Διαμαρτυρία ΣΠΕΦ για τα υποχρεωτικά POS στους ηλεκτροπαραγωγούς από φωτοβολταϊκά

Διαμαρτυρία ΣΠΕΦ για τα υποχρεωτικά POS στους ηλεκτροπαραγωγούς από φωτοβολταϊκά

Building Green Open Space 2018

Με επιστολή του προς τους Υπουργούς Οικονομικών και Οικονομίας, ο ΣΠΕΦ εκφράζει την αντίθεσή του για την υποχρεωτική χρήση POS από παραγωγούς ενέργειας από φωτοβολταϊκά, και ειδικότερα από τις επιχειρήσεις που που έχουν την ηλεκτροπαραγωγή ως μοναδική δραστηριότητα.

Στην επιστολή του ο ΣΠΕΦ αναφέρει τα ακόλουθα:

«Θέμα: Εξαίρεση εγκατάστασης POS από επιχειρήσεις αποκλειστικής ηλεκτροπαραγωγής από φωτοβολταϊκά συστήματα με ΚΑΔ 35.11.10.09

Αξιότιμοι κοι Υπουργοί,

Σε συνέχεια της υπογραφής της Κοινής Υπουργικής Απόφασης (ΚΥΑ) των Υπουργείων Οικονομικών και Οικονομίας με την οποία καθορίζονται οι κατηγορίες επαγγελμάτων και επιχειρήσεων που υποχρεούνται, εντός τριών μηνών, να εγκαταστήσουν POS και να αποδέχονται μέσα πληρωμής με κάρτα σύμφωνα με τις διατάξεις του ν. 4446/2016, με έκπληξη ενημερωθήκαμε από ανακοίνωση στην επίσημη ιστοσελίδα σας, πως ο γενικός ΚΑΔ 35.11 (δηλαδή μαζί με όλους τους υποκωδικούς του) περί Παραγωγής Ηλεκτρικού Ρεύματος εντάσσεται αδιακρίτως στις διατάξεις αυτές.

Όπως γνωρίζετε η ηλεκτροπαραγωγή από φωτοβολταϊκά συστήματα στα πλαίσια εφαρμογής του ν. 3468/2006 όπως ισχύει με ΚΑΔ 35.11.10.09, έχει αποκλειστικό και μοναδικό αντισυμβαλλόμενο στον μεν ηπειρωτικό σύστημα τον ΛΑΓΗΕ ΑΕ στα δε μη διασυνδεδεμένα νησιά τον ΔΕΔΔΗΕ ΑΕ. Το πλαίσιο μάλιστα συνεργασίας μαζί τους τυγχάνει ρυθμιζόμενο και επί 20ετία απολύτως αποκλειστικό, με τις σχετικές συμβάσεις προσχωρήσεως να είναι προϊόντα υπουργικών αποφάσεων του Υπουργείου Ενέργειας. Στο πλαίσιο αυτό οι ηλεκτροπαραγωγικές επιχειρήσεις από φωτοβολταϊκά εκδίδουν τα μηνιαία τιμολόγια τους προς τους ΛΑΓΗΕ ή ΔΕΔΔΗΕ κατόπιν προηγούμενης έκδοσης ειδικού εκκαθαριστικού σημειώματος από αυτούς, ως προς την καταμετρηθείσα κάθε μήνα δηλαδή ποσότητα ενέργειας που έγχυσαν στο δίκτυο. Για την εξόφληση των τιμολογίων οι παραγωγοί οφείλουν να έχουν κάθε φορά προσκομίσει έγκυρη φορολογική και ασφαλιστική ενημερότητα, ενώ η κατάθεση των χρημάτων γίνεται στον υποδειχθέντα τραπεζικό τους λογαριασμό και ουδέποτε με μετρητά ή κάρτες.

Υπό το φως των ανωτέρω καθίσταται προφανές πως οι ηλεκτροπαραγωγοί από φωτοβολταϊκά συστήματα με ΚΑΔ 35.11.10.09 ουδέποτε είχαν ούτε και έχουν την παραμικρή δυνατότητα να φοροδιαφύγουν, ούτε να πωλήσουν το ρεύμα τους αλλού, ούτε να εισπράξουν μετρητά χρήματα για την πωληθείσα παραγωγή τους. Οι χρηματικές καταβολές ανέκαθεν γίνονταν και γίνονται από τους αποκλειστικούς αντισυμβαλλομένους τους ΛΑΓΗΕ ΑΕ και ΔΕΔΔΗΕ ΑΕ υποχρεωτικά μέσω του τραπεζικού συστήματος.

Επιπροσθέτως η πολύπαθη κατηγορία των ηλεκτροπαραγωγών από φωτβολταϊκά βιώνει καθυστερήσεις στις πληρωμές από ΛΑΓΗΕ και ΔΕΔΔΗΕ 6-7 μηνών και αναγκάζεται εξ' αυτού του γεγονότος να αποδίδει στο Κράτος φόρους και εισφορές για εισοδήματα που δεν εισέπραξε, αδυνατεί να ανταποκριθεί εμπρόθεσμα στις δανειακές της υποχρεώσεις ή όπου αυτό δεν συμβαίνει είναι αποτέλεσμα ακραία αθέμιτων πρακτικών από μέρους των δανειστριών τραπεζών που δεσμεύουν τα έσοδα τους αδιαφορώντας για τις λοιπές λειτουργικές και βιοποριστικές τους ανάγκες και υποχρεώσεις.

Επειδή λοιπόν η απόκτηση POS από τις επιχειρήσεις που έχουν ενεργοποιημένη στο TAXIS ως μοναδική δραστηριότητα τους αυτήν με ΚΑΔ 35.11.10.09, δηλαδή της ηλεκτροπαραγωγής από φωτοβολταϊκά, είναι όπως ανωτέρω αποδείχθηκε στην ουσία της παντελώς περιττή, αλλά και επειδή θα επιβαρύνει τους οικονομικώς πολλαπλά δοκιμαζόμενους παραγωγούς με ένα επιπλέον ανούσιο έξοδο υπέρ των τραπεζών, που πωλούν τα POS αυτά, σας καλούμε να εξαιρέσετε τις περιπτώσεις αυτές από την γενική εφαρμογή του μέτρου. Η υποχρεωτική αγορά χιλιάδων μηχανημάτων POS που θα παραμείνουν εξ' ορισμού ανενεργά επί 20ετία νομίζουμε ουδείς διαφωνεί πως εκφεύγει παντελώς των ορίων της χρηστής διοίκησης.»

Θέλω προσφορά για φωτοβολταϊκά
(net metering, συντήρηση, αυτόνομα κλπ)

Χορηγός κατηγορίας:

B2Green
By B2Green.gr 09:26, 18/04/2017
Kostal Solar
Clean Energy in European Islands
FMDAY 2018
Domotec & Building Green 2018
NanoDomi-versity: Σεμινάρια κορυφαίων προϊόντων Φωτοβολταϊκών - Αντλιών θερμότητας

Investing in energy efficiency - IENE
11th International Scientific Conference on Energy and Climate Change
B2Green.gr Εγγραφή Newsletter

Επίσημοι Υποστηρικτές Των:

Σύνδεσμος Εταιριών Φωτοβολταϊκών
Ashrae Hellenic Chapter
Ελληνικό Ινστιτούτο Παθητικού Κτιρίου
Association of Energy Engineers - Ελληνικό Παράρτημα
Institute of Zero Energy Buildings
Πανελλήνιος Σύλλογος Πιστοποιημένων Ενεργειακών Επιθεωρητών - ΠΣΥΠΕΝΕΠ
Πανελλήνιος Σύνδεσμος Εταιριών Μόνωσης - ΠΣΕΜ
Ένωση Βιομηχανιών Ηλιακής Ενέργειας - ΕΒΗΕ
Πανελλήνια Ομοσπονδία Εμπόρων & Βιοτεχνών Υαλοπινάκων - ΠΟΕΒΥ
Πανελλήνιος Σύνδεσμος Επιχειρήσεων Προστασίας Περιβάλλοντος - ΠΑΣΕΠΠΕ
ΚΑΠΕ EnergyHUBforALL
ΚΑΠΕ Enerfund