Δήμος Ναυπλιέων: Μελέτη αντιμετώπισης της διάβρωσης των ακτών

Δήμος Ναυπλιέων: Μελέτη αντιμετώπισης της διάβρωσης των ακτών

Thermogas

Σε ένα σημαντικό βήμα για την αντιμετώπιση της διάβρωσης των ακτών του, προχώρησε ο Δήμος Ναυπλιέων.

Στην τελευταία συνεδρίασή του το Δημοτικό Συμβούλιο Ναυπλιέων, ενέκρινε την απευθείας ανάθεση μελέτης στην Αναπτυξιακή Ν. Αργολίδας Αναπτυξιακή Α.Ε. Ο.Τ.Α, με τίτλο: «Οριστική μελέτη αντιμετώπισης διάβρωσης ακτών Δ.Ε. Ασίνης».

Ως λύση προτάθηκε η κατασκευή βυθισμένων κυματοθραυστών σε απόσταση από την ακτή, αποτελούμενοι από φυσικούς ογκόλιθους και λιθορριπές και ο εμπλουτισμός των ακτών με αμμώδες υλικό.

Για την ακτή του Τολού προτείνεται η κατασκευή τεσσάρων βυθισμένων κυματοθραυστών, μήκους 150 μ. έκαστος και σε απόσταση 60 μ. μεταξύ τους, καθώς και η επαναπλήρωση της ακτής με αμμώδες υλικό σε μήκος 800 μ. περίπου και σε πλάτος περίπου 16 μ.

Για την ακτή του Δρεπάνου προτείνεται η κατασκευή δύο βυθισμένων κυματοθραυστών μήκους 170 μ. έκαστος και σε απόσταση 60 μ. μεταξύ τους.

Για την ακτή των Ιρίων προτείνεται η κατασκευή τεσσάρων βυθισμένων κυματοθραυστών μήκους 100 μ. έκαστος και σε απόσταση 70 μ. μεταξύ τους, καθώς και η επαναπλήρωση της ακτής με αμμώδες υλικό σε μήκος 600 μ. περίπου και σε πλάτος περίπου 16 μ.

Η μελέτη θα είναι συνολικού ύψους 55.350,00 € μαζί με τον ΦΠΑ και η καταβολή του ποσού αυτού θα γίνει σε δύο στάδια.

localit.gr

Δωρεάν προσφορές από τους εξειδικευμένους επαγγελματίες του Run My Project by B2Green

B2Green
By B2Green.gr 11:26, 28/07/2015
Πράσινη ανάπτυξη για όλους
The Solar Future Greece 2019
Bravo Awards 2019
INVENT ICT
ΕΛΙΠΥΚΑ - 1ο Συνέδριο Πυροπροστασίας Κατασκευών
Climatherm Energy 2020»
Verde.Tec 2020»
B2Green.gr Εγγραφή Newsletter

Επίσημοι Υποστηρικτές Των:

Σύνδεσμος Εταιριών Φωτοβολταϊκών
Ashrae Hellenic Chapter
Ελληνικό Ινστιτούτο Παθητικού Κτιρίου
Association of Energy Engineers - Ελληνικό Παράρτημα
Institute of Zero Energy Buildings
Πανελλήνιος Σύλλογος Πιστοποιημένων Ενεργειακών Επιθεωρητών - ΠΣΥΠΕΝΕΠ
Πανελλήνιος Σύνδεσμος Εταιριών Μόνωσης - ΠΣΕΜ
Ένωση Βιομηχανιών Ηλιακής Ενέργειας - ΕΒΗΕ
Πανελλήνιος Σύνδεσμος Διογκωμένης Πολυστερίνης - ΠΑ.ΣΥ.ΔΙ.Π.
Πανελλήνια Ομοσπονδία Εμπόρων & Βιοτεχνών Υαλοπινάκων - ΠΟΕΒΥ
Σύνδεσμος Ελλήνων Κατασκευαστών Αλουμινίου - ΣΕΚΑ
Πανελλήνιος Σύνδεσμος Επιχειρήσεων Προστασίας Περιβάλλοντος - ΠΑΣΕΠΠΕ
ΠΟΒΑΣ
ΚΑΠΕ EnergyHUBforALL