Σφραγίζεται ατμολέβητας βιομάζας εργοστασίου λόγω αυξημένων ρύπων

Σφραγίζεται ατμολέβητας βιομάζας εργοστασίου λόγω αυξημένων ρύπων

Τη σφράγιση του ατμολέβητα στερεών καυσίμων της βιομηχανίας Παραγωγής Πλαστικών ειδών συσκευασίας ΜΙΧΑΗΛ ΠΡΟΚΟΣ Α.Β.Ε.Ε. που Λειτουργεί στην θέση Λύσια των Οινοφύτων του Δήμου Τανάγρας, αποφάσισε η Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας.

Σύμφωνα με την απόφαση, κατά την Λειτουργία του Ατμολέβητα βιομάζας τα καυσαέρια δημιουργούσαν προβλήματα στους περιοίκους, όπως καταγγέλθηκε αλλά και διαπιστώθηκε σε ανύποπτο χρόνο από κλιμάκιο υπαλλήλων της Υπηρεσίας.

Η σφράγιση του Μηχανολογικού εξοπλισμού του Ατμολέβητα θα πραγματοποιηθεί στις 2 Ιουνίου 2016 ημέρα Πέμπτη και ώρα 12:00 με την συνδρομή της αστυνομικής Αρχής Σχηματαρίου

Ο νόμιμος εκπρόσωπος οφείλει

  • Άμεσα να σταματήσει την Λειτουργία του Λέβητα βιομάζας..
  • Να ορίσει Υπεύθυνο φύλακα για την ασφάλεια όλων των χώρων και ειδικά την μη παραβίαση των σφραγίδων.

Η Λειτουργία του Ατμολέβητα Βιομάζας θα επιτραπεί εφ΄ όσον

  1. Η εταιρία υποβάλει προς αξιολόγηση την προβλεπόμενη Τεχνική ¨Έκθεση στην Δ/νση Περιβάλλοντος της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδος
  2. Προσκομίσει τα απαιτούμενα δικαιολογητικά που να πιστοποιούν ότι η βιομάζα που θα χρησιμοποιεί ως καύσιμη ύλη παράγεται από τις κατηγορίες βιομάζας που καλύπτονται από το Πρότυπο ΕΛΟΤ ΕΝ 14961-1.
  3. Μειωθεί στο ελάχιστο επιτρεπτό όριο η αιθάλη που ενοχλεί τους περιοίκους .
  4. Εγκριθεί και τοποθετηθεί ο κατάλληλος εξοπλισμός για την βελτιστοποίηση της εγκατάστασης.

Κατά της απόφασης μπορεί να ασκηθεί ειδική διοικητική προσφυγή, από οποιονδήποτε έχει έννομο συμφέρον , σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 227 του Ν. 3852/2010 ( ΦΕΚ 87A/2010), μέσα σε προθεσμία δεκαπέντε (15) ημερών.

Δείτε την απόφαση, εδώ

Δωρεάν προσφορές από τους εξειδικευμένους επαγγελματίες του Run My Project by B2Green

Building Green Open Space 2019
B2Green
By B2Green.gr 17:23, 01/06/2016

12th International Scientific Conference on Energy and Climate Change
ΟΙΚΟΔΟΜΗ EXPO 2019
14o ΣΥΝΕΔΡΙΟ «ΑΛΟΥΜΙΝΙΟ & ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ»
B2Green.gr Εγγραφή Newsletter

Επίσημοι Υποστηρικτές Των:

Σύνδεσμος Εταιριών Φωτοβολταϊκών
Ashrae Hellenic Chapter
Ελληνικό Ινστιτούτο Παθητικού Κτιρίου
Association of Energy Engineers - Ελληνικό Παράρτημα
Institute of Zero Energy Buildings
Πανελλήνιος Σύλλογος Πιστοποιημένων Ενεργειακών Επιθεωρητών - ΠΣΥΠΕΝΕΠ
Πανελλήνιος Σύνδεσμος Εταιριών Μόνωσης - ΠΣΕΜ
Ένωση Βιομηχανιών Ηλιακής Ενέργειας - ΕΒΗΕ
Πανελλήνιος Σύνδεσμος Διογκωμένης Πολυστερίνης - ΠΑ.ΣΥ.ΔΙ.Π.
Πανελλήνια Ομοσπονδία Εμπόρων & Βιοτεχνών Υαλοπινάκων - ΠΟΕΒΥ
Σύνδεσμος Ελλήνων Κατασκευαστών Αλουμινίου - ΣΕΚΑ
Πανελλήνιος Σύνδεσμος Επιχειρήσεων Προστασίας Περιβάλλοντος - ΠΑΣΕΠΠΕ
ΠΟΒΑΣ
ΚΑΠΕ EnergyHUBforALL