Εφαρμογή συνδυασμού γεωθερμίας και ηλιοθερμίας σε ξενοδοχειακές μονάδες -μελέτη 4 συστημάτων

Εφαρμογή συνδυασμού γεωθερμίας και ηλιοθερμίας σε ξενοδοχειακές μονάδες -μελέτη 4 συστημάτων

Παραθέτουμε προς ενημέρωση το κείμενο της πολύ ενδιαφέρουσας διπλωματικής εργασίας της κας. Παπαδοπούλου Αναστασίας, με θέμα: "Εφαρμογή συνδυασμού γεωθερμίας και ηλιοθερμίας σε ξενοδοχειακές μονάδες".

Ο κτιριακός τομέας είναι υπεύθυνος για το 40% περίπου της συνολικής τελικής κατανάλωσης ενέργειας σε εθνικό και ευρωπαϊκό επίπεδο. Η παρούσα διπλωματική εργασία, με τίτλο «Εφαρμογή συνδυασμού γεωθερμίας και ηλιοθερμίας σε ξενοδοχειακές μονάδες», αποτελεί τη μελέτη τεσσάρων εναλλακτικών ενεργειακών συστημάτων για την κάλυψη των αναγκών θέρμανσης και ζεστού νερού χρήσης του ξενοδοχειακού συγκροτήματος «Απολυμένη Πέτρα» στην ορεινή περιοχή του Ταξιάρχη του νομού Χαλκιδικής.

Η σύγκριση των εναλλακτικών προτάσεων πραγματοποιήθηκε με τη χρήση του λογισμικού προσομοίωσης Polysun (velasolaris). Στόχος είναι, η σύγκριση της ετήσιας κατανάλωσης ενέργειας του συμβατικού συστήματος που περιλαμβάνει μόνο το λέβητα πετρελαίου σε σχέση με τρία εναλλακτικά ενεργειακά συστήματα.

Το πρώτο εναλλακτικό σύστημα χρησιμοποιεί ηλιακούς συλλέκτες σε συνδυασμό με την αντλία θερμότητας αέρα-νερού.

Το δεύτερο σύστημα που μελετάται περιλαμβάνει τη γεωθερμική αντλία θερμότητας νερού-νερού, συγκεκριμένα στο γεωθερμικό κύκλωμα χρησιμοποιείται μίγμα προπυλενογλυκόλης.

Τέλος το τρίτο εναλλακτικό σύστημα αποτελεί συνδυασμό των δύο προηγούμενων.

Επιπρόσθετα, μελετάται η οικονομική σκοπιμότητα του εκάστοτε ενεργειακού συστήματος. Συνεπώς, η τελική επιλογή πραγματοποιείται σύμφωνα με την ενεργειακή και οικονομική μελέτη, στοχεύοντας στην βέλτιστη τεχνο-οικονομική λύση.

Αναντίρρητα, είναι εμφανής η εφαρμοσιμότητα και η αξιοπιστία της τεχνολογίας συνδυασμού της ηλιακής και της γεωθερμικής ενέργειας και ειδικότερα της συζευγμένης λειτουργίας ηλιακών συλλεκτών με σύστημα γεωθερμικών αντλιών θερμότητας χρησιμοποιούμενο για τη θέρμανση και την ψύξη των κτιρίων.

Δείτε το κείμενο της διπλωματικής, εδώ
(όροι χρήσης & πνευματικά δικαιώματα διπλωματικής)

Θέλω προσφορά για θέρμανση!

B2Green
By B2Green.gr 18:58, 11/05/2016
Εκλογές ΤΕΕ 2019
ΤΜΕΔΕ
ΤΕΕ
Ariston
Calda Energy - Aermec
NanoDomi

14o ΣΥΝΕΔΡΙΟ «ΑΛΟΥΜΙΝΙΟ & ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ»
The Solar Future Greece 2019
Climatherm Energy 2020»
B2Green.gr Εγγραφή Newsletter

Επίσημοι Υποστηρικτές Των:

Σύνδεσμος Εταιριών Φωτοβολταϊκών
Ashrae Hellenic Chapter
Ελληνικό Ινστιτούτο Παθητικού Κτιρίου
Association of Energy Engineers - Ελληνικό Παράρτημα
Institute of Zero Energy Buildings
Πανελλήνιος Σύλλογος Πιστοποιημένων Ενεργειακών Επιθεωρητών - ΠΣΥΠΕΝΕΠ
Πανελλήνιος Σύνδεσμος Εταιριών Μόνωσης - ΠΣΕΜ
Ένωση Βιομηχανιών Ηλιακής Ενέργειας - ΕΒΗΕ
Πανελλήνιος Σύνδεσμος Διογκωμένης Πολυστερίνης - ΠΑ.ΣΥ.ΔΙ.Π.
Πανελλήνια Ομοσπονδία Εμπόρων & Βιοτεχνών Υαλοπινάκων - ΠΟΕΒΥ
Σύνδεσμος Ελλήνων Κατασκευαστών Αλουμινίου - ΣΕΚΑ
Πανελλήνιος Σύνδεσμος Επιχειρήσεων Προστασίας Περιβάλλοντος - ΠΑΣΕΠΠΕ
ΠΟΒΑΣ
ΚΑΠΕ EnergyHUBforALL