Main Menu

εξοικονόμηση - ενέργεια - ΑΠΕ - θέρμανση - δόμηση - περιβάλλον
ενημέρωση - business - τεχνολογία - οδηγός αγοράς


"Εξοικονομώ-Αυτονομώ για ένα Έξυπνο Σπίτι" • Ομάδα Ενημέρωσης

Ενδιαφέρον από 10 εταιρείες για τη μονάδα Κόσιης

Ενδιαφέρον από 10 εταιρείες για τη μονάδα Κόσιης

Civiltech
Λάρνακα: Την ερχόμενη εβδομάδα έχει προγραμματιστεί επίσκεψη των ενδιαφερόμενων εταιρειών για τη λειτουργία της μονάδας απορριμμάτων στην Κόσιη. Ωστόσο, η κοινοπραξία που διαχειρίζεται σήμερα τη μονάδα θέτει προσκόμματα. Το θέμα θα αντιμετωπιστεί με τη συνδρομή της Νομικής Υπηρεσίας. Το Τμήμα Αναπτύξεως Υδάτων προσανατολίζεται σε αναβολή της επίσκεψης.
 
Οι διεργασίες για τη νέα ανάδοχο κατάσταση για τη διαχείριση της μονάδας επεξεργασίας και διάθεσης οικιακών απορριμμάτων Λάρνακας – Αμμοχώστου βρίσκονται σε εξέλιξη και ήδη δόθηκαν έγγραφα σε 10 κοινοπραξίες προκειμένου να υποβάλουν προσφορά. Η απόφαση για άμεσο τερματισμό της σύμβασης με τον εργολάβο που διαχειρίζεται σήμερα τη μονάδα λήφθηκε σε πολιτικό επίπεδο μετά την παραδοχή που έγινε από πρώην διευθυντικά στελέχη της εταιρείας για χρηματισμό/ δωροδοκία προσώπων.
 
Σήμερα, η μονάδα της Κόσιης παραλαμβάνει 110.000 τόνους συμμείκτων από τις επαρχίες Λάρνακας-Αμμοχώστου, ενώ με τη νέα προσφορά θα αυξηθεί θα παραλαμβάνει 200.000 τόνους., έτσι ώστε να καταλήγουν εκεί απορρίμματα από την επαρχία Λευκωσίας που καταλήγουν σήμερα στον σκυβαλότοπο Κοτσιάτη.
 
Η αρμόδια Αρχή που προχωρεί με κλειστή διαδικασία προσφοράς αφού αξιολογήσει τις προσφορές θα διαπραγματευτεί με τους δύο φθηνότερους. Το Συμβούλιο Εκμετάλλευσης ΟΕΔΑ Κόσιης ενημέρωσε την κοινοπραξία που διαχειρίζεται τη μονάδα ότι έχει προγραμματιστεί για το τριήμερο 17 – 19 Οκτωβρίου επί τόπου επίσκεψη των 10 εταιρειών που ενδιαφέρονται για τη συνέχιση της λειτουργίας και συντήρηση της μονάδας.
 
Ωστόσο, προέκυψε πρόβλημα με την κοινοπραξία (Ηλέκτωρ- Ελλάκτωρ- Cybarco) που διαχειρίζεται τη μονάδα, η οποία εγείρει θέμα για πραγματοποίηση αυθαίρετης επίσκεψης στο εργοστάσιο της Κόσιης από ενδιαφερόμενους ανταγωνιστές. Επισημαίνει ότι πρόκειται για παράνομη διαδικασία για τη συνέχιση από άλλο φορέα της εκτέλεσης της σύμβασης. Η κοινοπραξία επισημαίνει ότι το Τμήμα Αναπτύξεως Υδάτων προχωρεί στη διαδικασία διαπραγμάτευσης χωρίς προηγούμενη δημοσίευση προκήρυξης.
 
Όλα αυτά, σημειώνει, γίνονται παρά το γεγονός ότι η εταιρεία καλεί τους αρμόδιους φορείς σε διάλογο για την επίλυση των μεταξύ τους διαφορών και εκκρεμοτήτων. Καλεί παράλληλα το Συμβούλιο Εκμετάλλευσης να αποτρέψει οποιαδήποτε μη επιτρεπόμενη παρέμβαση στην εύρυθμη και απρόσκοπτη λειτουργία του εργοστασίου.
 
Η κοινοπραξία διεκδικεί ποσό πέραν των €13 εκατ. που αφορά οφειλές που έχουν προκύψει από τη μη καταβολή των οφειλομένων ποσών που εκκρεμούν από τον Ιανουάριο του 2015. Ενημερώνει το Συμβούλιο ότι παρά τις οφειλές που έχει να παίρνει, τηρείται πλήρως και συνεχίζεται απρόσκοπτα η παροχή όλων των υπηρεσιών. Το γεγονός, σημειώνει, ότι δεν καταβάλλεται το νόμιμο και πληρωτέο από πολλού συμβατικό αντίτιμο για τις υπηρεσίες που παρέχει δημιουργεί τεράστια οικονομικά προβλήματα στην κοινοπραξία.
 
Κάνει λόγο για παράνομες και αντισυμβατικές ενέργειες, που εκδηλώνονται κακή τη πίστη και αποτελούν παραβάσεις της συμφωνίας. Παράλληλα, ενημερώνει ότι από τον Φεβρουάριο του 2016 η κοινοπραξία έχει αποδεχθεί οριστικά τις προτάσεις του Συμβουλίου Εκμετάλλευσης για αναδιάρθρωση της υφιστάμενης συμφωνίας υπό όρους, ακόμα πιο συμφέροντες για την Κυπριακή Δημοκρατία και τους πολίτες της.
 
Προειδοποιεί το Συμβούλιο Εκμετάλλευσης ότι θα προβεί στη λήψη όλων των αναγκαίων μέτρων για την είσπραξη των οφειλόμενων ποσών, την ακύρωση οποιονδήποτε παράνομων διαδικασιών και ενεργειών, την προστασία των νόμιμων συμφερόντων της και τη διεκδίκηση αποζημιώσεων και όλων των νόμιμων δικαιωμάτων της.
 
Για 2+1 χρόνια η ανάθεση στον νέο ανάδοχο
 
Σημειώνεται ότι η διαδικασία που προχωρεί το ΤΑΥ αφορά στην ανάληψη της μονάδας από νέο ανάδοχο για τα επόμενα δύο χρόνια με δικαίωμα ανανέωσης για ακόμα ένα.  Στη μονάδα ολοκληρωμένων εγκαταστάσεων απορριμμάτων στην Κόσιη θα υπάρχει πρόνοια για μεταφορά πρόσθετων ποσοτήτων οικιακών απορριμμάτων από τον Κοτσιάτη της τάξης των 80.000 τόνων ετησίως.
 
Τονίζεται ότι λίγο προτού ξεσπάσει το σκάνδαλο με την εμπλοκή πρώην στελεχών της εταιρείας Helector, οι αρμόδιες υπηρεσίες κατέληξαν σε προκαταρκτική συμφωνία, για την προσκόμιση επιπλέον 80.000 τόνων οικιακών αποβλήτων από τη Λευκωσία στην τιμή των €39,90/τόνο, με τριετή επέκταση του υφιστάμενου συμβολαίου, δηλαδή μέχρι τις 31/3/2023.
 
Καταγγέλλεται στην Κομισιόν η αρχική συμφωνία
 
Εντός των επόμενων ημερών αναμένεται να γίνει καταγγελία στην Κομισιόν της αρχικής συμφωνίας της Κόσιης από τον Έφορο Ελέγχου Κρατικών Ενισχύσεων. Η καταγγελία θα γίνει στη Γενική Διεύθυνση Ανταγωνισμού της Κομισιόν ώστε να καταστεί δυνατή η ανάκτηση τυχόν υπερπληρωμών που έγιναν προς την κοινοπραξία.
 
Τονίζεται πως στην περίπτωση που η Γ.Δ. Ανταγωνισμού διαπιστώσει την ύπαρξη κερδών πέραν εύλογου, τότε θα διατάξει τον εργολάβο να τα επιστρέψει στο κράτος. Το ποσό που θα προκύψει αναμένεται να εξεταστεί σε συνδυασμό με τις οφειλές του κράτους προς την κοινοπραξία.
 
 Στη Γενική Διεύθυνση Ανταγωνισμού της Κομισιόν θα κοινοποιηθεί η αρχική σύμβαση για μελέτη, κατασκευή και λειτουργία εγκαταστάσεων επεξεργασίας και διάθεσης απορριμμάτων επαρχιών Λάρνακας – Αμμοχώστου (ΟΕΔΑ Κόσιης). Η Σύμβαση για τη μονάδα της Κόσιης υπεγράφη στις 20 Δεκεμβρίου 2006, επί υπουργίας Νεοκλή Συλικιώτη, από τον τότε γενικό διευθυντή του ΥΠΕΣ Λάζαρο Σαββίδη και τον κ. Αθανάσιο Κατρή, εκ μέρους του αναδόχου (Κοινοπραξία ΗΛΕΚΤΩΡ Α.Ε. – ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΤΕΧΝΟΔΟΜΙΚΗ ΤΕΒ Α.Ε. – CYBARCO PLC). 
Η διαδικασία που προηγήθηκε ξεκίνησε από τις 14/4/2003, με την υπογραφή συμβολαίου για αγορά συμβουλευτικών υπηρεσιών και κατέληξε στην προκήρυξη του σχετικού διαγωνισμού στις 2 Ιανουαρίου 2006. 
 
Άγγελος Νικολάου
 

Δωρεάν προσφορές από τους εξειδικευμένους επαγγελματίες του Run My Project by B2Green

B2Green
By B2Green.gr 12:52, 13/10/2016

Δημοφιλέστερα άρθρα