Νέες τροπολογίες ΥΠΕΚΑ: διατάξεις οικοδομικού κανονισμού, ρυθμίσεις περί υδάτων κλπ. - τα πλήρη κείμενα

Νέες τροπολογίες ΥΠΕΚΑ: διατάξεις οικοδομικού κανονισμού, ρυθμίσεις περί υδάτων κλπ. - τα πλήρη κείμενα

Civiltech

Δύο τροπολογίες επί του σχεδίου νόμου "Πράξεις εισφοράς σε γη και σε χρήμα – ρυμοτομικές απαλλοτριώσεις και άλλες διατάξεις" κατέθεσε ο αναπληρωτής Υπουργός ΠΕΚΑ, κος Ταγαράς.

Μεταξύ άλλων, ο κ Ταγαράς μεθοδεύει την παράταση του μητρώου των προσωρινών ενεργειακών επιθεωρητών (δείτε περισσότερα εδώ), κυρίως λόγω του πολύ μικρού πλήθους των μόνιμων ενεργειακών επιθεωρητών (δείτε τα μέχρι σήμερα ονόματα των επιτυχόντων: έως 31/08 & από 01/09 έως 12/12)

Οι τροπολογίες που κατατέθηκαν είναι οι εξής:

Περιγραφή: α) Επαναπροσδιορισμός αρμοδιοτήτων της Κεντρικής Υπηρεσίας Υδάτων του Υ.ΠΕ.ΚΑ., β) Ρυθμίσεις θεμάτων σχετικά με τους γενικούς κανόνες χρήσης των υδάτων και τις άδειες χρήσεως ύδατος ή εκτέλεσης έργων αξιοποίησης υδατικών πόρων, γ) Αναπροσαρμογή κατώτατου ορίου προστίμου που επιβάλλεται σε φυσικά ή νομικά πρόσωπα που ρυπαίνουν τα ύδατα και δ) ρύθμιση θεμάτων που αφορούν στη σύμπραξη των οργάνων Ο.Τ.Α. για τη διενέργεια αυτοψιών, διαπίστωση παραβάσεων κ.λπ.

Περιγραφή: Συμπλήρωση διατάξεων ΝΟΚ.

B2Green
By B2Green.gr 21:10, 18/12/2014
Sto Therm
3DR - Μελέτη στατικής επάρκειας αυθαιρέτου
Knauf
Calda Energy - Aermec
ΔΕΠΑ
Climatherm Energy 2020»
Verde.Tec 2020»
Energy Commodities 2020»
B2Green.gr Εγγραφή Newsletter

Επίσημοι Υποστηρικτές Των:

Σύνδεσμος Εταιριών Φωτοβολταϊκών
Ashrae Hellenic Chapter
Ελληνικό Ινστιτούτο Παθητικού Κτιρίου
Association of Energy Engineers - Ελληνικό Παράρτημα
Institute of Zero Energy Buildings
Πανελλήνιος Σύλλογος Πιστοποιημένων Ενεργειακών Επιθεωρητών - ΠΣΥΠΕΝΕΠ
Πανελλήνιος Σύνδεσμος Εταιριών Μόνωσης - ΠΣΕΜ
Ένωση Βιομηχανιών Ηλιακής Ενέργειας - ΕΒΗΕ
Πανελλήνιος Σύνδεσμος Διογκωμένης Πολυστερίνης - ΠΑ.ΣΥ.ΔΙ.Π.
Πανελλήνια Ομοσπονδία Εμπόρων & Βιοτεχνών Υαλοπινάκων - ΠΟΕΒΥ
Σύνδεσμος Ελλήνων Κατασκευαστών Αλουμινίου - ΣΕΚΑ
Πανελλήνιος Σύνδεσμος Επιχειρήσεων Προστασίας Περιβάλλοντος - ΠΑΣΕΠΠΕ
ΠΟΒΑΣ
ΚΑΠΕ EnergyHUBforALL