ΕΛΕΑΒΙΟΜ: Πρόσκληση συμμετοχής στην Ελληνική Εταιρεία Ανάπτυξης Βιομάζας για τις δράσεις του 2017

ΕΛΕΑΒΙΟΜ: Πρόσκληση συμμετοχής στην Ελληνική Εταιρεία Ανάπτυξης Βιομάζας για τις δράσεις του 2017

Την ερχόμενη Δευτέρα 30/1/2017 στις 4:00 μ.μ. η Ελληνική Εταιρεία Ανάπτυξης Βιομάζας (ΕΛΕΑΒΙΟΜ) διοργανώνει στα γραφεία της (Α. Παπανδρέου 150, 16561 Γλυφάδα) την ετήσια Γενική Συνέλευση μελών, κατά την οποία θα πραγματοποιηθεί ο απολογισμός πεπραγμένων του προηγούμενου έτους και θα διεξαχθούν αρχαιρεσίες για την ανάδειξη των νέων μελών Δ.Σ. για την περίοδο 2017-2019. Δικαίωμα συμμετοχής στη Γ.Σ., σύμφωνα με το καταστατικό, έχουν όλα τα ταμειακώς ενήμερα μέλη που έχουν γίνει αποδεκτά με απόφαση του Δ.Σ.

Η ΕΛΕΑΒΙΟΜ, σύνδεσμος μελών-σωματείο μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα που αποτελεί διάδοχο και φυσική συνέχεια της ΕΛΛΕΒΙΟΜ, του αρχαιότερου (από το 1990) ελληνικού συνδέσμου στο χώρο των ΑΠΕ, διαθέτει μία «δεξαμενή» 140 μελών από επιχειρήσεις, επιστήμονες και επαγγελματίες που δραστηριοποιούνται στον κλάδο της αξιοποίησης βιομάζας και βιοενέργειας σε τοπικό και εθνικό επίπεδο.

Αποστολή της ΕΛΕΑΒΙΟΜ είναι η  υποστήριξη της αποτελεσματικής και βιώσιμης χρήσης βιομάζας για ενέργεια και άλλες εφαρμογές, προς την κατεύθυνση της συνεισφοράς στη δημιουργία θέσεων εργασίας στον πρωτογενή και δευτερογενή τομέα, της σταδιακής απεξάρτησης από τα ορυκτά καύσιμα και του περιορισμού των επιπτώσεων της κλιματικής αλλαγής. Παράλληλα, η ΕΛΕΑΒΙΟΜ είναι εθνικό μέλος του Ευρωπαϊκού Συνδέσμου Βιομάζας ΑΕΒΙΟΜ, του μεγαλύτερου ευρωπαϊκού συνδέσμου ΑΠΕ και συνεργάζεται με όλους τους επιστημονικούς φορείς που ενεργοποιούνται στον κλάδο της βιομάζας στη χώρα μας, όπως, μεταξύ άλλων,  το Κέντρο Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας (ΚΑΠΕ) και το Εθνικό Κέντρο Έρευνας και Τεχνολογικής Ανάπτυξης (ΕΚΕΤΑ).

Η συμμετοχή στην ΕΛΕΑΒΙΟΜ αποφέρει τα ακόλουθα οφέλη:

  • Ενδυνάμωση της φωνής και απήχησης των μεμονωμένων επαγγελματιών και επιχειρήσεων της αγοράς βιομάζας.
  • Πληροφόρηση σχετικά με τις εξελίξεις της νομοθεσίας, τεχνολογίας και εφαρμογών, καθώς και τις επιχειρηματικές ευκαιρίες και συνεργασίες του κλάδου σε τοπικό, εθνικό και πανευρωπαϊκό επίπεδο.
  • Νέες επαφές με συναδέλφους, επιστήμονες, μηχανικούς, εισαγωγείς, εμπόρους και επαγγελματίες μέσω προσκλήσεων συμμετοχής σε συνέδρια, ημερίδες, σεμινάρια, εκθέσεις, βιομηχανικές και επαγγελματικές επισκέψεις.
  • Ανταλλαγή πληροφοριών και εμπειρίας του τομέα βιοενέργειας (στερεή βιομάζα για παραγωγή θερμότητας και ηλεκτρισμού, πέλλετ, βιοκαύσιμα μεταφορών, βιοαέριο, διαχείριση υπολειμματικής βιομάζας, εφοδιαστικές αλυσίδες πρώτων υλών και τελικών προϊόντων).
  • Πρόσβαση σε επιλεγμένες πληροφορίες, στατιστικά και επικοινωνιακό υλικό υπέρ της βιοενέργειας.
  • Ειδικές εκπτωτικές τιμές σε εκδόσεις και δραστηριότητες του ευρωπαϊκού συνδέσμου βιομάζας ΑΕΒΙΟΜ.

Όραμα της ΕΛΕΑΒΙΟΜ είναι να καταστήσει και να αναδείξει, σταδιακά και μέσα από συλλογική δουλειά μελών και συνεργαζόμενων φορέων, τη βιομάζα (είτε αυτόνομα είτε σε συνέργειες με άλλες ΑΠΕ) ως την προφανή μορφή ενέργειας, την «ενέργεια βάσης» της εθνικής οικονομίας και τον «κινητήριο μοχλό» της ελληνικής γεωργίας και κτηνοτροφίας μέσω του μετασχηματισμού των υπολειμμάτων και παραπροϊόντων της σε οργανικά λιπάσματα και ζωοτροφές.

Περισσότερα για την ΕΛΕΑΒΙΟΜ στον ιστότοπο www.hellabiom.gr . Πρόσκληση συμμετοχής στις δράσεις του 2017 εδώ

Δωρεάν προσφορές από τους εξειδικευμένους επαγγελματίες του Run My Project by B2Green

Building Green Open Space 2019
B2Green
By B2Green.gr 10:14, 26/01/2017
Συνέδριο Αντισεισμικής Μηχανικής 2019
12th International Scientific Conference on Energy and Climate Change
ΟΙΚΟΔΟΜΗ EXPO 2019
14o ΣΥΝΕΔΡΙΟ «ΑΛΟΥΜΙΝΙΟ & ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ»
B2Green.gr Εγγραφή Newsletter

Επίσημοι Υποστηρικτές Των:

Σύνδεσμος Εταιριών Φωτοβολταϊκών
Ashrae Hellenic Chapter
Ελληνικό Ινστιτούτο Παθητικού Κτιρίου
Association of Energy Engineers - Ελληνικό Παράρτημα
Institute of Zero Energy Buildings
Πανελλήνιος Σύλλογος Πιστοποιημένων Ενεργειακών Επιθεωρητών - ΠΣΥΠΕΝΕΠ
Πανελλήνιος Σύνδεσμος Εταιριών Μόνωσης - ΠΣΕΜ
Ένωση Βιομηχανιών Ηλιακής Ενέργειας - ΕΒΗΕ
Πανελλήνιος Σύνδεσμος Διογκωμένης Πολυστερίνης - ΠΑ.ΣΥ.ΔΙ.Π.
Πανελλήνια Ομοσπονδία Εμπόρων & Βιοτεχνών Υαλοπινάκων - ΠΟΕΒΥ
Σύνδεσμος Ελλήνων Κατασκευαστών Αλουμινίου - ΣΕΚΑ
Πανελλήνιος Σύνδεσμος Επιχειρήσεων Προστασίας Περιβάλλοντος - ΠΑΣΕΠΠΕ
ΠΟΒΑΣ
ΚΑΠΕ EnergyHUBforALL