Πακέτο 3,5 δις φέρνει για το περιβάλλον το νέο πρόγραμμα Life

Πακέτο 3,5 δις φέρνει για το περιβάλλον το νέο πρόγραμμα Life

Σημαντικές αναπτυξιακές δυνατότητες μέσω του νέου προγράμματος LIFE της ΕΕ για το περιβάλλον προκύπτουν και για τη χώρα μας, καθώς για τη νέα περίοδο 2014-2020 πρόκειται να διατεθούν συνολικά περί τα 3,45 δισεκατομμύρια ευρώ σε πανευρωπαϊκό επίπεδο.

Σύμφωνα με τις εκτιμήσεις των ειδικών, η Ελλάδα, ανάλογα με τις προτάσεις που θα καταθέσει, μπορεί να καταφέρει σημαντική απορρόφηση κονδυλίων, γεγονός που θα συμβάλλει τόσο στην προστασία του περιβάλλοντος, όσο και στη δημιουργία νέων θέσεων εργασίας.

H χώρα μας ήδη «τρέχει» τα περισσότερα από τα 85 προγράμματα που βρίσκονται σε εξέλιξη σε Ελλάδα, Βουλγαρία και Κύπρο, με ιδιαίτερη έμφαση στον τομέα της Φύσης, όπως εξηγεί μιλώντας στο ΑΠΕ-ΜΠΕ, η κα Γεωργία Βαλαώρα συντονίστρια Νοτιοανατολικής Ευρώπης, για την παρακολούθηση των προγραμμάτων Life, κατά τη διάρκεια σχετικής ενημερωτικής διημερίδας που διοργανώθηκε στο ΥΠΑΠΕΝ.

Ιδιαίτερα, δε, κάνει λόγο για τις δυνατότητες ανάπτυξης νέων θέσεων εργασίας που μπορούν να προκύψουν μέσω της προστασίας του περιβάλλοντος και την εφαρμογή των περιβαλλοντικών διαδικασιών, όπως π.χ. η μέτρηση ρύπων, οι τεχνολογίες απορρύπανσης, η παρακολούθηση ειδών, αποκατάσταση οικοσυστημάτων. Δουλειές που, όπως λέει, μπορούν να απασχολήσουν σε σημαντικό βαθμό βιολόγους, περιβαλλοντολόγους, χημικούς μηχανικούς, αγρότες, ακόμα και επαγγελματίες των ΜΜΕ, προκειμένου να δοθεί έμφαση στο κομμάτι της πληροφόρησης των ιδιωτικών και δημοσίων φορέων, αλλά και των πολιτών, καθώς όπως τονίζει «υπάρχει σοβαρή άγνοια από όλους τους εμπλεκομένους».

«Στην Ελλάδα νομίζουμε ότι το περιβάλλον είναι πολυτέλεια. Δεν είναι πολυτέλεια το περιβάλλον. Δεν είναι ζήτημα ευαισθησίας. Χωρίς αυτό δεν μπορεί να υπάρξει ανάπτυξη. Είναι η βασική υποδομή της κάθε χώρας», δήλωσε καταλήγοντας η κα Βαλαώρα, γι' αυτό και δημιουργήθηκαν τα προγράμματα Life.

Σε πανευρωπαϊκό επίπεδο, η Ελλάδα υστερεί σημαντικά στην εκπόνηση προγραμμάτων για τη Φύση, όπως λέει στο ΑΠΕ-ΜΠΕ ο κ. Γιώργος Πρωτόπαππας, εθνικό σημείο επαφής για το πρόγραμμα Life στο περιβάλλον, επισημαίνοντας τις προοπτικές που θα μπορούσε να έχει η χώρα μας στην απορρόφηση προγραμμάτων, μέσα από καλύτερη ενημέρωση και καλύτερη ενεργοποίηση των ενδιαφερομένων.

Ο κ. Πρωτόπαππας, επισημαίνει την ανάγκη μιας σοβαρής δουλειάς στην κατάθεση των προτάσεων, καθώς, όπως εξηγεί, αν και τα νέα προγράμματα είναι «αρκετά πλούσια» σε σχέση με τα προαπαιτούμενα που θέτουν, εντούτοις, όπως λέει, με προσεκτική εργασία, δεν προκύπτει καμία δυσκολία στην υποβολή.

«Το πρόγραμμα LIFE είναι το χρηματοδοτικό μέσο της Ευρωπαϊκής Ένωσης για το περιβάλλον. Έχει χρηματοδοτήσει περισσότερα από 3000 έργα από το 1992», αναφέρει ο κ. Θεοχάρης Τζοβάρας ειδικός παρακολούθησης, της NEEMO, της ομάδας εξωτερικής παρακολούθησης του προγράμματος. «Είναι το κύριο μέσο που δημιουργεί την πλατφόρμα για την ανάπτυξη της περιβαλλοντικής πολιτικής και νομοθεσίας της ΕΕ» εξηγεί, ενώ απευθυνόμενος προς τους συμμετέχοντες, προτείνει τη διάθεση χρόνου και προσοχής απ΄ την πλευρά τους, για την υποβολή των προτάσεων, προκειμένου να γίνουν αποδεκτές.

Το LIFE συμβάλλει στην αειφόρο ανάπτυξη και στην επίτευξη των σκοπών και στόχων της στρατηγικής Ευρώπη 2020, στηρίζει την εφαρμογή του 7ου Προγράμματος Δράσης για το Περιβάλλον και άλλες στρατηγικές και σχέδια της ΕΕ για το περιβάλλον και για το κλίμα.

Για την επόμενη περίοδο χρηματοδότησης 2014-2020, καθιερώνονται δύο υποπρογράμματα, το πρώτο για το Περιβάλλον και το δεύτερο για την Κλιματική Δράση.

Το σκέλος «Περιβάλλον» του νέου προγράμματος (75% του προϋπολογισμού) καλύπτει τρεις τομείς προτεραιότητας: περιβάλλον και αποδοτικότητα των πόρων, φύση και βιοποικιλότητα, περιβαλλοντική διακυβέρνηση και πληροφόρηση. Το σκέλος « Δράση για το κλίμα » (25% του προϋπολογισμού) καλύπτει: μετριασμό της κλιματικής αλλαγής, προσαρμογή στην κλιματική αλλαγή, κλιματική διακυβέρνηση και πληροφόρηση

Το πρόγραμμα LIFE εκτός από τα «παραδοσιακά έργα» όπως έργα πιλοτικά (καινοτόμα), επίδειξης, βέλτιστων πρακτικών, έργα πληροφόρησης ευαισθητοποίησης και διάδοσης περιλαμβάνει επίσης μια νέα κατηγορία έργων , τα ολοκληρωμένα έργα , στρατηγικές και έργα για το περιβάλλον ή το κλίμα, τα οποία θα λειτουργούν σε εκτεταμένη εδαφική κλίμακα και που θα χρηματοδοτούνται από κοινού με τουλάχιστον μία ακόμη σχετική χρηματοδοτική πηγή.

Επίσης περιλαμβάνει έργα τεχνικής βοήθειας, έργα οικοδόμησης δυναμικού και προπαρασκευαστικά έργα.

Τουλάχιστον 55% του ποσού, που προορίζεται για επιδοτήσεις δράσης στο πλαίσιο έργων για το Περιβάλλον, θα χορηγείται σε μέτρα στήριξης της διατήρησης της φύσης και βιοποικιλότητας.

Περισσότερες πληροφορίες, στην ιστοσελίδα της ΕΕ: ec.europa.eu/environment/life/

Δωρεάν προσφορές από τους εξειδικευμένους επαγγελματίες του Run My Project by B2Green

B2Green
By B2Green.gr 16:05, 18/06/2015
Εκλογές ΤΕΕ 2019
ΤΜΕΔΕ
ΤΕΕ

14o ΣΥΝΕΔΡΙΟ «ΑΛΟΥΜΙΝΙΟ & ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ»
The Solar Future Greece 2019
Climatherm Energy 2020»
B2Green.gr Εγγραφή Newsletter

Επίσημοι Υποστηρικτές Των:

Σύνδεσμος Εταιριών Φωτοβολταϊκών
Ashrae Hellenic Chapter
Ελληνικό Ινστιτούτο Παθητικού Κτιρίου
Association of Energy Engineers - Ελληνικό Παράρτημα
Institute of Zero Energy Buildings
Πανελλήνιος Σύλλογος Πιστοποιημένων Ενεργειακών Επιθεωρητών - ΠΣΥΠΕΝΕΠ
Πανελλήνιος Σύνδεσμος Εταιριών Μόνωσης - ΠΣΕΜ
Ένωση Βιομηχανιών Ηλιακής Ενέργειας - ΕΒΗΕ
Πανελλήνιος Σύνδεσμος Διογκωμένης Πολυστερίνης - ΠΑ.ΣΥ.ΔΙ.Π.
Πανελλήνια Ομοσπονδία Εμπόρων & Βιοτεχνών Υαλοπινάκων - ΠΟΕΒΥ
Σύνδεσμος Ελλήνων Κατασκευαστών Αλουμινίου - ΣΕΚΑ
Πανελλήνιος Σύνδεσμος Επιχειρήσεων Προστασίας Περιβάλλοντος - ΠΑΣΕΠΠΕ
ΠΟΒΑΣ
ΚΑΠΕ EnergyHUBforALL