705 ερωτήσεις - απαντήσεις για τα αυθαίρετα [νέα ενημέρωση, 04/02/2015]

705 ερωτήσεις - απαντήσεις για τα αυθαίρετα [νέα ενημέρωση, 04/02/2015]

04 Φεβ. 2015 - Το Περιφερειακό Τμήμα Πελοποννήσου του Τεχνικού Επιμελητηρίου Ελλάδος ενημέρωσε τη λίστα των αρχείων με ερωτήσεις - απαντήσεις, σχετικά με το νομοσχέδιο Ν 4178 / 2013 "Αντιμετώπιση της Αυθαίρετης Δόμησης - Περιβαλλοντικό Ισοζύγιο και άλλες διατάξεις".

Τα είκοσι πέντε αυτά πολύ χρήσιμα αρχεία με συνολικά 705 ερωτήσεις - απαντήσεις, μπορείτε να τα βρείτε παρακάτω:

Αρχείο 1ης ομάδας ερωτήσεων-απαντήσεων

Αρχείο 2ης ομάδας ερωτήσεων-απαντήσεων

Αρχείο 3ης ομάδας ερωτήσεων-απαντήσεων

Αρχείο 4ης ομάδας ερωτήσεων-απαντήσεων

Αρχείο 5ης ομάδας ερωτήσεων-απαντήσεων

Αρχείο 6ης ομάδας ερωτήσεων-απαντήσεων

Αρχείο 7ης ομάδας ερωτήσεων-απαντήσεων

Αρχείο 8ης ομάδας ερωτήσεων-απαντήσεων

Αρχείο 9ης ομάδας ερωτήσεων-απαντήσεων

Αρχείο 10ης ομάδας ερωτήσεων-απαντήσεων

Αρχείο 11ης ομάδας ερωτήσεων-απαντήσεων

Αρχείο 12ης ομάδας ερωτήσεων-απαντήσεων

Αρχείο 13ης ομάδας ερωτήσεων-απαντήσεων

Αρχείο 14ης ομάδας ερωτήσεων-απαντήσεων

Αρχείο 15ης ομάδας ερωτήσεων-απαντήσεων

Αρχείο 16ης ομάδας ερωτήσεων-απαντήσεων

Αρχείο 17ης ομάδας ερωτήσεων-απαντήσεων

Αρχείο 18ης ομάδας ερωτήσεων-απαντήσεων

Αρχείο 19ης ομάδας ερωτήσεων-απαντήσεων

Αρχείο 20ης ομάδας ερωτήσεων-απαντήσεων

Αρχείο 21ης ομάδας ερωτήσεων-απαντήσεων

Αρχείο 22ης ομάδας ερωτήσεων-απαντήσεων

Αρχείο 23ης ομάδας ερωτήσεων-απαντήσεων 

Αρχείο 24ης ομάδας ερωτήσεων-απαντήσεων

Αρχείο 25ης ομάδας ερωτήσεων-απαντήσεων (νέο)


B2Green
By B2Green.gr 08:30, 04/02/2015
Rizakos
Sto Therm
11th International Scientific Conference on Energy and Climate Change
B2Green.gr Εγγραφή Newsletter

Επίσημοι Υποστηρικτές Των:

Σύνδεσμος Εταιριών Φωτοβολταϊκών
Ashrae Hellenic Chapter
Ελληνικό Ινστιτούτο Παθητικού Κτιρίου
Association of Energy Engineers - Ελληνικό Παράρτημα
Institute of Zero Energy Buildings
Πανελλήνιος Σύλλογος Πιστοποιημένων Ενεργειακών Επιθεωρητών - ΠΣΥΠΕΝΕΠ
Πανελλήνιος Σύνδεσμος Εταιριών Μόνωσης - ΠΣΕΜ
Ένωση Βιομηχανιών Ηλιακής Ενέργειας - ΕΒΗΕ
Πανελλήνιος Σύνδεσμος Διογκωμένης Πολυστερίνης - ΠΑ.ΣΥ.ΔΙ.Π.
Πανελλήνια Ομοσπονδία Εμπόρων & Βιοτεχνών Υαλοπινάκων - ΠΟΕΒΥ
Πανελλήνιος Σύνδεσμος Επιχειρήσεων Προστασίας Περιβάλλοντος - ΠΑΣΕΠΠΕ
ΚΑΠΕ EnergyHUBforALL
ΚΑΠΕ Enerfund