Η γεωθερμία στην υδροπονία, σε ημερίδα στη Νιγρίτα

Η γεωθερμία στην υδροπονία, σε ημερίδα στη Νιγρίτα

Στην ημερίδα «H γεωθερμία και τη συμβολή της στην τοπική ανάπτυξη», που διοργανώθηκε από τη Νομαρχιακή Επιτροπή Σερρών και πραγματοποιήθηκε την Κυριακή 3 Ιουλίου στη Νιγρίτα Σερρών, παρενέβη με εισήγηση ο Αναπληρωτής Υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης & Τροφίμων, Μάρκος Μπόλαρης.

Ο Αναπληρωτής Υπουργός αναφέρθηκε στην «προκλητική δυνατότητα αξιοποίησης των συγκριτικών πλεονεκτημάτων της γεωθερμίας για τον αγροδιατροφικό τομέα με επενδύσεις καινοτομίας και πολιτικές εξωστρέφειας. Με στρατηγικό σχέδιο για την αξιοποίηση του πλούσιου γεωθερμικού πεδίου της πατρίδας μας, με τις απαραίτητες συνέργειες μεταξύ των παραγωγών και των αρμόδιων Υπηρεσιών και την απαραίτητη βελτίωση του θεσμικού πλαισίου».

Υπογράμμισε το πλεονέκτημα της χρήσης ανανεώσιμων πηγών ενέργειας όπως η γεωθερμία χαμηλής ενθαλπίας για θέρμανση νερού ή χώρου, θέρμανση θερμοκηπίων, θέρμανση κτηνοτροφικών κτηρίων, ξήρανση γεωργικών προϊόντων και τροφοδότηση της γεωργικής βιομηχανίας με θερμική ενέργεια. Εστίασε στις βέλτιστες εφαρμογές των θερμοκηπιακών μονάδων που λειτουργούν με ενέργεια από το γεωθερμικό πεδίο στην πεδιάδα του Νέστου ως επιτυχημένο πρότυπο που αναζητάει μιμητές.

Τόνισε την ανάγκη Αλλαγής Κατεύθυνσης στον αγροδιατροφικό τομέα για την παραγωγή προϊόντων ποιότητας που ενσωματώνουν την καινοτομία, πιστοποιούν την ποιότητα, προσθέτουν αξία και με πολιτικές εξωστρέφειας αξιώνουν τα ποιοτικότερα προϊόντα μας να πωλούνται από τα απαιτητικότερα ράφια του κόσμου.

«Η αξιοποίηση των πλούσιων γεωθερμικών πεδίων μας συμβάλλει καθοριστικά στην αναδιάρθρωση των αγροτικών καλλιεργειών, με εντατικότερες μορφές καλλιέργειας όπως τα θερμοκήπια, αφού μειώνει το κόστος θέρμανσης των θερμοκηπίων κατά περίπου 70% σε σχέση με τις συμβατικές πηγές ενέργειας. Ο συνδυασμός της υδροπονίας, καθιστά την θερμοκηπιακή καλλιέργεια όχι απλά βιώσιμη, αλλά και ανταγωνιστική σε ευρωπαϊκό επίπεδο, δίνοντας στην επένδυση εξαγωγικό χαρακτήρα», είπε και πρόσθεσε:

«Η πρόκληση είναι παρούσα. Οι δυνατότητες εξαιρετικές. Με οργανωμένη δράση, βούληση και στρατηγικό σχέδιο μπορούμε να την αξιοποιήσουμε ώστε να ανταποκριθούμε στην ζήτηση των προϊόντων, να δημιουργήσουμε νέες θέσεις εργασίας, χτίζοντας το νέο παραγωγικό αγροδιατροφικό πρότυπο της χώρας».

greenagenda.gr

Δωρεάν προσφορές από τους εξειδικευμένους επαγγελματίες του Run My Project by B2Green

Building Green Open Space 2019
B2Green
By B2Green.gr 15:16, 06/07/2016

ΟΙΚΟΔΟΜΗ EXPO 2019
14o ΣΥΝΕΔΡΙΟ «ΑΛΟΥΜΙΝΙΟ & ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ»
The Solar Future Greece 2019
B2Green.gr Εγγραφή Newsletter

Επίσημοι Υποστηρικτές Των:

Σύνδεσμος Εταιριών Φωτοβολταϊκών
Ashrae Hellenic Chapter
Ελληνικό Ινστιτούτο Παθητικού Κτιρίου
Association of Energy Engineers - Ελληνικό Παράρτημα
Institute of Zero Energy Buildings
Πανελλήνιος Σύλλογος Πιστοποιημένων Ενεργειακών Επιθεωρητών - ΠΣΥΠΕΝΕΠ
Πανελλήνιος Σύνδεσμος Εταιριών Μόνωσης - ΠΣΕΜ
Ένωση Βιομηχανιών Ηλιακής Ενέργειας - ΕΒΗΕ
Πανελλήνιος Σύνδεσμος Διογκωμένης Πολυστερίνης - ΠΑ.ΣΥ.ΔΙ.Π.
Πανελλήνια Ομοσπονδία Εμπόρων & Βιοτεχνών Υαλοπινάκων - ΠΟΕΒΥ
Σύνδεσμος Ελλήνων Κατασκευαστών Αλουμινίου - ΣΕΚΑ
Πανελλήνιος Σύνδεσμος Επιχειρήσεων Προστασίας Περιβάλλοντος - ΠΑΣΕΠΠΕ
ΠΟΒΑΣ
ΚΑΠΕ EnergyHUBforALL