«Κύμα» αυτονομίας στη θέρμανση πολυκατοικιών

«Κύμα» αυτονομίας στη θέρμανση πολυκατοικιών

«Σας ενημερώνουμε ότι άνοιξε η θέρμανση της πολυκατοικίας». Ανηρτημένο σε είσοδο πολυκατοικίας το σημείωμα του διαχειριστή ενημερώνει τους ενοίκους ότι ουσιαστικά ξεκίνησαν τα έξοδα θέρμανσης.

Προδιαθέτει για τον λογαριασμό που θα ακολουθήσει και εμμέσως πλην σαφώς, πιέζει να ανταποκριθούν όλοι στην κοινή υποχρέωση.

Τα φαινόμενο δεν είναι καινούργιο και μάλιστα θα μπορούσαμε να πούμε ότι είναι από τα ελάχιστα πλέον που παρατηρούνται σε πολυκατοικίες της Λάρισας, καθώς τα δύο τελευταία χρόνια τα περισσότερα διαμερίσματα προχώρησαν σε εγκατάσταση αυτόνομης θέρμανσης.

Συγκεκριμένα ένα «κύμα» εγκατάστασης αυτόνομης θέρμανσης, στα διαμερίσματα πολυκατοικιών της Λάρισας, παρουσιάζεται εδώ και ένα χρόνο, από τη στιγμή δηλαδή που καταργήθηκε ο όρος που υποχρέωνε κάθε ενδιαφερόμενο για αυτόνομη ατομική θέρμανση, να έχει τη συναίνεση του 51% των ενοίκων της πολυκατοικίας.

Αυτό έχει ως αποτέλεσμα να αποτελούν εξαίρεση σήμερα οι πολυκατοικίες οι οποίες λειτουργούν ακόμη με κεντρική θέρμανση πετρελαίου.

Σύμφωνα με όσα προβλέπει ο νόμος 4495/2017, ο ενδιαφερόμενος για να αποσυνδεθεί από την κεντρική θέρμανση της πολυκατοικίας, μπορεί να το κάνει και χωρίς να έχει τη συναίνεση του 51% των υπόλοιπων ιδιοκτητών διαμερισμάτων της ίδιας πολυκατοικίας (όπως ίσχυε) αν και στην ουσία καλό θα ήταν να την έχει, αφού μόνο έτσι αποδεσμεύεται οριστικά και από τα έξοδα συντήρησης της κεντρικής θέρμανσης.

Πιο συγκεκριμένα, αν ο ενδιαφερόμενος έχει την έγκριση του 51% της συνέλευσης της πολυκατοικίας (απόφαση της πλειοψηφίας των ιδιοκτητών) για να αυτονομηθεί, τότε απαλλάσσεται από κάθε οικονομική υποχρέωση που αφορά στην κεντρική θέρμανση.

Αν όμως δεν έχει την έγκριση του 51% της συνέλευσης, τότε δικαιούται και πάλι να προχωρήσει σε εγκατάσταση αυτόνομου συστήματος θέρμανσης στο διαμέρισμά του και να διακόψει την παροχή από την κεντρική θέρμανση, αλλά είναι αναγκασμένος να πληρώνει ποσοστό για τα έξοδα της ετήσιας συντήρησης της κεντρικής θέρμανσης (του κεντρικού καυστήρα) και ποσοστό των εξόδων που πιθανόν να προκύψουν από βλάβες του κεντρικού συστήματος θέρμανσης της πολυκατοικίας.

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΔΕΙΑ ΤΟΥ 51%

Αναλυτικότερα: «Κάθε ιδιοκτήτης οριζόντιας ιδιοκτησίας, ανεξαρτήτως ποσοστού συνιδιοκτησίας και αντίθετης πρόβλεψης στον κανονισμό σχέσεων συνιδιοκτητών της πολυκατοικίας, μπορεί να ζητήσει εγγράφως από τον διαχειριστή της πολυκατοικίας τη σύγκληση συνέλευσης συνιδιοκτητών με θέμα τη λήψη απόφασης για την αλλαγή του συστήματος κεντρικής θέρμανσης ή την αποσύνδεση της ιδιοκτησίας του από το σύστημα κεντρικής θέρμανσης του κτιρίου.

Σε πολυκατοικίες όπου δεν υπάρχει διαχειριστής ή αν ο διαχειριστής της πολυκατοικίας δεν συγκαλέσει εντός τριάντα (30) ημερών τη συνέλευση, ο ιδιοκτήτης συγκαλεί τη συνέλευση αναρτώντας πρόσκληση στην είσοδο του κτιρίου και καθορίζοντας τόπο συνεδρίασης εντός της πολυκατοικίας και ημερομηνία συνεδρίασης που πρέπει να απέχει τουλάχιστον δέκα (10) ημέρες από την ημερομηνία ανάρτησης της πρόσκλησης.

Αν η συνέλευση συνιδιοκτητών λάβει αρνητική απόφαση ή δεν λάβει απόφαση εντός τριάντα (30) ημερών από την ημερομηνία της πρώτης σύγκλησής της, ο ιδιοκτήτης που ζήτησε τη σύγκλησή της δικαιούται, με δική του δαπάνη, ευθύνη και επιμέλεια και κατά τρόπο που να μη θίγει τη θέρμανση των ιδιοκτησιών των λοιπών συνιδιοκτητών, να αποσυνδέσει την ιδιοκτησία του από το σύστημα κεντρικής θέρμανσης του κτιρίου με μόνωση των σωλήνων της κεντρικής θέρμανσης που διέρχονται από την ιδιοκτησία του και να τη συνδέσει αυτόνομα με το δίκτυο φυσικού αερίου ή να εγκαταστήσει σε αυτήν αυτόνομο σύστημα θέρμανσης.

Ο απαιτούμενος εξοπλισμός εγκαθίσταται σύμφωνα με τις προδιαγραφές ασφαλούς λειτουργίας των εγκαταστάσεων, όπως ορίζονται από τις κείμενες διατάξεις κατά περίπτωση, και τοποθετείται εντός της αυτονομούμενης οριζόντιας ιδιοκτησίας ή σε χώρο που ανήκει στην κυριότητα ή στην αποκλειστική χρήση του ιδιοκτήτη. Οι σωληνώσεις της παροχής μπορεί να διέρχονται από την πρόσοψη του κτιρίου ή άλλους κοινόχρηστους χώρους σύμφωνα με τους όρους των κείμενων πολεοδομικών διατάξεων. Πριν από την έναρξη της εγκατάστασης αυτόνομου συστήματος θέρμανσης, ο ιδιοκτήτης της αυτονομούμενης ιδιοκτησίας γνωστοποιεί στους υπόλοιπους συνιδιοκτήτες της πολυκατοικίας την αποσύνδεσή του από το σύστημα κεντρικής θέρμανσης του κτιρίου, τον τρόπο όδευσης των σωληνώσεων της παροχής μέχρι την ιδιοκτησία του και τον χρόνο έναρξης και την αναμενόμενη διάρκεια των εργασιών εγκατάστασης.

Οριζόντια ιδιοκτησία που αυτονομείται απαλλάσσεται από τις δαπάνες κατανάλωσης καυσίμου του συστήματος κεντρικής θέρμανσης του κτιρίου, υποχρεούται όμως να συμμετέχει στις κοινές δαπάνες προληπτικής συντήρησής του και στις έκτακτες δαπάνες. Με απόφαση της πλειοψηφίας των συνιδιοκτητών της πολυκατοικίας μπορεί να αποφασιστεί η πλήρης απαλλαγή των ιδιοκτησιών που αυτονομούνται».

Δείτε όλη τη σχετική νομοθεσία εδώ.

ΛΕΝΑ ΚΙΣΣΑΒΟΥ

eleftheria.gr

Θέλω προσφορά για θέρμανση!

Building Green Open Space 2019
B2Green
By B2Green.gr 18:47, 16/12/2018
Ariston
Calda Energy - Aermec

12th International Scientific Conference on Energy and Climate Change
ΟΙΚΟΔΟΜΗ EXPO 2019
14o ΣΥΝΕΔΡΙΟ «ΑΛΟΥΜΙΝΙΟ & ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ»
B2Green.gr Εγγραφή Newsletter

Επίσημοι Υποστηρικτές Των:

Σύνδεσμος Εταιριών Φωτοβολταϊκών
Ashrae Hellenic Chapter
Ελληνικό Ινστιτούτο Παθητικού Κτιρίου
Association of Energy Engineers - Ελληνικό Παράρτημα
Institute of Zero Energy Buildings
Πανελλήνιος Σύλλογος Πιστοποιημένων Ενεργειακών Επιθεωρητών - ΠΣΥΠΕΝΕΠ
Πανελλήνιος Σύνδεσμος Εταιριών Μόνωσης - ΠΣΕΜ
Ένωση Βιομηχανιών Ηλιακής Ενέργειας - ΕΒΗΕ
Πανελλήνιος Σύνδεσμος Διογκωμένης Πολυστερίνης - ΠΑ.ΣΥ.ΔΙ.Π.
Πανελλήνια Ομοσπονδία Εμπόρων & Βιοτεχνών Υαλοπινάκων - ΠΟΕΒΥ
Σύνδεσμος Ελλήνων Κατασκευαστών Αλουμινίου - ΣΕΚΑ
Πανελλήνιος Σύνδεσμος Επιχειρήσεων Προστασίας Περιβάλλοντος - ΠΑΣΕΠΠΕ
ΠΟΒΑΣ
ΚΑΠΕ EnergyHUBforALL