Ερώτηση για την κατασκευή βιοτεχνίας παραγωγής πέλλετ σε περιοχή NATURA

Ερώτηση για την κατασκευή βιοτεχνίας παραγωγής πέλλετ σε περιοχή NATURA

Ερώτηση για την κατασκευή βιοτεχνίας παραγωγής πέλλετ και επεξεργασίας ελαιοπυρήνα της εταιρείας «ΝΕΑ ΤΕΧΝΟΒΕΤΟΝ ΑΕ» στην τοποθεσία «Αφορδακόβρυση ή Πλατιά Άμμος» κτηματικής περιφέρειας Τ.Κ. Μιαμούς, δήμου Γόρτυνας Ηρακλείου Κρήτης, κατέθεσαν στη Βουλή προς τους υπουργούς Εσωτερικών και Περιβάλλοντος οι βουλευτές του ΚΚΕ Μανώλης Συντυχάκης, Νίκος Μωραΐτης και Σταύρος Τάσσος.

Αναλυτικά το κείμενο:

«Από τις αρχές του Ιούνη 2016 οι κάτοικοι Τοπικής Κοινότητας Μιαμούς και Βασιλικής στο δήμο Γόρτυνας Ηρακλείου Κρήτης διαμαρτύρονται για τις προετοιμασίες εγκατάστασης στην περιοχή τους βιοτεχνίας παραγωγής πέλλετ και επεξεργασίας ελαιοπυρήνα από τη εταιρεία "ΝΕΑ ΤΕΧΝΟΒΕΤΟΝ ΑΕ" .

Η επένδυση αυτή έχει αδειοδοτηθεί από το 2015 (Φεβρουάριο 2015) από τη Δ/νση Περιβάλλοντος της Περιφέρειας Κρήτης σε έκταση 56 στρεμμάτων, σε περιοχή NATURA στα Αστερούσια όρη (τα οποία είναι χαρακτηρισμένα περιοχή ιδιαιτέρου φυσικού κάλλους από το 1970 ΥΑ 9597/12-9-1970 - ΦΕΚ 666/Β/23-9-1970), τη νοτιότερη οροσειρά της Κρήτης. Το υπό ανέγερση έργο δεν έχει τη συναίνεση των κατοίκων, οι όποιοι τονίζουν τις επιπλέον περιβαλλοντικές επιπτώσεις και την αισθητική ενόχληση που θα προκύψουν σε μια περιοχή εξαιρετικού φυσικού κάλλους η οποία έχει ήδη επιβαρυνθεί από την εγκατάσταση και λειτουργία μιας μονάδας πτηνοτροφείου & πτηνοσφαγείου που καταλαμβάνει έκταση 200 στρεμμάτων. Η άδεια εγκατάστασης αναφέρει ότι η μονάδα θα επεξεργάζεται 300 τόνους νωπού ελαιοπυρήνα ημερησίως και θα παράγει 5 τόνους πέλλετ.

Η υποβάθμιση του περιβάλλοντος λόγω των παραπάνω -εν λειτουργία και σχεδιαζόμενων- οικονομικών δραστηριοτήτων είναι σαφής, ενώ καταγράφεται και ο κίνδυνος μετατροπής του παρθένου και μοναδικού κάλλους φυσικού περιβάλλοντος σε βιοτεχνική ζώνη. Ήδη έχουν ξεκινήσει οι εργασίες δόμησης σε υφιστάμενο ρέμα στην περιοχή αλλάζοντας την κατεύθυνση ροής του, ώστε να δημιουργηθεί η μονάδα και ο δρόμος πρόσβασης σε αυτή (ο οποίος διανοίχθηκε αυθαίρετα πρόσφατα), ενώ το ίδιο το ρέμα θα είναι η πιθανή κατάληξη των βεβαρημένων με οργανικό φορτίο υγρών αποβλήτων. Πράγματι, πρόκειται για απόβλητα που προέρχονται από «το διαχωρισμό του πυρηνέλαιου από το νερό, το πλύσιμο του παραγωγικού εξοπλισμού, τη στράγγιση της νωπής ελαιοπυρήνας» και η επεξεργασία των οποίων επαφίεται στις καιρικές συνθήκες (σε «εξατμισοδεξαμενή»)!

Αναπόφευκτη είναι η εκπομπή δυσοσμίας από τη ζύμωση του οργανικού φορτίου των νωπών ελαιοπυρήνων, αλλά και από την αφυδάτωση της οργανικής λάσπης μέσω κλινών ξήρανσης.

Για τους παραπάνω λόγους, οι κάτοικοι είναι αγανακτισμένοι και ζητούν την ακύρωση της αδειοδότησης για τη λειτουργία του πυρηνελαιουργείου καθώς πρόκειται για μία περιοχή, που θα μπορούσε να διαμορφωθεί εδαφικά ώστε να αντιμετωπιστούν ζητήματα άρδευσης και ύδρευσης της ευρύτερης περιοχής.

Σοβαρές είναι οι ευθύνες της Περιφέρειας Κρήτης, η οποία ουδέποτε κοινοποίησε τις αδειοδοτήσεις που ενέκρινε στον αρμόδιο δήμο υποδοχής της εγκατάστασης για τον τρόπο που χειρίστηκε το θέμα με προχειρότητα και χωρίς να παρθούν υπόψη όλοι οι παράγοντες και κυρίως οι περιβαλλοντικοί. Σημειώνεται ότι η Σχολή Θετικών και Τεχνολογικών Επιστημών (Σ.Θ.Τ.Ε.) του Πανεπιστημίου Κρήτης, (Μουσείο Φυσικής Ιστορίας Κρήτης), ανακάλεσε την αρχική θετική του γνωμοδότηση καθώς με νεώτερη αναλυτική γνωμάτευσή του αποκαλύπτει:

«Ο χώρος εγκατάστασης του έργου βρίσκεται εντός της Ζώνης Ειδικής Προστασίας (ΖΕΠ) GR4310013 [ΑΣΤΕΡΟΥΣΙΑ ΟΡΗ (ΚΟΦΙΝΑΣ)] και σύμφωνα με την Ειδική Περιβαλλοντική Μελέτη (ΕΠΜ) της εν λόγω ΖΕΠ η περιοχή του έργου έχει συμπεριληφθεί στην Υποζώνη Β2 (Αειφορικής Διαχείρισης)», στις επιτρεπόμενες χρήσεις της οποίας, όπως αναλυτικά παραθέτει, δεν περιλαμβάνονται εγκαταστάσεις όπως η επίδικη.

Παράλληλα, η Εφορεία Αρχαιοτήτων Ηρακλείου κοινοποίησε έγγραφο προς την περιφέρεια Κρήτης και την Υπηρεσία Δόμησης Δήμου Φαιστού για την αναστολή των εργασιών στον χώρο.

Σημειώνεται, τέλος, ότι για την περιβαλλοντική αδειοδότηση της υπόψη μονάδας δεν εκπονήθηκε Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων ως όφειλε σύμφωνα με το πνεύμα του νόμου (άρθρο 2 του ν.3010/2002, εδάφιο ε.), η οποία θα κατέτασσε τη μονάδα στην υποκατηγορία Α2 που δεν μπορούν να εγκατασταθούν στις περιοχές Natura. Αντίθετα, υιοθετήθηκε η τυπική, ως επί το πλείστον, διαδικασία των Πρότυπων Περιβαλλοντικών Δεσμεύσεων (ΠΠΔ).

Κατόπιν αυτών ΕΡΩΤΩΝΤΑΙ οι κ. υπουργοί:

Σε ποιες ενέργειες θα προβούν για την επαναξιολόγηση των επιπτώσεων της κατασκευής και λειτουργίας βιοτεχνίας παραγωγής πέλλετ και επεξεργασίας ελαιοπυρήνα, που βλάπτει την ακεραιότητα της περιοχής NATURA, και για την οριστική -με την ακύρωση των εγκρίσεων- διακοπή των εργασιών ανέγερσης του έργου.

Για τη λήψη των απαραίτητων μέτρων προστασίας και ανάδειξης της ευρύτερης περιοχής με έργα υποδομής (οδικό δίκτυο, υδατοφράγματα κτλ), που θα καλύψουν τις ανάγκες των κατοίκων».

902.gr

Θέλω προσφορά για θέρμανση!

Building Green Open Space 2019
B2Green
By B2Green.gr 18:59, 28/03/2017

12th International Scientific Conference on Energy and Climate Change
ΟΙΚΟΔΟΜΗ EXPO 2019
14o ΣΥΝΕΔΡΙΟ «ΑΛΟΥΜΙΝΙΟ & ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ»
B2Green.gr Εγγραφή Newsletter

Επίσημοι Υποστηρικτές Των:

Σύνδεσμος Εταιριών Φωτοβολταϊκών
Ashrae Hellenic Chapter
Ελληνικό Ινστιτούτο Παθητικού Κτιρίου
Association of Energy Engineers - Ελληνικό Παράρτημα
Institute of Zero Energy Buildings
Πανελλήνιος Σύλλογος Πιστοποιημένων Ενεργειακών Επιθεωρητών - ΠΣΥΠΕΝΕΠ
Πανελλήνιος Σύνδεσμος Εταιριών Μόνωσης - ΠΣΕΜ
Ένωση Βιομηχανιών Ηλιακής Ενέργειας - ΕΒΗΕ
Πανελλήνιος Σύνδεσμος Διογκωμένης Πολυστερίνης - ΠΑ.ΣΥ.ΔΙ.Π.
Πανελλήνια Ομοσπονδία Εμπόρων & Βιοτεχνών Υαλοπινάκων - ΠΟΕΒΥ
Σύνδεσμος Ελλήνων Κατασκευαστών Αλουμινίου - ΣΕΚΑ
Πανελλήνιος Σύνδεσμος Επιχειρήσεων Προστασίας Περιβάλλοντος - ΠΑΣΕΠΠΕ
ΠΟΒΑΣ
ΚΑΠΕ EnergyHUBforALL