«Αξιοποίηση Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας στο Γεωπονικό Πανεπιστήμιο Αθηνών (Γ.Π.Α.)»

«Αξιοποίηση Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας στο Γεωπονικό Πανεπιστήμιο Αθηνών (Γ.Π.Α.)»

Run My Project by B2Green

Το Γεωπονικό Πανεπιστήμιο Αθηνών διοργανώνει ημερίδα ενημέρωσης για την παρουσίαση της Πράξης του την Τρίτη 25/04/2017 και ώρα 9:00 στο Αμφιθέατρο της Βιβλιοθήκης του Γ.Π.Α (Ιερά Οδός 86).

Το Γεωπονικό Πανεπιστήμιο Αθηνών εντάχθηκε σε ευρωπαϊκό πρόγραμμα χρηματοδότησης για αξιοποίηση Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας (Α.Π.Ε.) και εκτελεί έργο με στόχο την παραγωγή Η/Ε από ηλιακή ενέργεια για την τροφοδοσία του κτιρίου της βιβλιοθήκης αλλά και πυλώνων φωτισμού των αθλητικών εγκαταστάσεων του Γ.Π.Α καθώς και την προμήθεια ηλεκτροκίνητων οχημάτων (1 μικρολεωφορείο και 10 ηλεκτρικά ποδήλατα) τα οποία τροφοδοτούνται από ηλιακό σταθμό φόρτισης.

Το έργο έχει τίτλο «Ενσωμάτωση Τεχνολογιών ΑΠΕ στην Κοινότητα του Γεωπονικού Πανεπιστημίου Αθηνών» και χρηματοδοτείται από το Πρόγραμμα «Χρηματοδοτικός Μηχανισμός Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου 2009-2014».

Η αξία του έργου ανέρχεται σε 800.000 €. Το έργο ευρίσκεται σε εξέλιξη και ολοκληρώνεται τον Απρίλιο του 2017.

Στο Γεωπονικό Πανεπιστήμιο υλοποιούνται οι ακόλουθες παρεμβάσεις :

  • Εγκατάσταση φωτοβολταϊκών συστημάτων για παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας.
  • Προμήθεια ηλεκτροκίνητων οχημάτων.
  • Εγκατάσταση σταθμού φόρτισης για την τροφοδοσία των οχημάτων.

Πρόγραμμα ημερίδας

09:00 – 09:30
Προσέλευση

09:30 – 09:45
Χαιρετισμός από τον Πρύτανη του Γεωπονικού Πανεπιστημίου Αθηνών, Καθηγητή κ. Γεώργιο Παπαδούλη
Χαιρετισμοί Επίσημων Προσκεκλημένων & Συνεργ. Φορέων

09:45 – 10:00
Το έργο του ΓΠΑ στον ΧΜ ΕΟΧ 2009 – 2014 Επιστημονικός Υπεύθυνος, Καθηγητής κ. Γεώργιος Παπαδάκης

10:00 – 10:15
Το Φ/Β Σύστημα του δώματος του κτιρίου της βιβλιοθήκης ΓΠΑ, Μαγδαληνή Βεργοπούλου, Ηλεκτρολόγος Μηχανικός

10:15 – 10:30
Η βιομάζα ως μέσο θέρμανσης του κτιρίου της βιβλιοθήκης ΓΠΑ, Δημήτριος Θεολογίτης

10:30 – 11:00
Ο φωτισμός των Αθλητικών Εγκαταστάσεων του ΓΠΑ, Αντώνης Κοκκινίδης, Μηχανολόγος Μηχανικός

11:00 – 11:30
Διάλειμμα για Καφέ

11:30 – 11:45
Ηλεκτροκίνηση και ΓΠΑ – Παναγιώτης Ζέρβας, Χημικός Μηχανικός

11:45 – 12:00
Ο ρόλος του Συμβούλου Υποστήριξης – Γιώργος Σκυλογιάννης, Ηλεκτρολόγος Μηχανικός και Μηχανικός Υπολογιστών

12:00 – 13:00
Συζήτηση

13:00 – 13:30
Περιήγηση στις εγκαταστάσεις των έργων

13:30 – 14:00
Ελαφρύ γεύμα

Δωρεάν προσφορές από τους εξειδικευμένους επαγγελματίες του Run My Project by B2Green

Χορηγός κατηγορίας: Messaritis Ανανεώσιμες

B2Green
By B2Green.gr 14:35, 21/04/2017

B2Green Polls

Kostal
10th International Scientific Conference on Energy and Climate Change
B2Green.gr Εγγραφή Newsletter

Επίσημοι Υποστηρικτές Των:

Σύνδεσμος Εταιριών Φωτοβολταϊκών
Ashrae Hellenic Chapter
ΚΑΠΕ EnergyHUBforALL
Ελληνικό Ινστιτούτο Παθητικού Κτιρίου

Institute of Zero Energy Buildings