Θ. Τζάκρη: Σημαντικές διατάξεις για τα αγροτικά φωτοβολταϊκά και τους παραγωγούς ΑΠΕ

Θ. Τζάκρη: Σημαντικές διατάξεις για τα αγροτικά φωτοβολταϊκά και τους παραγωγούς ΑΠΕ

Δελτίο τύπου:
Με το σχέδιο νόμου για την εναρμόνιση στο Ελληνικό Δίκαιο της Οδηγίας 2012/27/ΕΕ για την Ενεργειακή Απόδοση (Συνταξιοδοτικές ρυθμίσεις, ενσωμάτωση στο ελληνικό δίκαιο της Οδηγίας 2012/27/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 25ης Οκτωβρίου 2012, «Για την ενεργειακή απόδοση, την τροποποίηση των Οδηγιών 2009/125/ΕΚ και 2010/30/ΕΕ και την κατάργηση των Οδηγιών 2004/8/ΕΚ και 2006/32/ΕΚ», όπως τροποποιήθηκε από την Οδηγία 2013/12/ΕΕ του Συμβουλίου της 13ης Μαΐου 2013 «Για την προσαρμογή της Οδηγίας 2012/27/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για την ενεργειακή απόδοση, λόγω της προσχώρησης της Δημοκρατίας της Κροατίας» και άλλες διατάξεις), το οποίο βρίσκεται από τις 30/10/2015 σε επεξεργασία από την Διαρκή Επιτροπή Παραγωγής και Εμπορίου, συμπεριλαμβάνονται και διατάξεις με σκοπό να επιλύσουν δύο σημαντικά ζητήματα που σχετίζονται με τις ΑΠΕ, υποστηρίζοντας με συνέπεια πολιτικές φιλικές προς το περιβάλλον.

Συγκεκριμένα:

  • Στο Άρθρο 29 του υπό κατάθεση νομοσχεδίου προβλέπεται η παράταση των προθεσμιών για την κατάθεση των απαραίτητων δικαιολογητικών από τους αγρότες που έχουν προχωρήσει και στην παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας από φωτοβολταϊκά συστήματα, ώστε να αυτοί να πληρωθούν στις αυξημένες τιμές που ισχύουν για τα αγροτικά φωτοβολταϊκά, ενώ παράλληλα να φορολογηθούν με το μειωμένο αγροτικό συντελεστή του 13%, ώστε να υποστηριχτεί το αγροτικό εισόδημα. Αφορά τους αγρότες που είναι παράλληλα και παραγωγοί ηλεκτρικής ενέργειας από φωτοβολταϊκά πάρκα, ωστόσο λόγω άγνοιας ή αμέλειας δεν είχαν κάνει δηλώσεις που να εντάσσει τα πάρκα τους ως «αγροτικά φωτοβολταϊκά», παρότι είχαν τη δυνατότητα αυτή.
     
  • Το Άρθρο 34 δίνει τη δυνατότητα σε όσους διαθέτουν άδεια για να προχωρήσουν στην παραγωγή έργων ΑΠΕ και δεν τα έχουν υλοποιήσει ακόμα, παρότι η σχετική προθεσμία έληγε την 29 Φεβρουαρίου 2015, να λάβουν μία παράταση ενός έτους και να προχωρήσουν στα αντίστοιχα έργα μέχρι και την 29 Φεβρουαρίου 2016, χωρίς την καταβολή εγγυητικής επιστολής για τη διάθεση χώρου στο καλώδιο σύνδεσης. Με τον τρόπο αυτό τους προσφέρεται ο επαρκής χρόνος και η οικονομική στήριξη για την απρόσκοπτη ολοκλήρωση των αναγκαίων εργασιών εγκατάστασης και εκκίνησης σταθμών παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από ΑΠΕ. Στην περίπτωση παραγωγών που έχουν ήδη καταβάλει εγγυητική επιστολή, τους διευκολύνει οικονομικά, περιορίζοντας το ύψος της εγγυητικής επιστολής που είχαν προσκομίσει, επιστρέφοντας το 30% του ποσού αυτού.

Οι παρεμβάσεις αυτές κρίθηκαν σημαντικές για την αποτελεσματική υποστήριξη της ενεργειακής στρατηγικής της χώρας και των προτεραιοτήτων για την μείωση των επιπτώσεων στο κλίμα από την παραγωγή ενέργειας.

Τα ζητήματα αυτά προέβαλαν οι φορείς που αντιπροσωπεύουν τους παραγωγούς ΑΠΕ σε συναντήσεις με την κ. Τζάκρη, με σκοπό την καλύτερη συνεργασία όλων των εμπλεκομένων για τη βελτίωση σχεδιασμού του Συστήματος Παραγωγής Ηλεκτρικής Ενέργειας.

Κατασκευή φωτοβολταϊκού πάρκου με την αξιοπιστία της ENERGY 4YOU

Building Green Open Space 2019
B2Green
By B2Green.gr 18:32, 01/11/2015

Thermal Drones
NanoDomi Διαγωνισμός
Kostal Solar
Energy In Buildings 2019 - Ashrae Hellenic Chapter
12th International Scientific Conference on Energy and Climate Change
ΟΙΚΟΔΟΜΗ EXPO 2019
14o ΣΥΝΕΔΡΙΟ «ΑΛΟΥΜΙΝΙΟ & ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ»
B2Green.gr Εγγραφή Newsletter

Επίσημοι Υποστηρικτές Των:

Σύνδεσμος Εταιριών Φωτοβολταϊκών
Ashrae Hellenic Chapter
Ελληνικό Ινστιτούτο Παθητικού Κτιρίου
Association of Energy Engineers - Ελληνικό Παράρτημα
Institute of Zero Energy Buildings
Πανελλήνιος Σύλλογος Πιστοποιημένων Ενεργειακών Επιθεωρητών - ΠΣΥΠΕΝΕΠ
Πανελλήνιος Σύνδεσμος Εταιριών Μόνωσης - ΠΣΕΜ
Ένωση Βιομηχανιών Ηλιακής Ενέργειας - ΕΒΗΕ
Πανελλήνιος Σύνδεσμος Διογκωμένης Πολυστερίνης - ΠΑ.ΣΥ.ΔΙ.Π.
Πανελλήνια Ομοσπονδία Εμπόρων & Βιοτεχνών Υαλοπινάκων - ΠΟΕΒΥ
Σύνδεσμος Ελλήνων Κατασκευαστών Αλουμινίου - ΣΕΚΑ
Πανελλήνιος Σύνδεσμος Επιχειρήσεων Προστασίας Περιβάλλοντος - ΠΑΣΕΠΠΕ
ΠΟΒΑΣ
ΚΑΠΕ EnergyHUBforALL