Main Menu

εξοικονόμηση - ενέργεια - ΑΠΕ - θέρμανση - δόμηση - περιβάλλον
ενημέρωση - business - τεχνολογία - οδηγός αγοράς


"Εξοικονομώ-Αυτονομώ για ένα Έξυπνο Σπίτι" • Ομάδα Ενημέρωσης

Μπλοκάκι ή Μισθωτός; Ποιος θα πληρώσει τις εισφορές;

B2Green avatar
10:30, 30/01/2017
Business > Green Business > Απόψεις

Μπλοκάκι ή Μισθωτός; Ποιος θα πληρώσει τις εισφορές;

Civiltech

Τις επόμενες μέρες εργοδότες και εργαζόμενοι θα πρέπει να λάβουν τις αποφάσεις τους. Οι εργοδότες θα πρέπει να αποφασίσουν εάν θα πληρώσουν τις εισφορές που τους αναλογούν με βάση το νέο νόμο ή εάν θα μετακυλήσουν το κόστος αυτό στα μπλοκάκια. Τα μπλοκάκια από την πλευρά τους αναζητούν ακόμα τρόπους αποφυγής των τεράστιων εισφορών και που οδηγούν στη συρρίκνωση του διαθέσιμου εισοδήματος.

Αυτό που έχει φανεί τις τελευταίες μέρες είναι ότι οι περισσότεροι εργοδότες, εξαιτίας της κρίσης αδυνατούν να επιφορτιστούν με ένα ακόμα βαρίδι και αναγκάζονται να συνεχίσουν να δίνουν ακριβώς το ίδιο ποσό στον εργαζόμενο αλλά αυτή τη φορά συμπεριλαμβάνονται και οι εισφορές τους. Η κυβέρνηση προφανώς ακόμα και σήμερα δεν έχει καταλάβει τι τερατούργημα έχει δημιουργήσει που ακόμα και τα πιο οργανωμένα λογιστήρια αδυνατούν να βγάλουν άκρη και οι επιχειρηματίες να ξαναβάλουν το χέρι στην τσέπη. Είναι ενδεικτικά τα στοιχεία του προϋπολογισμού σύμφωνα με τα οποία οι επιχειρήσεις πλήρωσαν 1,1 δις ευρώ περισσότερους φόρους το 2016 σε σχέση με το 2015.

Στο πλαίσιο αυτό ζητήσαμε την βοήθεια δύο ειδικών του χώρου (του Γιώργου Κορομηλά και του Νίκου Φραγκιαδάκη) προκειμένου να διαπιστώσουμε εάν συμφέρει ένα «μπλοκάκι» να γίνει μισθωτός αναλαμβάνοντας όμως και τις εισφορές του τις οποίες θα καταβάλει για λογαριασμό του ο εργοδότης τους.

Στη φορολογία εισοδήματος τα «μπλοκάκια» φορολογούνται με την κλίμακα της μισθωτής εργασίας – συντάξεων εφόσον παρέχουν υπηρεσίες βάσει έγγραφων συμβάσεων παροχής υπηρεσιών ή συμβάσεων έργου, με φυσικά ή νομικά πρόσωπα ή νομικές οντότητες τα οποία δεν υπερβαίνουν τα 3) ή, εφόσον υπερβαίνουν τον αριθμό αυτόν, ποσοστό 75% του τζίρου τους προέρχεται από ένα από τα πρόσωπα αυτά που λαμβάνουν τις εν λόγω υπηρεσίες και εφόσον δεν έχει την εμπορική ιδιότητα, ούτε διατηρεί επαγγελματική εγκατάσταση που είναι διαφορετική από την κατοικία του και εφόσον δεν αποκτούν εισόδημα από μισθωτή εργασία.

Ασφαλιστικά οι εν λόγω εργαζόμενοι μέχρι και το 2016 υπάγονταν στην ασφάλιση του Ο.Α.Ε.Ε. και ανάλογα με τα χρόνια υπαγωγής στην ασφάλιση επωμίζονταν το ανάλογο κόστος από τις ασφαλιστικές εισφορές, δαπάνη η οποία ήταν και η μοναδική φορολογικά εκπεστέα. Από το 2017 μισθωτός με μπλοκάκι, πλέον, θεωρείται εκείνος που παρέχει τις υπηρεσίες του σε έως 2 εργοδότες και υπολογίζονται ασφαλιστικές εισφορές (κλάδος σύνταξης) σύμφωνα με το άρθρο 38 του Ν. 4387/2016 και οι εισφορές υγειονομικής περίθαλψης σύμφωνα με την παράγραφο 1 του άρθρου 41 του Ν.4387/2016, ως μισθωτοί δηλαδή και όχι ως ελεύθεροι επαγγελματίες

Όσον αφορά το συγκεκριμένο case study θα παρουσιάσουμε 3 περιπτώσεις:

α) μισθωτός με μπλοκάκι, προϊσχύον καθεστώς έως 31.12.2016

β) μισθωτός με μπλοκάκι, ισχύον καθεστώς από 1.1.2017

γ) μισθωτός από 1.1.2017

Άγαμος φορολογούμενος (μπλοκάκι) με 2 πελάτες που παρακρατούν φόρο εισοδήματος 20%. Θεωρούμε ότι τα ακαθάριστα έσοδα παραμένουν στα ίδια επίπεδα με το 2016 τα οποία ανέρχονται στο ποσό των 12.000 ευρώ και ότι το 2017 βαρύνεται με το σύνολο των ασφαλιστικών εισφορών 27,10%.

α) Έτος 2016 (Μπλοκάκι)

Συνολική επιβάρυνση (επί των ακαθαρίστων εσόδων)

 

Φόρος εισοδήματος

73,66

Πλέον

Τέλος επιτηδεύματος

650,00

Πλέον

Εισφορά αλληλεγγύης

0,00

Πλέον

Ασφαλιστικές εισφορές

3.028,80

 

Συνολική επιβάρυνση *

3.752,46

* Ποσοστό επιβάρυνσης 31,27%

β) Έτος 2017 (Μπλοκάκι)

Συνολική επιβάρυνση (επί των ακαθαρίστων εσόδων)

 

Φόρος εισοδήματος

 250,14

Πλέον

Τέλος επιτηδεύματος

 650,00

Πλέον

Εισφορά αλληλεγγύης

 0,00

Πλέον

Ασφαλιστικές εισφορές

 2.431,20

 

Συνολική επιβάρυνση *

 3.286,34

* Ποσοστό επιβάρυνσης 27,39%

γ) Έτος 2017 (Μισθωτός)

- Προσδιορισμός φορολογητέου εισοδήματος

-Συνολική επιβάρυνση (επί του συνολικού ποσού των 12.000,00 ευρώ)

 

Φόρος εισοδήματος

0,00

Πλέον

Τέλος επιτηδεύματος

0,00

Πλέον

Εισφορά αλληλεγγύης

0,00

Πλέον

Ασφαλιστικές εισφορές

3.944,00

 

Συνολική επιβάρυνση *

3.994,00

* Ποσοστό επιβάρυνσης 32,87%

Όπως προκύπτει από το παράδειγμα δεν συμφέρει τον εργαζόμενο να γίνει μισθωτός αναλαμβάνοντας τις εισφορές του. Τον συμφέρει να διατηρήσει το μπλοκάκι και να πληρώνει τις εισφορές τις οποίες θα μπορεί να εκπίπτει ο ίδιος.

Με τη βοήθεια των:  Γιώργο Α. Κορομηλά και Νίκου Α. Φραγκιαδάκη

Του Προκόπη Χατζηνικολάου

liberal.gr

Δωρεάν προσφορές από τους εξειδικευμένους επαγγελματίες του Run My Project by B2Green

B2Green
By B2Green.gr 10:30, 30/01/2017