Ανοιχτή Πρόσκληση συμμετοχής για σχέδια και ιδέες βιοκλιματικών ξενοδοχείων με χρήση ΑΠΕ

Ανοιχτή Πρόσκληση συμμετοχής για σχέδια και ιδέες βιοκλιματικών ξενοδοχείων με χρήση ΑΠΕ

Thermogas

Το Τεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδας σε συνεργασία με το Ελληνικό Τμήμα της UIA και το Διεθνές Πρόγραμμα Εργασίας «Αρχιτεκτονική & Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας UIA–ARES WP Intl.», στο πλαίσιο της Έκθεσης «Greek Tourism Expo '17», όπου το ΤΕΕ συμμετέχει ενεργά και θα λάβει χώρα στην Αθήνα το Δεκέμβριο του 2017, αποφάσισε μεταξύ άλλων δράσεων, για το Περίπτερο και το Χώρο της Έκθεσης, να απευθύνει ανοιχτή πρόσκληση συμμετοχής προς όλους τους απόφοιτους αναγνωρισμένων στην Ελλάδα Αρχιτεκτονικών Σχολών, καθώς και τους απόφοιτους ισότιμων Αρχιτεκτονικών Σχολών του εξωτερικού, Μέλη του ΤΕΕ, η οποία θα ολοκληρωθεί με διαδικασία επιλογής και έκθεσης, για :

 • Μακέτες και Σχέδια υλοποιημένων ή μη Βιοκλιματικών Ξενοδοχείων ή άλλου τύπου τουριστικών καταλυμάτων.
 • Ιδέες για νέα Βιοκλιματικά Ξενοδοχεία ή άλλου τύπου τουριστικά καταλύματα.
 • Πρότυπο Βιοκλιματικό Δωμάτιο με Λουτρό είτε σαν μεμονωμένη πρόταση είτε ενταγμένο στα προηγούμενα.

Προϋπόθεση συμμετοχής στα παραπάνω είναι ο Βιοκλιματικός Σχεδιασμός και η χρήση Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας.

Στο Περίπτερο του ΤΕΕ θα εκτεθούν οι τριάντα πληρέστερες προτάσεις που θα επιλεγούν από την Επιτροπή Επιλογής, ενώ θα κατασκευαστεί το πληρέστερο και αρτιότερο Βιοκλιματικό Δωμάτιο με Λουτρό, ως άνω.

Η υποβολή των παραπάνω συμμετοχών είναι επώνυμη και πρέπει να γίνει το αργότερο μέχρι τη Δευτέρα 03/07/2017.

Στόχος του Τεχνικού Επιμελητηρίου Ελλάδας, του Ελληνικού Τμήματος της UIA, του Διεθνούς Προγράμματος Εργασίας UIA-ARES WP Intl. και της Επιτροπής Επιλογής, είναι η γόνιμη παρουσία των Ελλήνων Αρχιτεκτόνων στον κρίσιμο τομέα του Τουρισμού για τη Χώρα μας, με την εφαρμογή των αρχών της Βιοκλιματικής Αρχιτεκτονικής.

Η πρόσκληση θα κοινοποιηθεί στο ψηφιακό ενημερωτικό δελτίο του ΤΕΕ και θα αποσταλεί προς ανάρτηση στους δικτυακούς τόπους του ΣΑΔΑΣ-ΠΕΑ και των Αρχιτεκτονικών Σχολών.

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ

Η υποβολή των συμμετοχών είναι ελεύθερη και επώνυμη.

Οι Αρχιτέκτονες που επιθυμούν να συμμετάσχουν πρέπει να υποβάλλουν στην

Ελληνική γλώσσα:

 1. Αίτηση με τα ατομικά στοιχεία τους (ονοματεπώνυμο, έτος γέννησης, έτος αποφοίτησης, ΑΜ ΤΕΕ, πλήρη στοιχεία επικοινωνίας: διεύθυνση, αριθμό τηλεφώνου, αριθμό φαξ εάν υπάρχει, και e-mail) καθώς και αντίγραφο πτυχίου ή βεβαίωση της Σχολής/Τμήματος Αρχιτεκτονικής από την οποία προέρχονται.
 2. Μια (1) Πινακίδα Α1 (594 Χ 840) σε έντυπη & ηλεκτρονική μορφή (Cappamount & CD) σε οριζόντια διάταξη, η οποία θα περιλαμβάνει σχέδια, σκίτσα, κείμενα και οτιδήποτε κρίνει κατάλληλο ο/η συμμετέχων/ουσα για την βέλτιστη παρουσίαση της πρότασής του/της. Στο επάνω μέρος της πινακίδας (σε χώρο ύψους 3cm Χ μήκος πινακίδας), θα πρέπει να αναγράφεται ο τίτλος της πρότασης. Στο κάτω μέρος της πινακίδας (σε χώρο ύψους 3cm Χ μήκος πινακίδας), θα πρέπει να αναγράφονται τα στοιχεία του/των μελών της ομάδας εργασίας (ονοματεπώνυμο, φωτογραφίες τους), καθώς και η πόλη/έδρα του επαγγέλματός τους.

Η υποβολή των παραπάνω πρέπει να γίνει το αργότερο μέχρι τη Δευτέρα 03/07/2017.

Το υλικό πρέπει να υποβληθεί στο Τεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδας, Νίκης 4 Αθήνα, Τ.Κ. 10563 – Τμήμα Διεθνών Σχέσεων – Ελληνικό Τμήμα της UIA ή να αποσταλεί μέσω ταχυδρομείου ή υπηρεσίας αποστολών το αργότερο μέχρι και την ανωτέρω ημερομηνία με ευθύνη του αποστολέα. Στην τελευταία περίπτωση τα έξοδα αποστολής πρέπει να είναι προπληρωμένα.

Μακέτες που τυχόν συνοδεύουν τις επιλεγμένες μελέτες δεν θα παραδοθούν στο Τεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδας κατά τη φάση της επιλογής, αλλά θα προσκομιστούν, προκειμένου να εκτεθούν στο Χώρο της Έκθεσης.

Η διαδικασία θα είναι επώνυμη και τα πνευματικά δικαιώματα των προτάσεων, καθώς εκτίθενται, δεν προστατεύονται.

Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΠΙΛΟΓΗΣ

Η Επιτροπή Επιλογής είναι 7μελής και αποτελείται από τους :

 • Δρα Φανή Βαβύλη, Αρχιτέκτονα Μηχανικό, Πρόεδρο του Ελληνικού Τμήματος της UIA, Καθηγήτρια του Τμήματος Αρχιτεκτόνων Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης.
 • Νίκο Φιντικάκη, Αρχιτέκτονα Μηχανικό, Μέλος του Συμβουλίου της UIA, Διευθυντή του Διεθνούς Προγράμματος Εργασίας UIA-ARES WP Intl.
 • Τόνια Κατερίνη, Αρχιτέκτονα Μηχανικό, Πρόεδρο ΣΑΔΑΣ-ΠΕΑ
 • Κυριάκο Πιπίνη, Αρχιτέκτονα Μηχανικό, Γραμματέα του Ελληνικού Τμήματος της UIA, Μέλος UIA-ICC.
 • Δρα Όλγα Βενετσιάνου, Αρχιτέκτονα Μηχανικό
 • Κατερίνα Πατσαδέλη, Αρχιτέκτονα Μηχανικό
 • Ηλία Μπρατόπουλο, Αρχιτέκτονα Μηχανικό, Μέλος του ΔΣ της Ελληνικής Αρχιτεκτονικής Εταιρείας

Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στη Διεύθυνση Θεμάτων Ευρωπαϊκής Ένωσης και Διεθνών Σχέσεων του ΤΕΕ στο e-mail greok@central.tee.gr

Κατασκευή φωτοβολταϊκού πάρκου με την αξιοπιστία της ENERGY 4YOU

B2Green
By B2Green.gr 09:11, 20/04/2017
ΔΕΠΑ
NanoDomi
Climatherm Energy 2020»
Verde.Tec 2020»
Energy Commodities 2020»
B2Green.gr Εγγραφή Newsletter

Επίσημοι Υποστηρικτές Των:

Σύνδεσμος Εταιριών Φωτοβολταϊκών
Ashrae Hellenic Chapter
Ελληνικό Ινστιτούτο Παθητικού Κτιρίου
Association of Energy Engineers - Ελληνικό Παράρτημα
Institute of Zero Energy Buildings
Πανελλήνιος Σύλλογος Πιστοποιημένων Ενεργειακών Επιθεωρητών - ΠΣΥΠΕΝΕΠ
Πανελλήνιος Σύνδεσμος Εταιριών Μόνωσης - ΠΣΕΜ
Ένωση Βιομηχανιών Ηλιακής Ενέργειας - ΕΒΗΕ
Πανελλήνιος Σύνδεσμος Διογκωμένης Πολυστερίνης - ΠΑ.ΣΥ.ΔΙ.Π.
Πανελλήνια Ομοσπονδία Εμπόρων & Βιοτεχνών Υαλοπινάκων - ΠΟΕΒΥ
Σύνδεσμος Ελλήνων Κατασκευαστών Αλουμινίου - ΣΕΚΑ
Πανελλήνιος Σύνδεσμος Επιχειρήσεων Προστασίας Περιβάλλοντος - ΠΑΣΕΠΠΕ
ΠΟΒΑΣ
ΚΑΠΕ EnergyHUBforALL