''Για 7 λόγους τα μέτρα για τα τζάκια και τις ξυλόσομπες είναι ανεφάρμοστα''

''Για 7 λόγους τα μέτρα για τα τζάκια και τις ξυλόσομπες είναι ανεφάρμοστα''

Thermogas

Τα προς έκδοση μέτρα για τα τζάκια και τις ξυλόσομπες είναι ανεφάρμοστα και τελικά αναποτελεσματικά για τουλάχιστον επτά λόγους οι οποίοι είναι οι εξής:

1. Αδυναμία πρόσβασης στις εστίες καύσης: Η ταυτοποίηση καπνοδόχων τζακιών σε πολυκατοικίες και γενικότερα η πρόσβαση στο χώρο των εστιών καύσης δυσχεραίνεται από τις διατάξεις για το οικιακό άσυλο και την προαπαιτούμενη έκδοση, όχι πάγιας, αλλά κατά περίπτωση, εισαγγελικής παραγγελίας.

2. Αδυναμία συνεννόησης με το κοινό: Η και προσχηματική άγνοια για τη λήψη εκτάκτων μέτρων (ενδεικτικά: αλλοδαποί που δεν ομιλούν παρά τη μητρική γλώσσα τους, μοναχικοί ηλικιωμένοι) εγείρει θέμα νομιμοποίησης της όλης διαδικασίας ελέγχου.

3. Διάτρητο σύστημα ελέγχων και επιβολής κυρώσεων: Λόγω της αδυναμίας μέτρησης εκπομπών σωματιδίων (έλλειψη οριακών τιμών και μεθόδου μέτρησης από καπναγωγό τζακιού ή σόμπας) ο έλεγχος περιορίζεται μόνο σε οπτική εκτίμηση (εκπομπή/ μη εκπομπή καυσαερίων) και δεν υπολογίζεται η εκπεμπόμενη ποσότητα σωματιδίων, κριτήριο για τον προσδιορισμό της αναλογούσας κύρωσης. Με βάση το υφιστάμενο νομοθετικό πλαίσιο, δεδομένων των μικρών εκπομπών συγκριτικά με αυτές από επαγγελματικές δραστηριότητες (βιομηχανίες, βιοτεχνίες) και της αναλογικότητας κυρώσεων και επιπτώσεων στο περιβάλλον, οι όποιες χρηματικές κυρώσεις, ύψους μερικών εκατοντάδων ευρώ, δεν φαίνεται ότι μπορεί να έχουν αποτρεπτικό χαρακτήρα.

4. Χρήση εναλλακτικών καυσίμων: Η πρόβλεψη για «χρήση πιο ακριβών, αλλά λιγότερο ρυπογόνων καυσίμων...», αντί της ορθότερης για απαγόρευση χρήσης στερεών καυσίμων, προσφέρει βάσιμη απαλλακτική επιχειρηματολογία στους ελεγχόμενους (ενδεικτικά: χρήση πέλετ αντί απλού ξύλου).

5. Καύση ακατάλληλων υλικών: Δεν αντιμετωπίζεται το πρόβλημα της καύσης ακατάλληλων υλικών (μελαμίνες, πλαστικά κ.ά. με εκπομπές ακόμη και καρκινογόνων ουσιών), όταν οι τιμές των αιωρούμενων σωματιδίων στην ατμόσφαιρα είναι χαμηλότερες από 150 μg/m3.

6. Ανεπαρκείς και αναποτελεσματικοί έλεγχοι: Υπό τις παρούσες συνθήκες (νομοθετικό πλαίσιο και ολιγοπληθές προσωπικό των ελεγκτικών υπηρεσιών) η αδυναμία πραγματοποίησης επαρκούς πλήθους ελέγχων τους καθιστά συμβολικούς, επικοινωνιακού χαρακτήρα και εν τέλει αναποτελεσματικούς, όσον αφορά τη σημαντική μείωση των υψηλών τιμών σωματιδίων στην ατμόσφαιρα.

7. Λανθασμένος τρόπος μείωσης των υψηλών τιμών ρύπανσης: Ο σημαντικός περιορισμός των υψηλών τιμών σωματιδίων στην ατμόσφαιρα που οφείλονται κυρίως στη χρήση στερεών καυσίμων για οικιακή θέρμανση δεν επιτυγχάνεται με τον περιορισμένης αποτελεσματικότητας έλεγχο χρήσης τους και την προσδοκία για επίδειξη ωριμότητας και υπευθυνότητας του κοινού, αλλά με την πρόσβασή του σε οικονομικά και περιβαλλοντικά ανεκτούς εναλλακτικούς τρόπους θέρμανσης.

Του ΔΗΜΗΤΡΗ ΧΑΤΖΗΔΑΚΗ )Διδάκτωρ χημικός μηχανικός με εξειδίκευση σε θέματα ατμοσφαιρικής ρύπανσης)

enet.gr

Θέλω προσφορά για θέρμανση!

B2Green
By B2Green.gr 19:36, 10/11/2013
Ariston
Calda Energy - Aermec
NanoDomi
Πράσινη ανάπτυξη για όλους
The Solar Future Greece 2019
Bravo Awards 2019
INVENT ICT
ΕΛΙΠΥΚΑ - 1ο Συνέδριο Πυροπροστασίας Κατασκευών
Climatherm Energy 2020»
Verde.Tec 2020»
B2Green.gr Εγγραφή Newsletter

Επίσημοι Υποστηρικτές Των:

Σύνδεσμος Εταιριών Φωτοβολταϊκών
Ashrae Hellenic Chapter
Ελληνικό Ινστιτούτο Παθητικού Κτιρίου
Association of Energy Engineers - Ελληνικό Παράρτημα
Institute of Zero Energy Buildings
Πανελλήνιος Σύλλογος Πιστοποιημένων Ενεργειακών Επιθεωρητών - ΠΣΥΠΕΝΕΠ
Πανελλήνιος Σύνδεσμος Εταιριών Μόνωσης - ΠΣΕΜ
Ένωση Βιομηχανιών Ηλιακής Ενέργειας - ΕΒΗΕ
Πανελλήνιος Σύνδεσμος Διογκωμένης Πολυστερίνης - ΠΑ.ΣΥ.ΔΙ.Π.
Πανελλήνια Ομοσπονδία Εμπόρων & Βιοτεχνών Υαλοπινάκων - ΠΟΕΒΥ
Σύνδεσμος Ελλήνων Κατασκευαστών Αλουμινίου - ΣΕΚΑ
Πανελλήνιος Σύνδεσμος Επιχειρήσεων Προστασίας Περιβάλλοντος - ΠΑΣΕΠΠΕ
ΠΟΒΑΣ
ΚΑΠΕ EnergyHUBforALL