Climate Change Conference: Πολιτικές κλιματικής αλλαγής- Επιπτώσεις στις επιχειρήσεις

Climate Change Conference: Πολιτικές κλιματικής αλλαγής- Επιπτώσεις στις επιχειρήσεις

Το πρώτο για τη χώρα μας Climate Change Conference πραγματοποιείται την Τρίτη, 4 Ιουλίου 2017, στο Αμφιθέατρο Maroussi Plaza στην Αθήνα, με στόχο να ενημερώσει τις επιχειρήσεις σχετικά με τις εξελίξεις για την κλιματική αλλαγή και τις αγορές CO2, τις απειλές αλλά και τις ευκαιρίες που διαγράφονται γι' αυτές. Το συνέδριο διοργανώνει το Plant της Boussias Communications με τη συνεργασία της Natural Resources PC.

Η διεθνής κοινότητα έχει συμφωνήσει η μέση θερμοκρασία του πλανήτη να μην υπερβεί τους 2°C σε σχέση με τη θερμοκρασία της προβιομηχανικής περιόδου. Η ΕΕ και άλλες χώρες εφαρμόζουν ήδη πολιτικές με τριπλό στόχο: "ενσωμάτωση" του κόστους των εκπομπών, αύξηση της χρήσης ανανεώσιμων πηγών και εξοικονόμηση ενέργειας.

Η θεματολογία του συνεδρίου θα δομηθεί σε δύο άξονες. Ο πρώτος θα αναλύσει το πλαίσιο για την κλιματική αλλαγή και τις αγορές διοξειδίου του άνθρακα. Μετά την εισαγωγή, θα παρουσιασθούν ορισμοί και εναλλακτικές τεχνολογικές λύσεις. Στη συνέχεια θα δοθεί έμφαση σε νομοθεσίες, κανονισμούς και άλλα θεσμικά εργαλεία σχετικά με το φαινόμενο του θερμοκηπίου. Τέλος, θα γίνει ειδική παρουσίαση για τις αγορές «άνθρακος».

Ο δεύτερος άξονας θα αναδείξει τις επιπτώσεις των πολιτικών κλιματικής αλλαγής σε ειδικούς κλάδους, με διάκριση σε επιπτώσεις άμεσες (απασχόληση, επενδύσεις, περιβάλλον), έμμεσες (peer pressure αλλά και μέσω χρηματοδότησης στο βαθμό που αυτή επηρεάζεται από τις πολιτικές αυτές) και intangible/soft, δηλαδή μέσω εταιρικής κοινωνικής ευθύνης και image των επιχειρήσεων.

Διακεκριμένοι ξένοι και Έλληνες ομιλητές, experts και practitioners, εκπρόσωποι υπουργείων, διαχειριστικών φορέων ενέργειας, χρηματοπιστωτικών ιδρυμάτων και συμβουλευτικών οίκων της Ελλάδας και του εξωτερικού, θα παρουσιάσουν συγκεκριμένες ευκαιρίες αλλά και απειλές.

Έχουν ήδη επιβεβαιώσει την παρουσία τους με ομιλία οι Keynote Speakers: Prof. Michael C. Caramanis, Professor Boston University, πρ. Πρόεδρος ΡΑΕ, πρ. Αντιπρόεδρος ΔΕΠΑ, Brian Ricketts, Secretary-General, EURACOAL, Άλκης Δρακινός, Deputy Director, Greece, Αναπληρωτής Επικεφαλής Γραφείου Ελλάδος, EBRD.

Επισκεφθείτε το www.climatechangeconference.gr για να δείτε όλους τους ομιλητές του συνεδρίου, το πρόγραμμα που βρίσκεται σε εξέλιξη, αλλά και για να εξασφαλίσετε τη συμμετοχή σας.

Το κοινό του συνεδρίου. Οι πολιτικές με τον τριπλό στόχο «ενσωμάτωση» του κόστους των εκπομπών, αύξηση της χρήσης ανανεώσιμων πηγών και εξοικονόμηση ενέργειας προκαλούν αυξανόμενο ενδιαφέρον σε στελέχη μίας ευρείας γκάμας δραστηριοτήτων από: Επιχειρήσεις όλων των προαναφερθέντων τομέων παραγωγής ή κατανάλωσης ενέργειας | Επιχειρήσεις ενέργειας, καυσίμων, μεταποίησης, μεταφορών, κατασκευών, αγροτικές | Διεθνείς οργανισμούς | Χρηματοπιστωτικούς οίκους και funds | Παραγωγούς, εμπόρους και χρηματιστήρια ενέργειας | Ελεγκτικές και δικηγορικές εταιρείες και σχετικές συμβουλευτικές δραστηριότητες | Αρμόδια υπουργεία |Σχετικές Αρχές, όπως η ΡΑΕ, ο ΛΑΓΗΕ, ο ΑΔΜΗΕ και ο ΔΕΔΔΗΕ | Πρεσβείες | Συνδέσμους | Επιμελητήρια

* Το B2Green.gr στηρίζει τις εργασίες της εκδήλωσης, ως επίσημος χορηγός επικοινωνίας

Δωρεάν προσφορές από τους εξειδικευμένους επαγγελματίες του Run My Project by B2Green

B2Green
By B2Green.gr 09:23, 16/06/2017

11th International Scientific Conference on Energy and Climate Change
B2Green.gr Εγγραφή Newsletter

Επίσημοι Υποστηρικτές Των:

Σύνδεσμος Εταιριών Φωτοβολταϊκών
Ashrae Hellenic Chapter
Ελληνικό Ινστιτούτο Παθητικού Κτιρίου
Association of Energy Engineers - Ελληνικό Παράρτημα
Institute of Zero Energy Buildings
Πανελλήνιος Σύλλογος Πιστοποιημένων Ενεργειακών Επιθεωρητών - ΠΣΥΠΕΝΕΠ
Πανελλήνιος Σύνδεσμος Εταιριών Μόνωσης - ΠΣΕΜ
Ένωση Βιομηχανιών Ηλιακής Ενέργειας - ΕΒΗΕ
Πανελλήνιος Σύνδεσμος Διογκωμένης Πολυστερίνης - ΠΑ.ΣΥ.ΔΙ.Π.
Πανελλήνια Ομοσπονδία Εμπόρων & Βιοτεχνών Υαλοπινάκων - ΠΟΕΒΥ
Πανελλήνιος Σύνδεσμος Επιχειρήσεων Προστασίας Περιβάλλοντος - ΠΑΣΕΠΠΕ
ΚΑΠΕ EnergyHUBforALL
ΚΑΠΕ Enerfund