έχει δημοσιευθεί η διαθήκη μέχρι την 31/12 του προηγούμενου έτους.

43. Σε περίπτωση κληρονομιάς εξ αδιαθέτου, ποιος θα δηλώσει στο Ε9 τα ακίνητα της κληρονομιάς;

– Σε περίπτωση κληρονομιάς εξ αδιαθέτου τη Δήλωση Ε9 υποβάλλουν οι κληρονόμοι κατά το ποσοστό τους, •εφ' όσον δεν έχει δημοσιευθεί διαθήκη μέχρι την 31/12 του προηγούμενου έτους.

44. Εάν δεν έχω στην κυριότητά μου ακίνητα, μπορώ να υποβάλω Δήλωση Ε9 λευκή;

– Τα φυσικά και τα νομικά πρόσωπα που δεν έχουν ακίνητα μπορούν να υποβάλουν ΔΣΑ λευκή, χωρίς ακίνητο.

Δεν επιβάλλεται πρόστιμο του άρθρου 4 του Ν. 3427/2005, ακόμα και αν η δήλωση υποβάλλεται εκπρόθεσμη.

45. Tι γράφω στις «σημειώσεις του φορολογουμένου» στην πρώτη σελίδα της δήλωσης Ε9;

– Στις «ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΦΟΡΟΛΟΓΟΥΜΕΝΟΥ» της δήλωσης στοιχείων ακινήτων υποχρεωτικά αναγράφεται:

i. Σε περίπτωση προσθήκης νέου ακινήτου ή διαγραφής ακινήτου που έχει δηλωθεί σε προηγούμενες δηλώσεις στοιχείων ακινή ïτων του υπόχρεου, ο αριθμός και η ημερομηνία του συμβολαίου αγοράς ή πώλησης, καθώς και το ονοματεπώνυμο και η έδρα του συμβολαιογράφου.

ii. Σε περίπτωση εισαγωγής κληρονομιαίων ακινήτων αναγράφονται ο ΑΦΜ ή η ταυτότητα και το ονοματεπώνυμο του αποβιώσαντος, καθώς και η ημερομηνία θανάτου αυτού.

iii. Σε περίπτωση μεταβολής που επήλθε σε ακίνητο εντός του έτους 2012, αναγράφονται η ημερομηνία και ο οικείος αριθμός του παραστατικού (συμβόλαιο, άδεια οικοδομής κ.λπ.) που αποδεικνύει τη μεταβολή.

Ορέστης Σεϊμένης, Φοροτεχνικός και συγγραφέας, διδάσκει Φορολογία Κεφαλαίου στο Μεταπτυχιακό του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών.

kathimerini.gr

B2Green
By B2Green.gr 14:58, 10/09/2013
Rizakos

11th International Scientific Conference on Energy and Climate Change
B2Green.gr Εγγραφή Newsletter

Επίσημοι Υποστηρικτές Των:

Σύνδεσμος Εταιριών Φωτοβολταϊκών
Ashrae Hellenic Chapter
Ελληνικό Ινστιτούτο Παθητικού Κτιρίου
Association of Energy Engineers - Ελληνικό Παράρτημα
Institute of Zero Energy Buildings
Πανελλήνιος Σύλλογος Πιστοποιημένων Ενεργειακών Επιθεωρητών - ΠΣΥΠΕΝΕΠ
Πανελλήνιος Σύνδεσμος Εταιριών Μόνωσης - ΠΣΕΜ
Ένωση Βιομηχανιών Ηλιακής Ενέργειας - ΕΒΗΕ
Πανελλήνιος Σύνδεσμος Διογκωμένης Πολυστερίνης - ΠΑ.ΣΥ.ΔΙ.Π.
Πανελλήνια Ομοσπονδία Εμπόρων & Βιοτεχνών Υαλοπινάκων - ΠΟΕΒΥ
Πανελλήνιος Σύνδεσμος Επιχειρήσεων Προστασίας Περιβάλλοντος - ΠΑΣΕΠΠΕ
ΚΑΠΕ EnergyHUBforALL
ΚΑΠΕ Enerfund