Main Menu

εξοικονόμηση - ενέργεια - ΑΠΕ - θέρμανση - δόμηση - περιβάλλον
ενημέρωση - business - τεχνολογία - οδηγός αγοράς


"Εξοικονομώ-Αυτονομώ για ένα Έξυπνο Σπίτι" • Ομάδα Ενημέρωσης

Εξοικονόμηση ενέργειας στα κτίρια: τα τελευταία διαθέσιμα επίσημα στοιχεία & η ρεαλιστική ενεργειακή στρατηγική

Εξοικονόμηση ενέργειας στα κτίρια: τα τελευταία διαθέσιμα επίσημα στοιχεία & η ρεαλιστική ενεργειακή στρατηγική

Civiltech

Με λύπη μου διαπιστώνω πως ο κ.Τσολακίδης εμμένει σε μια τακτική αμφισβήτησης των βασικών στοιχείων κατανάλωσης ενέργειας στην Ελλάδα, χρησιμοποιώντας και χαρακτηρισμούς στα όρια της προσβολής προς το πρόσωπο μου, αποφεύγοντας να μιλήσουμε επί της ουσίας, για το αν δηλαδή η εξοικονόμηση ενέργειας στα κτίρια πρέπει να αποτελεί πρώτη προτεραιότητα της ενεργειακής πολιτικής της χώρας.

Δεν βλέπω το λόγο να συνεχίσω τη συζήτηση σε αυτό το επίπεδο που δεν προσφέρει τίποτα στον κάθε πολίτη που ενδιαφέρεται. Για την ιστορία και μόνο θα παραθέσω για τελευταία φορά τα πιο επίσημα στοιχεία που υπάρχουν διαθέσιμα, ελπίζοντας ότι θα πάμε στο επόμενο σημαντικό στάδιο της συζήτησης.

Έψαξα λοιπόν να βρω το πιο επίσημο έγγραφο που υπάρχει δημοσιευμένο στο διαδίκτυο και αποτυπώνει πλήρως την ενεργειακή κατάσταση στη χώρα μας και τους τρόπους και στρατηγικές εξοικονόμησης.

Αυτό δεν είναι άλλο από το ΕΘΝΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΔΡΑΣΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗΣ ΑΠΟΔΟΣΗΣ, που εκπονήθηκε κατόπιν συνεργασίας της Διεύθυνσης Ενεργειακών Πολιτικών και Ενεργειακής Αποδοτικότητας της Γενικής Γραμματείας Ενέργειας και Ορυκτών Πρώτων Υλών του Υπουργείου Περιβάλλοντος Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής (ΥΠΕΚΑ) και της Διεύθυνσης Ενεργειακής Πολιτικής & Σχεδιασμού του Κέντρου Ανανεώσιμων Πηγών και Εξοικονόμησης Ενέργειας (ΚΑΠΕ) τον Δεκέμβριο του 2014, σύμφωνα με την παρ.2 του Άρθρου 24 της Οδηγίας 2012/27/ΕΕ, οδηγίας που είναι πλέον και νόμος του κράτους.

Σε αυτό λοιπόν το κείμενο αναφέρεται κατ αρχήν το πρώτο που πρέπει να συμφωνήσουμε : Πόση είναι η μέση ετήσια κατανάλωση τελικής ενέργειας μιας οικιστικής μονάδας στην Ελλάδα, ανεξάρτητα από το από ποια πηγή παράγεται. Η ενέργεια αυτή μπορεί να διατυπωθεί με δύο τρόπους : είτε σε Μετρικούς τόνους ισοδυνάμου πετρελαίου (Toe) είτε σε Κιλοβατώρες (Kwh). Τα τελευταία χρόνια και με σκοπό να διευκολυνθούμε στους υπολογισμούς μας και την σύγκριση με την παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας από ΑΠΕ, χρησιμοποιούμε όλο και περισσότερο την Κιλοβατώρα σαν μονάδα. Για την ιστορία και γιατί θα μας φανεί χρήσιμο στη συνέχεια να πω πως 1000 toe ισούνται με 11.630.000 kWh ή 11,6 Twh.

Στο κείμενο, το οποίο ελπίζω να μην αμφισβητηθεί, αναφέρεται ρητά στον πίνακα στην σελίδα 16, ποια είναι η συνολική κατανάλωση ενέργειας της χώρας, ανοιγμένη σε Mtoe. Αυτή ήταν το 2011 18,9 εκατομμύρια ισοδύναμοι τόνοι πετρελαίου (Mtoe). Αν το ανάγουμε σε Kwh, αυτό είναι με βάση την προαναφερθείσα σχέση, 219.807.000.000 Kwh.

Από αυτήν την συνολική κατανάλωση ενέργειας, το 36% κατά το ίδιο Σχέδιο (κατ' άλλους περισσότερο) αφορά τον κτιριακό τομέα. Δηλαδή 79.130.520.000 Kwh. Λίγο παραπάνω από το νούμερο που ανέφερα στο πρώτο μου σημείωμα (γιατί σ αυτό περιλαμβάνονται και κτίρια που δεν είναι κατοικία) και αμφισβήτησε έντονα ο κ.Τσολακίδης. Θα πρέπει να συμφωνήσουμε σε αυτό, γιατί αλλιώς δεν μπορούμε να προχωρήσουμε. Στο ίδιο σχέδιο σε άλλο εδάφιο, επιβεβαιώνεται ξανά αυτό το νούμερο.

Αν συμφωνήσουμε και επειδή ευτυχώς έχουμε συμφωνήσει στο πόσες είναι οι οικιστικές μονάδες στην Ελλάδα, προκύπτει εύκολα η μέση ετήσια οικιακή κατανάλωση στην Ελλάδα.

79.130.520.000 : 5.416.115 οικιστικές μονάδες = 14.610,2 Kwh/ οικιστική μονάδα το χρόνο.

Στην πραγματικότητα το νούμερο αυτό είναι 13.994 Kwh/ οικιστική μονάδα το χρόνο, αν αφαιρέσουμε τα κτιρια μη κατοικίας, και αναφέρεται στην ιστοσελίδα energyhubforall.eu του ΚΑΠΕ. Αυτό το νούμερο αν το διαιρέσει κάποιος με το 80m2 που είναι βάσει ΕΛΣΤΑΤ η επιφάνεια της μέσης ελληνικής κατοικίας καταλήγει στον αριθμό 174,93 Kwh/m2, που είναι η περιβόητη μέση τελική κατανάλωση που τόσο αμφισβητεί ο αξιότιμος κύριος Πρόεδρος.

Νομίζω ότι πλέον δεν μπορεί να τεθεί αμφισβήτηση ως προς την εγκυρότητα των δεδομένων. Συμφωνήσαμε τόσο στον αριθμό κατοικιών όσο και στην μέση κατανάλωση τους. Από και πέρα ξανακάντε τις πράξεις στο πρώτο μου σημείωμα και εγώ είμαι έτοιμος να ζητήσω συγγνώμη και να ανακαλέσω όλη την υπόθεση μου.

Πάμε τώρα στο δεύτερο που πρέπει να συμφωνήσουμε για να προχωρήσουμε :

Ισχυρίζεται ο κ. Τσολακίδης το εξής επί λέξει:

«Η ενεργειακή θωράκιση (αναβάθμιση) μιας κατοικίας που σκοπεύει στον περιορισμό των θερμικών απωλειών, αναφέρεται αποκλειστικά στην κατανάλωση ενέργειας για θέρμανση/ ψύξη χώρων, αποτελεί μέρος αλλά δεν ταυτίζεται με τον όρο θερμική ενέργεια, η οποία επιπρόσθετα συνυπολογίζει και την ενέργεια που καταναλώνεται για θερμό νερό χρήσης, μαγείρεμα κλπ. και σε καμία περίπτωση δεν αναφέρεται σε άλλες χρήσεις πλυντήρια ρούχων/κουζίνας, ηλεκτρικές συσκευές, ψυγεία, φωτισμός κλπ.»

Απορώ με αυτόν τον ισχυρισμό του κ.Προέδρου του ΚΑΠΕ. Που τον βρήκε? Που ορίζεται ότι «ενεργειακή θωράκιση κτιρίου» σημαίνει μόνο «μείωση θερμικών απωλειών»? Ποιος ΚΕΝΑΚ το λέει αυτό? Ποιος ορισμός του Κτιρίου Σχεδόν Μηδενικής Κατανάλωσης NZEB?

Ακόμη και το πρόγραμμα «Εξοικονομώ κατ' οίκον», το μοναδικό εργαλείο εξοικονόμησης ενέργειας που εφαρμόστηκε τα τελευταία χρόνια σε εθνικό επίπεδο, παρά τα σημαντικά λάθη του, αναφέρει ρητά πως «εξοικονόμηση ενέργειας στο κτίριο που επιδοτείται, νοείται η ενέργεια για θέρμανση, ψύξη, ζεστό νερό χρήσης και φωτισμό». Λησμονεί ο ορισμός αυτός, όπως και ο ΚΕΝΑΚ , τις οικιακές συσκευές και τα εσωτερικά θερμικά κέρδη, αλλά αυτό είναι αντικείμενο άλλης συζήτησης. Μπορεί λοιπόν όντως το 63,7% (σύμφωνα με τα ΚΑΠΕ) της καταναλισκόμενης ενέργειας να αφορά θέρμανση και ψύξη ( ψύξη που σημειωτέον ο κύριος Τσολακίδης στα σημειώματα του μέχρι σήμερα αντιλαμβάνομαι πως λησμονεί συστηματικά, αναφερόμενος σε πετρέλαιο) αλλά αυτό δεν σημαίνει ότι δεν μπορούμε να εξοικονομήσουμε σημαντική ενέργεια και σε αυτούς τους τομείς, κύρια στο ΖΝΧ .

Εγώ λοιπόν στο αρχικό μου σημείωμα ισχυρίστηκα ότι αν, με βάση τα παραπάνω στοιχεία που ελπίζω να συμφωνούμε πλέον, μειώναμε για 50% την κατανάλωση ενέργειας σε ένα κτίριο κατοικίας , τότε μέχρι το 2050 το όφελος της χώρας θα ήταν πολλαπλά μεγάλο. Τόσο μεγάλο όσο φαίνεται στους αριθμούς που παρουσιάστηκαν. Και τόνισα πως αυτός ο υπολογισμός είναι απλοϊκός και στην ουσία στατικός, δηλαδή αναφέρεται σε μια «φωτογραφία» της στιγμής χωρίς να λαμβάνει υπόψη του μια δυναμική ανάλυση στον κύκλο ζωής του κτιρίου και στις κυμαινόμενες τιμές ενέργειας. Αυτό έγινε συνειδητά για να μην κουράσω τους αναγνώστες με σύνθετους υπολογισμούς που δεν θα κατανοήσουν εύκολα.

Η πραγματικότητα, τόνισα ήδη, είναι πολύ πιο εντυπωσιακή. Πρώτα πρώτα γιατί με βάση την τεχνογνωσία που έχουμε σήμερα πλέον, μπορούμε να φτάσουμε εύκολα την εξοικονόμηση ενέργειας σε ένα κτίριο κατοικίας ακόμη και στο 75%. Και επειδή το 50% των ελληνικών σπιτιών είναι κατασκευασμένα πριν το 1980 , δηλαδή πριν την εφαρμογή του κανονισμού θερμομόνωσης, άρα εντελώς αμόνωτα, εκεί το ποσοστό εξοικονόμησης μπορεί να φτάσει και το 90%. Λαμπρό παράδειγμα βιώνουμε στο κτίριο που αποτελεί και έδρα του ΕΙΠΑΚ στου Παπάγου, τα στοιχεία των μετρήσεων του οποίου πριν και μετά την ενεργειακή του αναβάθμιση έχουν δημοσιευτεί στο διαδίκτυο και είναι στη διάθεση οποιουδήποτε ενδιαφερόμενου.

Ενέργεια λοιπόν που καταναλώνεται στο κτίριο είναι το σύνολο της ενέργειας για κάθε δραστηριότητα όπως ακριβώς ορίζεται και στον Ελληνικό Κανονισμό Ενεργειακής Απόδοσης Κτιρίων. Και εξοικονόμηση ενέργειας μπορεί και πρέπει να γίνεται στο σύνολο της καταναλισκόμενης ενέργειας, γιατί και αυτή προέρχεται από ορυκτά καύσιμα στην Ελλάδα.

Πάμε και στο τρίτο που πρέπει να συμφωνήσουμε : στην τιμή της ενέργειας. Ειλικρινά δεν καταλαβαίνω τον συλλογισμό σας στο δεύτερο σας σημείωμα, σχετικά με το πετρέλαιο. Άλλωστε τα στοιχεία στο προαναφερθέν Σχέδιο Δράσης καθορίζουν επακριβώς την τιμή ενέργειας. Αλλά δεν μπορεί κάθε πολίτης να διαβάζει κείμενα 216 σελίδων για να κατανοήσει το όφελος στην τσέπη του. Αυτή είναι δουλειά δική μας, εμάς των επιστημόνων, ώστε να του παρουσιάσουμε όσο πιο απλά γίνεται τα δεδομένα. Και τι πιο απλό από το να ανάγεις την συνολική ενέργεια που καταναλώνεται σε ηλεκτρική (μη μου πείτε πως δεν ξέρετε να το κάνετε) και να την πολλαπλασιάσετε με το ισχύον τιμολόγιο της ΔΕΗ.

Εδώ λέτε και κάτι αξιοπερίεργο στο δεύτερο σημείωμα σας : «η Ηλεκτρική Ενέργεια κοστίζει 3-4 φορές περισσότερο από τις υπόλοιπες πηγές, λογικά θα καταλήξουμε σε ένα υπερβολικά εξωπραγματικό κόστος και συμπέρασμα». Προφανώς αυτός ήταν και ο λόγος που το 2012-2013 βιώσαμε στη χώρα τη μόδα της «βιομάζας», βλέπε καυσόξυλα, όπου όλοι έκαιγαν ότι έβρισκαν μπροστά τους, διπλασιάζοντας την τιμή της βιομάζας σε ένα χρόνο. Προφανώς αυτός είναι ο λόγος που μετά θησαύριζαν οι κάθε είδους εισαγωγείς κινέζικων πάνελ υπερύθρων, ηλεκτρικών θερμαντικών, μετέπειτα κλιματιστικών και λίαν προσφάτως αφυγραντήρων. Προφανώς όλοι γνωρίζουν ότι η ηλεκτρική ενέργεια είναι 4 φορές ακριβότερη και άρα ...τους συμφέρει να καίνε ρεύμα αντί για πετρέλαιο.

Κοιτώντας τα δελτία τιμών βλέπω ότι η ηλεκτρική ενέργεια κοστίζει 17.9ευρω/ 100Kwh όταν το φυσικό αέριο κοστίζει 8.4ευρώ/100Kwh και το πετρέλαιο περίπου 12ευρώ/100Kwh. Το κομπιουτεράκι μου λέει 2 φορές το πολύ ακριβότερα και όχι 4. Το σημαντικό όμως είναι άλλο. Πρώτα πρώτα τι απόδοση έχεις με πετρέλαιο και φυσικό αέριο και τι απόδοση π.χ. με μια ηλεκτρική αντλία θερμότητας? Και επιπλέον πως θα ψύξεις το κτίριο με τα ορυκτά καύσιμα? Μια ποσότητα ενέργειας, σχεδόν ίδια αν όχι μεγαλύτερη από αυτήν της θέρμανσης?

Για να καταλήξουμε και στο θέμα της τιμής ενέργειας, σας παραπέμπω στο κείμενο του Δεκεμβρίου 2013 του Εργαστηρίου Ατμοκινητήρων & Λεβήτων, του ΕΜΠ και του Ινστιτούτου Χημικών Διεργασιών και Ενεργειακών Πόρων, του Εθνικού Κέντρου Έρευνας και Τεχνολογικής Ανάπτυξης. Μια μελέτη που έχει ως θέμα την «Σύγκριση κόστους θέρμανσης από διάφορες τεχνολογίες». Στο κείμενο αυτό που είναι ανηρτημένο στην ιστοσελίδα του Υπουργείου περιβάλλοντος, στη σελίδα 10-11 υπάρχει ο παρακάτω πίνακας για τον προσδιορισμό της τιμής ηλεκτρικής ενέργειας.

Αυτή η τιμή δυστυχώς αυξήθηκε από το 2013 και επιπρόσθετα δεν περιλαμβάνει το ΦΠΑ , το οποίο επίσης αυξήθηκε και έτσι φτάσαμε σήμερα στην τιμή 0.1715 που ισχύει σήμερα και χρησιμοποίησα στην υπόθεση μου. Μπορούμε λοιπόν πιστεύω να συμφωνήσουμε πλέον και σε αυτό .

Ελπίζω λοιπόν μετά από όλα τα παραπάνω να συμφωνήσετε μαζί μου ότι δεν προσφέρετε στο κοινωνικό σύνολο με τις απόψεις σας περί εξοικονόμησης ενέργειας στα κτίρια. Και μπορεί να μιλάτε ως πολίτης ή βιο-αρχιτέκτονας, έχετε όμως μια κρίσιμη δημόσια ιδιότητα, αυτήν του Προέδρου του ΚΑΠΕ. Και αυτή δεν σας επιτρέπει να εκφράζετε τέτοιες απόψεις που έρχονται σε πλήρη αντίθεση με τη στρατηγική του Κέντρου και την επιστημονική δουλειά όλων αυτών που “με αίμα” τα τελευταία χρόνια, εργάζονται σε αυτό.

Και θα πρέπει επιτέλους ,αντί να ασχολείστε με τις απόψεις του κάθε - κατά την άποψη σας – άσχετου και κακόβουλου που παραπληροφορεί τον κόσμο , να μας πείτε την άποψη σας, έστω και σαν απλός πολίτης:

  1. Για την απαιτούμενη αναθεώρηση του ΚΕΝΑΚ
  2. Για την καθυστέρηση του ορισμού του Κτιρίου Σχεδόν Μηδενικής Κατανάλωσης, πράγμα το οποίο θέτει σε κίνδυνο ακόμη και κονδύλια από το ΕΣΠΑ
  3. Για την καθυστέρηση της εφαρμογής της ετήσιας αναβάθμισης του 3% των δημόσιων κτιρίων που είναι υποχρέωση της χώρας βάσει και του αρχικά αναφερθέντος ΣΧΕΔΙΟΥ ΔΡΑΣΗΣ
  4. Για την καθυστέρηση έναρξης του νέου «εξοικονομώ κατ’ οίκον»

Εγώ κύριε Πρόεδρε δεν μιλώ σαν απλός πολίτης. Μιλώ σαν επιστήμονας που ασχολούμαι χρόνια τώρα με το θέμα, και πρωτίστως μιλάω σαν εκπρόσωπος ενός φορέα με 200 μέλη μηχανικούς και τεχνικές και εμπορικές εταιρείες σε όλη την Ελλάδα, ενός φορέα που έχει εκπαιδεύσει πάνω από 1000 Έλληνες μηχανικούς, που έχει πιστοποιήσει 80 σχεδιαστές παθητικών κτιρίων, ενός φορέα που ενημερώνει Δήμους για τα κτίρια ΝΖΕΒ και κάνει δωρεάν πιλοτικές μελέτες για αυτούς, ενός φορέα που ανήκει στο μεγαλύτερο παγκόσμιο δίκτυο κτιρίων σχεδόν μηδενικής κατανάλωσης.

Τέλος μιλώ σαν μέλος μιας ομάδας μηχανικών και σαν κάτοικος ενός κτιρίου ηλικίας 50 ετών που μείωσε την κατανάλωση του πάνω από 10 φορές και με προσιτό κόστος , το οποίο θα αποσβεστεί σε έξι χρόνια και που σήμερα χρειάζεται μόλις 3.500 KWhγια να λειτουργήσει , δεν χρησιμοποιεί κανένα ορυκτό καύσιμο για ενέργεια καιπαράγει όλη την ελάχιστη ενέργεια που χρειάζεται από ΑΠΕ έχοντας μηδενικό περιβαλλοντικό αποτύπωμα. Ενός κτιρίου που πιστοποιήθηκε ως το πρώτο τέτοιο στην ΝΑ Μεσόγειο και που καθημερινά το επισκέπτονται δεκάδες πολίτες για να δουν και να πειστούν ότι το κτίριο του 2020 είναι άνετο, προσιτό, «πράσινο» και εφικτό σήμερα

Έχετε κάθε δικαίωμα να διατηρείτε τις απόψεις σας. Η επιστημονική κοινότητα , η κοινωνία και η αγορά σας έχουν ήδη προσπεράσει και προχωρούν με όλο και πιο γρήγορους ρυθμούς στο δρόμο που εσείς αμφισβητείτε.

Κι όπως αναφέρεται στην πρώτη σελίδα της ετήσιας έκθεσης του Διεθνούς Γραφείου Ενέργειας : As the world transitions to clean energy,efficiency can make the transition cheaper, faster and more beneficial across all sectors of our economies.Indeed, there is no realistic, or affordable, energy development strategy that is not led by energy efficiency. For the IEA, it is the first fuel.

Στέφανος Παλλαντζάς
Πολιτικός Μηχανικός
Πρόεδρος ΕΙΠΑΚ 

Υ.Γ. Ο κ.Τσολακίδης ισχυρίζεται ότι το σπίτι χρησιμοποιεί μόλις 2% ηλεκτρικής ενέργειας για τη θέρμανση του. Τα στοιχεία του ΚΑΠΕ πάλι τον διαψεύδουν.

B2Green
By B2Green.gr 16:01, 11/10/2016