Βιοκαύσιμα: Μετά τον ηλίανθο και η ελαιοκράμβη στην Απονιτροποίηση;

Βιοκαύσιμα: Μετά τον ηλίανθο και η ελαιοκράμβη στην Απονιτροποίηση;

Θέση στις επιλέξιµες καλλιέργειες της Απονιτροποίησης διεκδικεί µε τη σειρά της η ελαιοκράµβη, µετά την ένταξη του ηλίανθου, που άνοιξε την υπόθεση ενίσχυσης των ενεργειακών καλλιεργειών από το συγκεκριµένο Μέτρο, σύμφωνα με ρεπορτάζ της Agrenda.,

Και οι δύο καλλιέργειες, θεωρούνται ιδανικές για τη µείωση επιπέδων νιτρορύπανσης του εδάφους, όµως, προς το παρόν, σχετική εισήγηση από τη διεύθυνση Συστηµάτων Καλλιέργειας (Τµήµα Βιοµηχανικών Φυτών), υπήρξε µόνο για τον ηλίανθο, ώστε να µπει στο Μέτρο. Το Γεωπονικό Πανεπιστήµιο Αθηνών, µε τη σειρά του, υπολόγισε το ύψος ενίσχυσης γύρω στα 32 ευρώ ανά στρέµµα.

Το πιο πιθανό σενάριο, είναι η ελαιοκράµβη να προστεθεί στις επιλέξιµες καλλιέργειες της 2ης δράσης της Απονιτροποίησης, δηλαδή την «Αµειψισπορά µε ξηρικές καλλιέργειες». Στο πλαίσιο αυτής της δέσµευσης οι δικαιούχοι αναλαµβάνουν ετησίως να θέτουν σε αµειψισπορά έκταση, η οποία να αντιστοιχεί τουλάχιστον στο 30% της συνολικά ενταγµένης έκτασης. Σηµειώνεται ότι για να µπουν στο Μέτρο Απονιτροποίησης, τα αγροτεµάχια πρέπει να είναι δηλωµένα ως ποτιστικά στο ΟΣ∆Ε του 2017, καθώς η προκήρυξη θα έχει πρώτο έτος εφαρµογής το 2018 (φθινοπωρινές καλλιέργειες 2017 –εαρινές καλλιέργειες 2018).

Η εµπλοκή φέρνει παράταση στα βιοκαύσιµα πρώτης γενιάς

Η έντονη αντίδραση των καλλιεργητών ενεργειακών φυτών, των παραγωγικών τους φορέων, των ευρωπαϊκών αγροτοσυνδικαλιστικών οργανώσεων, αλλά και της βιοµηχανίας βιοκαυσίµων έχει «µπλοκάρει» το τελευταίο διάστηµα την πρόταση της Κοµισιόν για µετάβαση στο καθεστώς βιοκαυσίµων δεύτερης γενιάς από το 2020. Μάλιστα, το αίτηµα για παράταση στην εφαρµογή της προωθούµενης στρατηγικής της ΕΕ, η οποία εκφράζονται έντονοι φόβοι ότι θα οδηγήσει σε δραστικό περιορισµό της καλλιέργειας των ενεργειακών φυτών, προωθεί και το υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης.

Οι πρώτες δε πληροφορίες λένε ότι η εµπλοκή στην όλη διαδικασία αναµένεται να δώσει παράταση στην έναρξη ισχύος του νέου καθεστώτος, κάτι το οποίο φαίνεται να διαβεβαιώνουν και από την πλατεία Βάθη. Άλλωστε και ο ίδιος ο υπουργός Βαγγέλης Αποστόλου έθεσε σε πρόσφατο συµβούλιο Υπουργών Γεωργίας της Ευρώπης τις ανησυχίες της χώρας µας για τις επιπτώσεις που θα έχει η µετάβαση από τα συµβατικά βιοκαύσιµα στα προηγµένα τόσο για τους καλλιεργητές, όσο και για τις επιχειρήσεις βιοντίζελ.

Βιοκαύσιµα από µη εδώδιµα φυτά
Όπως είναι γνωστό, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, παρά το γεγονός ότι δεν έχουν προσδιοριστεί σηµαντικές ανεπιθύµητες ενέργειες στην βιοποικιλότητα, στο έδαφος και τα ύδατα, την επισιτιστική ασφάλεια των τροφίµων, υπέβαλε πρόσφατα προτάσεις για τη σταδιακή µείωση του µεριδίου των βασιζοµένων σε εδώδιµα φυτά βιοκαυσίµων µετά το 2020, προάγοντας την προοδευτική αντικατάστασή τους από προηγµένα βιοκαύσιµα.
Σε κάθε περίπτωση, πάντως, έχει εκφραστεί η ανάγκη να γίνει όσο το δυνατόν πιο σταδιακή και οµαλή µετάβαση κατά τη διάρκεια της δεκαετίας 2021-2030, προκειµένου να µειωθούν οι αρνητικές επιπτώσεις.

Απώλεια εισοδήµατος 300 ευρώ το στρέµµα βλέπουν οι παραγωγοί της ελαιοκράµβης
Και µπορεί η Κοµισιόν να υποστηρίζει ότι η στρατηγική αντικατάστασης µε βιοκαύσιµα β' γενιάς µακροπρόθεσµα θα δηµιουργηθούν θέσεις εργασίας στα προηγµένα ή δεύτερης γενιάς βιοκαύσιµα, ωστόσο οι παραγωγοί ενεργειακών φυτών προβλέπουν ότι η κατάργηση της κοινοτικής στήριξης για τα συµβατικά βιοκαύσιµα θα προκαλέσει την εγκατάλειψη της παραγωγής τους, µε τους καλλιεργητές ελαιοκράµβης
να κάνουν λόγο για απώλεια εισοδήµατος ύψους περίπου 300 ευρώ ανά εκτάριο.

agronews.gr

Δωρεάν προσφορές από τους εξειδικευμένους επαγγελματίες του Run My Project by B2Green

B2Green
By B2Green.gr 19:02, 19/06/2017
11th International Scientific Conference on Energy and Climate Change
B2Green.gr Εγγραφή Newsletter

Επίσημοι Υποστηρικτές Των:

Σύνδεσμος Εταιριών Φωτοβολταϊκών
Ashrae Hellenic Chapter
Ελληνικό Ινστιτούτο Παθητικού Κτιρίου
Association of Energy Engineers - Ελληνικό Παράρτημα
Institute of Zero Energy Buildings
Πανελλήνιος Σύλλογος Πιστοποιημένων Ενεργειακών Επιθεωρητών - ΠΣΥΠΕΝΕΠ
Πανελλήνιος Σύνδεσμος Εταιριών Μόνωσης - ΠΣΕΜ
Ένωση Βιομηχανιών Ηλιακής Ενέργειας - ΕΒΗΕ
Πανελλήνιος Σύνδεσμος Διογκωμένης Πολυστερίνης - ΠΑ.ΣΥ.ΔΙ.Π.
Πανελλήνια Ομοσπονδία Εμπόρων & Βιοτεχνών Υαλοπινάκων - ΠΟΕΒΥ
Πανελλήνιος Σύνδεσμος Επιχειρήσεων Προστασίας Περιβάλλοντος - ΠΑΣΕΠΠΕ
ΚΑΠΕ EnergyHUBforALL
ΚΑΠΕ Enerfund