Συνεργασία του Institute of Zero Energy Buildings με το Investor Confidence Project Europe

Συνεργασία του Institute of Zero Energy Buildings με το Investor Confidence Project Europe

Civiltech

Στο πλαίσιο της συνεχούς ανάπτυξης των συνεργασιών του τόσο στην Ελλάδα αλλά και στην Ευρώπη, το ΙΝΖΕΒ υπέγραψε συμφωνία συνεργασίας με το Investor Confidence Project Europe (ICP Europe).

Το Investor Confidence Project Europe (ICP Europe) έχει στόχο την επιτάχυνση της ανάπτυξης μιας παγκόσμιας αγοράς σε σχέση με την ενεργειακή απόδοση, μειώνοντας το κόστος των συναλλαγών των έργων ενεργειακής αναβάθμισης, αυξάνοντας παράλληλα την αξιοπιστία στα αποτελέσματα της εξοικονόμησης ενέργειας.

Το ICP Europe ορίζει έναν σαφή χάρτη πορείας, με σημείο εκκίνησης την ενεργειακή αναβάθμιση ενός κτιρίου έως την πιστοποίηση Investor Ready Energy Efficiency™.

Με μια σειρά εμπορικών και πολυεπίπεδων πρωτοκόλλων ενεργειακής απόδοσης, το ICP Europe μειώνει το κόστος των συναλλαγών, συγκεντρώνοντας τα υφιστάμενα πρότυπα και διαδικασίες σε μια συνεπή και με διαφάνεια διαδικασία, αυξάνοντας την εμπιστοσύνη και την ασφάλεια των επενδυτών για χρηματοδότηση έργων ενεργειακής αναβάθμισης.

Με την ιδιότητα πλέον του «συμμάχου» του Investor Confidence Project Europe στην Ελλάδα, το ΙΝΖΕΒ διοργανώνει εισαγωγικό – ενημερωτικό σεμινάριο (webinar), που έχει προγραμματιστεί να πραγματοποιηθεί την Πέμπτη 25 Μαϊου 2017.

Στόχος του σεμιναρίου είναι η γνωριμία με τα πρότυπα και τα πρωτόκολλα του ICP Europe, τις διαδικασίες πιστοποίησης των έργων, τη σύνδεση με τα χρηματοδοτικά εργαλεία και τουε επενδυτές αλλά και τη δυνατότητα πιστοποίησης εταιρειών ως διαπιστευμένοι πάροχοι των παρεχόμενων από το ICP Europe πρωτοκόλλων.

Το σεμινάριο δεν έχει κόστος συμμετοχής αλλά απαιτείται εγγραφή. Για τη συμμετοχή στο εισαγωγικό – ενημερωτικό σεμινάριο (webinar), αποστείλατε e-mail στο hello[at]inzeb.org με την ένδειξη ICP Europe.

B2Green
By B2Green.gr 12:30, 27/04/2017
EcoMechanica
Thermal Drones
Calda Energy - Aermec
ΚΑΠΕ Enerfund
PASSIEXPO2018
ASHRAE - Energy In Buildings 2018

PV Market & Tender Mission Greece

Via Expo
B2Green.gr Εγγραφή Newsletter

Επίσημοι Υποστηρικτές Των:

Σύνδεσμος Εταιριών Φωτοβολταϊκών
Ashrae Hellenic Chapter
Ελληνικό Ινστιτούτο Παθητικού Κτιρίου
Association of Energy Engineers - Ελληνικό Παράρτημα
Institute of Zero Energy Buildings
Πανελλήνιος Σύλλογος Πιστοποιημένων Ενεργειακών Επιθεωρητών - ΠΣΥΠΕΝΕΠ
Πανελλήνιος Σύνδεσμος Εταιριών Μόνωσης - ΠΣΕΜ
Ένωση Βιομηχανιών Ηλιακής Ενέργειας - ΕΒΗΕ
Πανελλήνιος Σύνδεσμος Διογκωμένης Πολυστερίνης - ΠΑ.ΣΥ.ΔΙ.Π.
Πανελλήνια Ομοσπονδία Εμπόρων & Βιοτεχνών Υαλοπινάκων - ΠΟΕΒΥ
Πανελλήνιος Σύνδεσμος Επιχειρήσεων Προστασίας Περιβάλλοντος - ΠΑΣΕΠΠΕ
ΚΑΠΕ EnergyHUBforALL