Χρηματιστήριο Ηλεκτρικής Ενέργειας στην Αλβανία

 Χρηματιστήριο Ηλεκτρικής Ενέργειας στην Αλβανία

Thermogas

Ομάδα εργασίας για τη δημιουργία χρηματιστηρίου ηλεκτρικής ενέργειας στην Αλβανία έχει συσταθεί στο Α/Υπουργείο Ενέργειας και Βιομηχανίας.

Προς το παρόν, έχουν πραγματοποιηθεί τρεις συναντήσεις, με πιο πρόσφατη εκείνη της 30.10.2015, κατά την οποία συζητήθηκε η γενική ιδέα για το μοντέλο της αγοράς ενέργειας. Στη συνάντηση συμμετείχαν θεσμικά όργανα και ενδιαφερόμενα μέρη από τον τομέα ηλεκτρικής ενέργειας, καθώς και διεθνείς εταίροι, όπως η Παγκόσμια Τράπεζα, η KfW, η GIZ και η USAID. Στη διαβούλευση συμμετέχει η Αλβανική Ένωση Εμπόρων Ηλεκτρικής Ενέργειας και ο Αλβανικός Σύνδεσμος Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας. Το έργο συντονίζεται από τη Γραμματεία της Ενεργειακής Κοινότητας και στοχεύει στη δημιουργία ελεύθερης αγοράς ηλεκτρικής ενέργειας, όπως προβλέπεται στο Νόμο για τον τομέα ηλεκτρικής ενέργειας. Τη μελέτη διενεργεί η νορβηγική εταιρεία Nord Pool Consulting, στο πλαίσιο της τεχνικής βοήθειας που προσφέρει η Πρεσβεία της Νορβηγίας στην Α/Κυβέρνηση.

Πηγή: Γραφείο Ο.Ε.Υ. Τιράνων

epixeiro.gr

Δωρεάν προσφορές από τους εξειδικευμένους επαγγελματίες του Run My Project by B2Green

B2Green
By B2Green.gr 08:07, 11/01/2016
The Solar Future Greece 2019
Bravo Awards 2019
INVENT ICT
ΕΛΙΠΥΚΑ - 1ο Συνέδριο Πυροπροστασίας Κατασκευών
Climatherm Energy 2020»
Verde.Tec 2020»
Energy Commodities 2020»
B2Green.gr Εγγραφή Newsletter

Επίσημοι Υποστηρικτές Των:

Σύνδεσμος Εταιριών Φωτοβολταϊκών
Ashrae Hellenic Chapter
Ελληνικό Ινστιτούτο Παθητικού Κτιρίου
Association of Energy Engineers - Ελληνικό Παράρτημα
Institute of Zero Energy Buildings
Πανελλήνιος Σύλλογος Πιστοποιημένων Ενεργειακών Επιθεωρητών - ΠΣΥΠΕΝΕΠ
Πανελλήνιος Σύνδεσμος Εταιριών Μόνωσης - ΠΣΕΜ
Ένωση Βιομηχανιών Ηλιακής Ενέργειας - ΕΒΗΕ
Πανελλήνιος Σύνδεσμος Διογκωμένης Πολυστερίνης - ΠΑ.ΣΥ.ΔΙ.Π.
Πανελλήνια Ομοσπονδία Εμπόρων & Βιοτεχνών Υαλοπινάκων - ΠΟΕΒΥ
Σύνδεσμος Ελλήνων Κατασκευαστών Αλουμινίου - ΣΕΚΑ
Πανελλήνιος Σύνδεσμος Επιχειρήσεων Προστασίας Περιβάλλοντος - ΠΑΣΕΠΠΕ
ΠΟΒΑΣ
ΚΑΠΕ EnergyHUBforALL