Παιχνίδι για δυο στην προμήθεια πετρελαίου της ΔΕΗ

Παιχνίδι για δυο στην προμήθεια πετρελαίου της ΔΕΗ

Thermogas

Ο όμιλος της Motor Oil και η Shell, θα είναι οι μοναδικοί προμηθευτές της ΔEΗ σε υγρά καύσιμα για το 2016. Ίσως δε, να είναι η πρώτη φορά που ο όμιλος των Ελληνικών Πετρελαίων απουσιάζει από τη λίστα προμηθευτών της ΔEΗ.

Συγκεκριμένα, η Motor Oil και η θυγατρική της Avin Oil, θα προμηθεύσουν η πρώτη τις ποσότητες μαζούτ που απαιτούν οι μονάδες ηλεκτροπαραγωγής του Αθερινόλακκου στην Κρήτη, ενώ η δεύτερη θα προμηθεύει και μεταφέρει στις άλλες μονάδες ηλεκτροπαραγωγής τις απαραίτητες ποσότητες πετρελαίου ντίζελ.

Η SHELL Trading Rotterdam BV, θα προμηθεύει τη ΔEΗ με τις ποσότητες μαζούτ, οι οποίες διακινούνται στις νησιωτικές μονάδες παραγωγής, μέσω των αποθηκευτικών εγκαταστάσεων του Λαυρίου.

Οι ποσότητες μαζούτ που καταναλίσκει η ΔΕΗ στις μονάδες των νησιών, κυμαίνονται μεταξύ 900.000 και 1 εκατ. τόνων, ανάλογα με το ύψος της ζήτησης και την παραγωγή από μονάδες ΑΠΕ.

Σημειώνεται ότι στον περσινό αντίστοιχο διαγωνισμό της ΔEΗ για την προμήθεια καυσίμων το 2015, την προμήθεια μαζούτ είχαν μοιραστεί και πάλι οι Motor Oil και Shell, ενώ οι προμήθειες ντίζελ είχαν ανατεθεί στην ΕΚΟ, θυγατρική των ΕΛ.ΠΕ.

Eξαίρεση τις ποσότητες για τη μονάδα συνδυασμένου κύκλου των Χανίων, την οποία θα τροφοδοτούσε η Motor Oil...

euro2day.gr

Δωρεάν προσφορές από τους εξειδικευμένους επαγγελματίες του Run My Project by B2Green

B2Green
By B2Green.gr 09:57, 11/01/2016
Πράσινη ανάπτυξη για όλους
The Solar Future Greece 2019
Bravo Awards 2019
INVENT ICT
ΕΛΙΠΥΚΑ - 1ο Συνέδριο Πυροπροστασίας Κατασκευών
Climatherm Energy 2020»
Verde.Tec 2020»
B2Green.gr Εγγραφή Newsletter

Επίσημοι Υποστηρικτές Των:

Σύνδεσμος Εταιριών Φωτοβολταϊκών
Ashrae Hellenic Chapter
Ελληνικό Ινστιτούτο Παθητικού Κτιρίου
Association of Energy Engineers - Ελληνικό Παράρτημα
Institute of Zero Energy Buildings
Πανελλήνιος Σύλλογος Πιστοποιημένων Ενεργειακών Επιθεωρητών - ΠΣΥΠΕΝΕΠ
Πανελλήνιος Σύνδεσμος Εταιριών Μόνωσης - ΠΣΕΜ
Ένωση Βιομηχανιών Ηλιακής Ενέργειας - ΕΒΗΕ
Πανελλήνιος Σύνδεσμος Διογκωμένης Πολυστερίνης - ΠΑ.ΣΥ.ΔΙ.Π.
Πανελλήνια Ομοσπονδία Εμπόρων & Βιοτεχνών Υαλοπινάκων - ΠΟΕΒΥ
Σύνδεσμος Ελλήνων Κατασκευαστών Αλουμινίου - ΣΕΚΑ
Πανελλήνιος Σύνδεσμος Επιχειρήσεων Προστασίας Περιβάλλοντος - ΠΑΣΕΠΠΕ
ΠΟΒΑΣ
ΚΑΠΕ EnergyHUBforALL