Σε ΦΕΚ οι κυρώσεις για 11+1 συνδέσμους Ηλεκτρολόγων Εγκαταστατών από την Επιτροπή Ανταγωνισμού

Σε ΦΕΚ οι κυρώσεις για 11+1 συνδέσμους Ηλεκτρολόγων Εγκαταστατών από την Επιτροπή Ανταγωνισμού

Thermogas

Δημοσιεύθηκε σε ΦΕΚ η ομόφωνη απόφαση της Ολομέλειας της Επιτροπής Ανταγωνισμού, με την οποία έκρινε ότι η δευτεροβάθμια Ομοσπονδία Ηλεκτρολόγων καθώς και ένδεκα συνολικά κατά τόπους πρωτοβάθμιοι Σύνδεσμοι, μαζί με τις αντίστοιχες Αστικές Εταιρίες και Ταμεία Αρωγής τους παραβίασαν το άρθρο 1 του ν. 3959/2011, πρώην 1 του ν. 703/1977 περί απαγορευμένων συμπράξεων και 101 της Συνθήκης Λειτουργίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΣΛΕΕ), με τη συμμετοχή τους σε οριζόντιες συμπράξεις για τον καθορισμό ελάχιστων ή ενιαίων αμοιβών στον κλάδο Παροχής Υπηρεσιών Ηλεκτρολογικών Εγκαταστάσεων/Έργων.

Συγκεκριμένα, πρόκειται για τη λήψη απόφασης επί της υπ’ αριθμ. οικ. 5638/ 27.09.2018 εισήγησης διευθέτησης, σύμφωνα με το άρθρο 25α του ν. 3959/2011 και την υπ’ αριθμ. 628/2016 απόφαση της ολομέλειας της Επιτροπής Ανταγωνισμού, επί της αυτεπάγγελτης έρευνας της Γενικής Διεύθυνσης Ανταγωνισμού για διαπίστωση τυχόν παράβασης των άρθρων 1 του ν. 3959/2011 (πρώην άρθρου 1 του ν. 703/1977), ως ισχύει, και 101 της Συνθήκης για τη Λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης (εφεξής ΣΛΕΕ) στον κλάδο Παροχής Υπηρεσιών Ηλεκτρολογικών Εγκαταστάσεων/Έργων.

Η απόφαση εκδίδεται σε δεκατρείς (13) επιπλέον εκδόσεις, με τα εξής διακριτικά:

 1. Προς Δημοσίευση στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως,
 2. «Έκδοση για τον Περιφερειακό Σύνδεσμο Εργοληπτών Εγκαταστατών Ηλεκτρολόγων «Ο ΒΑΤΤ» Ν. Αχαΐας» (ΣΕΕΗΝΑ),
 3. «Έκδοση για το Σύνδεσμο Εργοληπτών Ηλεκτρολόγων Ν. Θεσσαλονίκης» (ΣΕΗΝΘ),
 4. «Έκδοση για το Σύνδεσμο Εργολάβων Ηλεκτρικών Έργων Ιωαννίνων-Ηπείρου και το Ταμείο Αρωγής Αδειούχων Εργολάβων Ηλεκτρικών Έργων Ιωαννίνων-Ηπείρου» (ΣΕΗΕΙΗ και Ταμείο Αρωγής Ιωαννίνων-Ηπείρου), 
 5. «Έκδοση για το Σύνδεσμο Εργολάβων Ηλεκτρολόγων Ν. Δωδεκανήσου» (ΣΕΗΝΔ),
 6. «Έκδοση για το Σύνδεσμο Εργολάβων Ηλεκτρικών Έργων Πάρου» (ΣΕΗΠΑ),
 7. «Έκδοση για το Σύνδεσμο Ηλεκτρολόγων Εγκαταστατών Ν. Ηρακλείου και την Αστική Εταιρία Αδειούχων Ηλεκτρολόγων Εγκαταστατών Ν. Ηρακλείου» (ΣΗΕΝΗ και Αστική Εταιρία Ηρακλείου),
 8. «Έκδοση για το Σύνδεσμο Ηλεκτρολόγων Εγκαταστατών Ν. Λασιθίου» (ΣΗΕΝΛ),
 9. «Έκδοση για το Σύνδεσμο Ηλεκτρολόγων Εγκαταστατών Ν. Ρεθύμνου και την Αστική Εταιρία Αδειούχων Ηλεκτρολόγων Εγκαταστατών Εργοληπτών Ρεθύμνου» (ΣΗΕΝΡ και Αστική Εταιρία Ρεθύμνου),
 10. «Έκδοση για το Σύνδεσμο Αδειούχων Εργοληπτών Εγκαταστατών Ηλεκτρολόγων Ν. Χανίων» (ΣΕΕΗΝΧ),
 11. «Έκδοση για το Σύνδεσμο Εργοληπτών Εγκαταστατών Ηλεκτρολόγων Πειραιά» (ΣΕΕΗΠ),
 12. «Έκδοση για τον Πανελλήνιο Σύνδεσμο Εργοληπτών Ηλεκτρολόγων Πτυχιούχων Ανωτέρας και Μέσης Τεχνικής Εκπαίδευσης και την Αστική Εταιρία Πανελληνίου Συνδέσμου Εργοληπτών Ηλεκτρολόγων Πτυχιούχων Ανωτέρας και Μέσης Τεχνικής Εκπαίδευσης» (ΠΣΕΗΠΑΜΤΕ και ΑΕΠΣΕΗ),
 13. «Έκδοση για την Πανελλήνια Ομοσπονδία Σωματείων Εργοληπτών Ηλεκτρολόγων» (ΠΟΣΕΗ).

Από τις δεκατρείς αυτές εκδόσεις έχουν αφαιρεθεί τα απόρρητα επιχειρηματικά στοιχεία (όπου η ένδειξη […]) τα οποία δεν θα πρέπει να περιέλθουν σε γνώση του αντίστοιχου αποδέκτη της έκδοσης, σύμφωνα με το άρθρο 41 του ν. 3959/2011 (ΦΕΚ 93/Α΄/20.4.2011), όπως ισχύει, τον Κανονισμό Λειτουργίας και Διαχείρισης της Επιτροπής Ανταγωνισμού (ΦΕΚ 54/ Β΄/16.1.2013) και την από 13.1.2015 Ανακοίνωση της Επιτροπής Ανταγωνισμού σχετικά με το χαρακτηρισμό των απορρήτων στοιχείων και τον τρόπο υποβολής μη εμπιστευτικής εκδοχής εγγράφων. Όπου ήταν δυνατό τα στοιχεία που παραλείφθηκαν αντικαταστάθηκαν με ενδεικτικά ποσά και αριθμούς ή με γενικές περιγραφές (εντός […]).

Μπορείτε να κατεβάσετε το ΦΕΚ με το πλήρες σκεπτικό και τις κυρώσεις της Επιτροπής Ανταγωνισμού, από εδώ

Δωρεάν προσφορές από τους εξειδικευμένους επαγγελματίες του Run My Project by B2Green

B2Green
By B2Green.gr 15:36, 30/09/2019
The Solar Future Greece 2019
Bravo Awards 2019
INVENT ICT
ΕΛΙΠΥΚΑ - 1ο Συνέδριο Πυροπροστασίας Κατασκευών
Climatherm Energy 2020»
Verde.Tec 2020»
B2Green.gr Εγγραφή Newsletter

Επίσημοι Υποστηρικτές Των:

Σύνδεσμος Εταιριών Φωτοβολταϊκών
Ashrae Hellenic Chapter
Ελληνικό Ινστιτούτο Παθητικού Κτιρίου
Association of Energy Engineers - Ελληνικό Παράρτημα
Institute of Zero Energy Buildings
Πανελλήνιος Σύλλογος Πιστοποιημένων Ενεργειακών Επιθεωρητών - ΠΣΥΠΕΝΕΠ
Πανελλήνιος Σύνδεσμος Εταιριών Μόνωσης - ΠΣΕΜ
Ένωση Βιομηχανιών Ηλιακής Ενέργειας - ΕΒΗΕ
Πανελλήνιος Σύνδεσμος Διογκωμένης Πολυστερίνης - ΠΑ.ΣΥ.ΔΙ.Π.
Πανελλήνια Ομοσπονδία Εμπόρων & Βιοτεχνών Υαλοπινάκων - ΠΟΕΒΥ
Σύνδεσμος Ελλήνων Κατασκευαστών Αλουμινίου - ΣΕΚΑ
Πανελλήνιος Σύνδεσμος Επιχειρήσεων Προστασίας Περιβάλλοντος - ΠΑΣΕΠΠΕ
ΠΟΒΑΣ
ΚΑΠΕ EnergyHUBforALL