Νέα πρόταση της ΡΑΕ για την αγορά ρεύματος - Τον Φεβρουάριο η πρώτη δημοπρασία ενέργειας

Νέα πρόταση της ΡΑΕ για την αγορά ρεύματος - Τον Φεβρουάριο η πρώτη δημοπρασία ενέργειας

Thermogas

Σε διαβούλευση έθεσε σήμερα η Ρυθμιστική Αρχή Ενέργειας (ΡΑΕ) το νέο πλαίσιο λειτουργίας της αγοράς ρεύματος. Η διαβούλευση θα διαρκέσει έως τις 15 Σεπτεμβρίου. Στη νέα πρόταση για τον τρόπο λειτουργίας της αγοράς, έχουν συμπεριληφθεί οι προτάσεις των φορέων.

Στόχος τη ΡΑΕ είναι οι ανεξάρτητοι προμηθευτές να αποκτήσουν πρόσβαση στις φθηνότερες πηγές ηλεκτροπαραγωγής (λιγνίτης και υδροηλεκτρικά) που σήμερα εκμεταλλεύεται αποκλειστικά η ΔΕΗ.

Βάσει των προτάσεων, η τιμή πώλησης της ενέργειας θα προκύπτει από τη δημοπρασία αλλά θα ορίζεται τιμή εκκίνησης από τη ΡΑΕ. Η πρώτη δημοπρασία θα πραγματοποιηθεί στις 20 Φεβρουαρίου του 2015.

Όπως αναφέρει το ΑΜΠΕ, οι δημοπρασίες θα αφορούν συνολικά το 30% - 35% της ετήσιας λιγνιτικής και υδροηλεκτρικής παραγωγής, ποσοστό που κατά τη ΡΑΕ είναι επαρκές, ώστε οι ανεξάρτητοι προμηθευτές να αναπτύξουν ένα «μίγμα καυσίμων» αντίστοιχου μέσου κόστους ενέργειας με αυτό του κυρίαρχου παίκτη της αγοράς (ΔΕΗ), δίνοντάς τους τη δυνατότητα να τον ανταγωνιστούν ισοδύναμα στην αγορά λιανικής.

«Οι προμηθευτές, οι οποίοι θα αποκτούν δικαιώματα χρήσης των ρυθμιζόμενων προθεσμιακών προϊόντων, αναμένεται ότι θα μετακυλύουν το οικονομικό όφελος που προκύπτει από τη χρήση τους στους εγχώριους πελάτες λιανικής, στη βάση του προφίλ κατανάλωσης της κάθε κατηγορίας καταναλωτή, λαμβάνοντας υπ' όψη την υφιστάμενη κατάσταση, όσον αφορά το επίπεδο των τιμολογίων λιανικής κάθε πελάτη και τις συνθήκες ανταγωνισμού που θα δημιουργηθούν μεταξύ των προμηθευτών», αναφέρει στο κείμενο της διαβούλευσης η ΡΑΕ.

Εκτιμά δε, ότι εφ' όσον όλοι οι προμηθευτές θα έχουν πρόσβαση στα προϊόντα αυτά, αναμένεται ότι, λόγω του ανταγωνισμού που θα δημιουργηθεί τόσο μεταξύ των νέων προμηθευτών και της ΔΕΗ ΔΕΗ -1,16% όσο και των ανεξάρτητων προμηθευτών μεταξύ τους, πρακτικά θα εκλείψουν οι περιπτώσεις όπου θα είναι δυνατή η αποκόμιση υπερκέρδους από τη χρήση των προϊόντων αυτών .

Δωρεάν προσφορές από τους εξειδικευμένους επαγγελματίες του Run My Project by B2Green

B2Green
By B2Green.gr 17:54, 28/08/2014
The Solar Future Greece 2019
Bravo Awards 2019
INVENT ICT
ΕΛΙΠΥΚΑ - 1ο Συνέδριο Πυροπροστασίας Κατασκευών
Climatherm Energy 2020»
Verde.Tec 2020»
B2Green.gr Εγγραφή Newsletter

Επίσημοι Υποστηρικτές Των:

Σύνδεσμος Εταιριών Φωτοβολταϊκών
Ashrae Hellenic Chapter
Ελληνικό Ινστιτούτο Παθητικού Κτιρίου
Association of Energy Engineers - Ελληνικό Παράρτημα
Institute of Zero Energy Buildings
Πανελλήνιος Σύλλογος Πιστοποιημένων Ενεργειακών Επιθεωρητών - ΠΣΥΠΕΝΕΠ
Πανελλήνιος Σύνδεσμος Εταιριών Μόνωσης - ΠΣΕΜ
Ένωση Βιομηχανιών Ηλιακής Ενέργειας - ΕΒΗΕ
Πανελλήνιος Σύνδεσμος Διογκωμένης Πολυστερίνης - ΠΑ.ΣΥ.ΔΙ.Π.
Πανελλήνια Ομοσπονδία Εμπόρων & Βιοτεχνών Υαλοπινάκων - ΠΟΕΒΥ
Σύνδεσμος Ελλήνων Κατασκευαστών Αλουμινίου - ΣΕΚΑ
Πανελλήνιος Σύνδεσμος Επιχειρήσεων Προστασίας Περιβάλλοντος - ΠΑΣΕΠΠΕ
ΠΟΒΑΣ
ΚΑΠΕ EnergyHUBforALL