Κ.Κούνεβα: «Ουδετερότητα» και αδιαφορία Κομισιόν για τις επιπτώσεις των ιδιωτικοποιήσεων στο νερό

Κ.Κούνεβα: «Ουδετερότητα» και αδιαφορία Κομισιόν για τις επιπτώσεις των ιδιωτικοποιήσεων στο νερό

Building Green Open Space 2018

«Δεν θα εξετάσουμε τις επιπτώσεις των ιδιωτικοποιήσεων στην τιμή του νερού», απαντά ο επίτροπος Βέλα σε ερώτηση της Κ.Κούνεβα. «Η Κομισιόν αχρηστεύει στην πράξη την πρώτη επιτυχημένη Ευρωπαϊκή Πρωτοβουλία Πολιτών, Right2Water, με 1,9 εκ. υπογραφές» σημειώνει η ίδια.

«Πίσω από την "αρχή της ουδετερότητας" κρύβει η Κομισιόν την άρνησή της να εξετάσει τις επιπτώσεις της ιδιωτικοποίησης των εταιρειών ύδρευσης σε πολλές χώρες της Ε.Ε. στο δικαίωμα των πολιτών να έχουν πρόσβαση σε φθηνό και καλής ποιότητας νερό» σημειώνει η ευρωβουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ Κωνσταντίνα Κούνεβα.

Η ίδια σημειώνει ότι απαντώντας σε ερώτησή της για τις επιπτώσεις των ιδιωτικοποιήσεων στην τιμή του νερού δια του Επιτρόπου Περιβάλλοντος Καρμένου Βέλα, η Κομισιόν «ουσιαστικά ακυρώνει την πρώτη απόλυτα επιτυχημένη Ευρωπαϊκή Πρωτοβουλία Πολιτών, τη πρωτοβουλία Right2Water (Δικαίωμα στο Νερό) που συγκέντρωσε σχεδόν 1,9 εκατ. υπογραφές σε όλη την Ε.Ε. με βασικό αίτημα τη διατήρηση του νερού ως δημόσιου αγαθού και ως θεμελιώδους ανθρώπινου δικαιώματος».

Ο επίτροπος Βέλα, απαντώντας στο ερώτημα της Κ.Κούνεβα για τις ενέργειες που θα κάνει ώστε να ανταποκριθεί στο αίτημα της πρωτοβουλίας Right2Water, περιορίζεται στην ήδη γνωστή αναγγελία αναθεώρησης της Οδηγίας 98/83/ΕΚ για το πόσιμο νερό, χωρίς να διευκρινίζει ποιες αλλαγές θα εισηγηθεί επισημαίνει η ίδια.

Παράλληλα, η ευρωβουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ αναφέρει ότι στο ερώτημα για το αν και πώς σκοπεύει να εξετάσει τις επιπτώσεις των ιδιωτικοποιήσεων στις τιμές του νερού η Κομισιόν, η Ευρωπαική Επιτροπή απαντά ότι δεν προτίθεται να το κάνει, επικαλούμενη την αρμοδιότητα των κρατών στις αποφάσεις για το ιδιοκτησιακό καθεστώς των εταιρειών ύδρευσης και την «ουδετερότητα» της Ε.Ε. απέναντι σ' αυτές τις αποφάσεις.

Ολόκληρη η ερώτηση της Κ.Κούνεβα:

«Δικαίωμα στο νερό»

Η Επιτροπή αντιμετωπίζει με αδιαφορία την πρώτη Ευρωπαϊκή Πρωτοβουλία Πολιτών, τη λεγόμενη Right2Water (Δικαίωμα στο Νερό), που συγκέντρωσε περισσότερες από 1.800.000 υπογραφές.

Μέχρι στιγμής η συνέχεια που δίνεται στην πρωτοβουλία περιορίζεται σε πολιτικές εξαγγελίες και οι όποιες τυχόν προσπάθειες για να διασφαλιστεί το δικαίωμα πρόσβασης στο νερό είναι ελάχιστες. Επιπλέον, το δικαίωμα πρόσβασης στο νερό συνιστά αδιαμφισβήτητο και αναγνωρισμένο ανθρώπινο δικαίωμα, το οποίο προστατεύεται από διεθνείς και περιφερειακές συμβάσεις (όπως το Διεθνές Σύμφωνο για τα Οικονομικά, Κοινωνικά και Πολιτισμικά Δικαιώματα (ICESCR) και η Σύσταση του Συμβουλίου της Ευρώπης) και περιλαμβάνει όχι μόνο την ποιότητα του πόσιμου νερού, αλλά και την πρόσβαση σε αυτό κατά τρόπο ισότιμο και χωρίς διακρίσεις. Ωστόσο, στην απάντησή της η Επιτροπή προτείνει να εξεταστεί μόνο η οδηγία για την ποιότητα του νερού.

Επιπροσθέτως, την τελευταία δεκαετία έχουν αυξηθεί οι ιδιωτικοποιήσεις των πόρων πόσιμου νερού, γεγονός που μπορεί να επιφέρει ανεξέλεγκτες επιπτώσεις στο κόστος του πόσιμου νερού για τους καταναλωτές, πράγμα που μπορεί με τη σειρά του να επηρεάσει έμμεσα και την πρόσβαση στο νερό.

1. Τι σκοπεύει να προτείνει η Επιτροπή μέσω νομοθετικών και συγκεκριμένων δράσεων, για να δοθεί συνέχεια στην πρωτοβουλία Right2Water;
2. Προέβη ή σκοπεύει να προβεί η Επιτροπή σε εκτίμηση των επιπτώσεων που έχει η ιδιωτικοποίηση του νερού στην τιμή πώλησης του πόσιμου νερού;»

Η απάντηση του Επιτρόπου Περιβάλλοντος Καρμένου Βέλα:

«Όπως επεσήμανε η Επιτροπή στην απάντησή της στη γραπτή ερώτηση E-005159/2016 σε συνέχεια στην πρωτοβουλία πολιτών «Right2Water», δεσμεύτηκε να αναλάβει διάφορες ενέργειες με βάση την ισχύουσα νομοθεσία, ώστε να εξακολουθήσει να βελτιώνει την πρόσβαση σε ασφαλές πόσιμο νερό και αποχέτευση. Μεταξύ άλλων, η Επιτροπή έχει ανακοινώσει την αναθεώρηση της οδηγίας 98/83/ΕΚ σχετικά με το πόσιμο νερό, με βάση εκτίμηση των επιπτώσεων και την πρόσφατη αξιολόγηση REFIT .

Στην ΕΕ, οι υπηρεσίες ύδρευσης παρέχονται κυρίως από δημόσιες επιχειρήσεις ή από οντότητες με διάφορα επίπεδα ιδιωτικής ιδιοκτησίας. Αρμόδιες να αποφασίζουν για τη βέλτιστη λειτουργία των υπηρεσιών ύδρευσης παραμένουν σταθερά οι δημόσιες αρχές των κρατών μελών. Στην απάντησή της στην πρωτοβουλία «Right2Water» η Επιτροπή διευκρίνισε ότι η ΕΕ μεριμνά ώστε οι βασικές αρχές της Συνθήκης, όπως η διαφάνεια και η ίση μεταχείριση, να γίνονται σεβαστές. Ταυτόχρονα, οι διατάξεις της Συνθήκης επιβάλλουν την ουδετερότητα της ΕΕ όσον αφορά τις αποφάσεις των κρατών μελών σχετικά με το ιδιοκτησιακό καθεστώς των επιχειρήσεων ύδρευσης. Συνεπώς δεν έχει προγραμματιστεί εκτίμηση των επιπτώσεων της ιδιωτικοποίησης της ύδρευσης στην ΕΕ».

avgi.gr

Δωρεάν προσφορές από τους εξειδικευμένους επαγγελματίες του Run My Project by B2Green

B2Green
By B2Green.gr 17:18, 20/04/2017
Domotec & Building Green 2018
NanoDomi-versity: Σεμινάρια κορυφαίων προϊόντων Φωτοβολταϊκών - Αντλιών θερμότητας

Investing in energy efficiency - IENE
11th International Scientific Conference on Energy and Climate Change
B2Green.gr Εγγραφή Newsletter

Επίσημοι Υποστηρικτές Των:

Σύνδεσμος Εταιριών Φωτοβολταϊκών
Ashrae Hellenic Chapter
Ελληνικό Ινστιτούτο Παθητικού Κτιρίου
Association of Energy Engineers - Ελληνικό Παράρτημα
Institute of Zero Energy Buildings
Πανελλήνιος Σύλλογος Πιστοποιημένων Ενεργειακών Επιθεωρητών - ΠΣΥΠΕΝΕΠ
Πανελλήνιος Σύνδεσμος Εταιριών Μόνωσης - ΠΣΕΜ
Ένωση Βιομηχανιών Ηλιακής Ενέργειας - ΕΒΗΕ
Πανελλήνια Ομοσπονδία Εμπόρων & Βιοτεχνών Υαλοπινάκων - ΠΟΕΒΥ
Πανελλήνιος Σύνδεσμος Επιχειρήσεων Προστασίας Περιβάλλοντος - ΠΑΣΕΠΠΕ
ΚΑΠΕ EnergyHUBforALL
ΚΑΠΕ Enerfund