Μελέτη: ενέργεια 7 φορές πάνω από τις ανάγκες με την αξιοποίηση ήλιου και ανέμων στην Κρήτη

Μελέτη: ενέργεια 7 φορές πάνω από τις ανάγκες με την αξιοποίηση ήλιου και ανέμων στην Κρήτη

Η αξιοποίηση του αιολικού και ηλιακού δυναμικού της Κρήτης μπορεί να συμβάλει σε μεγάλο βαθμό στην τροφοδοσία του συστήματος ηλεκτροδότησης και στην υπερκάλυψη των ενεργειακών απαιτήσεων της Περιφέρειας Κρήτης, καθώς η παραγόμενη ενέργεια (19.784.645 MWh/έτος) από την εγκατάσταση αιολικών και φωτοβολταϊκών συστημάτων θα μπορούσε να καλύψει περίπου 7 φορές επιπλέον τη συνολική ετήσια κατανάλωση ηλεκτρικής ενέργειας στους 4 νομούς της Περιφέρειας Κρήτης, όπως την είχε προσδιορίσει η ΕΛ.ΣΤΑΤ. για το έτος 2012!

Στο εντυπωσιακό αυτό συμπέρασμα καταλήγει η μελέτη του Αναστάσιου Τάτση, Μηχανικού Χωροταξίας, Πολεοδομίας και Περιφερειακής Ανάπτυξης MSc του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας, η οποία εκπονήθηκε στο πλαίσιο της μεταπτυχιακής διατριβής του.

Όπως αναφέρει ο κ. Τάτσης, η Κρήτη έχει τις προϋποθέσεις να αναδειχθεί ως πιλοτική στο πεδίο της πράσινης ανάπτυξης, σε µια περίοδο μάλιστα που ο στόχος της πράσινης ανάπτυξης έχει οριστεί ως στρατηγικός στόχος της πολιτείας και σε µια ευρωπαϊκή συγκυρία που χαρακτηρίζεται από ιδιαίτερη επιμονή σε αυτόν. Η περαιτέρω ανάπτυξη των ΑΠΕ και των κατάλληλων τεχνολογιών για την αξιοποίησή τους θα αντιμετωπίσει ριζικά το πρόβλημα της εξάρτησης από συμβατικές πηγές ενέργειας, συμβάλλοντας έτσι στην αειφορία και ταυτόχρονα στην περιβαλλοντική προστασία.

Η μελέτη έγινε τον Σεπτέμβριο του 2016, στο πλαίσιο του Μεταπτυχιακού Προγράμματος Σπουδών «Περιβαλλοντικός Σχεδιασμός Πόλεων και Κτιρίων» του Ελληνικού Ανοικτού Πανεπιστημίου (ΕΑΠ). Ο κ. Τάτσης εκπόνησε - υπό την επίβλεψη του Δρ. Κωνσταντίνου Νικολάου - και παρουσίασε τη μεταπτυχιακή του διατριβή με τίτλο «Διερεύνηση των δυνατοτήτων χωροθέτησης αιολικών εγκαταστάσεων και φωτοβολταϊκών συστημάτων στην Περιφέρεια Κρήτης (Νομοί Λασιθίου, Ηρακλείου, Ρεθύμνου, Χανίων)». Σκοπός ήταν να εξεταστούν τα κριτήρια χωροθέτησης, που θέτει το Ειδικό Πλαίσιο Χωροταξικού Σχεδιασμού και Αειφόρου Ανάπτυξης για τις Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας (ΕΠΧΣΑΑ-ΑΠΕ) και βάσει αυτών να διερευνηθεί και να καταδειχτεί η δυνατότητα εγκατάστασης αιολικών και φωτοβολταϊκών συστημάτων στους υπό εξέταση νομούς της Περιφέρεια Κρήτης, προσδιορίζοντας τόσο τις περιοχές χωροθέτησης όσο και τη μέγιστη δυναμικότητά τους ως προς την παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας.

Τα συμπεράσματα παρουσιάστηκαν υπό μορφή paper και αναρτημένης ανακοίνωσης (poster), το οποίο συντάχθηκε από τον κ. Τάτση και τον Δρ. Κωνσταντίνο Νικολάου, στο 6ο Περιβαλλοντικό Συνέδριο Μακεδονίας που έγινε 5-7 Μαΐου 2017 στην Θεσσαλονίκη, όπου συμμετείχε μεγάλος αριθμός επιστημόνων και μελετητών από ολόκληρη την Ελλάδα.

Επίσης, η μεταπτυχιακή διατριβή συμπεριλήφθηκε - υπό μορφή σύντομης περίληψης στην αγγλική γλώσσα - και στο Επιστημονικό Δελτίο της Σχολής Θετικών Επιστημών και Τεχνολογίας (ΣΘΕΤ) του Ελληνικού Ανοικτού Πανεπιστημίου και είναι προσβάσιμη εδώ.

candianews.gr

Θέλω προσφορά για φωτοβολταϊκά
(net metering, συντήρηση, αυτόνομα κλπ)

B2Green
By B2Green.gr 18:30, 28/05/2017
Thermal Drones
Kostal Solar
ΚΑΠΕ Enerfund
PASSIEXPO2018
ASHRAE - Energy In Buildings 2018

PV Market & Tender Mission Greece

Via Expo
B2Green.gr Εγγραφή Newsletter

Επίσημοι Υποστηρικτές Των:

Σύνδεσμος Εταιριών Φωτοβολταϊκών
Ashrae Hellenic Chapter
Ελληνικό Ινστιτούτο Παθητικού Κτιρίου
Association of Energy Engineers - Ελληνικό Παράρτημα
Institute of Zero Energy Buildings
Πανελλήνιος Σύλλογος Πιστοποιημένων Ενεργειακών Επιθεωρητών - ΠΣΥΠΕΝΕΠ
Πανελλήνιος Σύνδεσμος Εταιριών Μόνωσης - ΠΣΕΜ
Ένωση Βιομηχανιών Ηλιακής Ενέργειας - ΕΒΗΕ
Πανελλήνιος Σύνδεσμος Διογκωμένης Πολυστερίνης - ΠΑ.ΣΥ.ΔΙ.Π.
Πανελλήνια Ομοσπονδία Εμπόρων & Βιοτεχνών Υαλοπινάκων - ΠΟΕΒΥ
Πανελλήνιος Σύνδεσμος Επιχειρήσεων Προστασίας Περιβάλλοντος - ΠΑΣΕΠΠΕ
ΚΑΠΕ EnergyHUBforALL