«Παντρεύουν» Ηλεκτρονικό Περιουσιολογίο και Κτηματολόγιο

«Παντρεύουν» Ηλεκτρονικό Περιουσιολογίο και Κτηματολόγιο

Τον Μάρτιο του 2019 θα είναι ολοκληρωμένο και πλήρως λειτουργικό το ηλεκτρονικό περιουσιολόγιο, ενώ ο επιχειρησιακός σχεδιασμός της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων (ΑΑΔΕ) προβλέπει και τη διασύνδεση με το πληροφοριακό σύστημα του Κτηματολογίου, ώστε να εντοπίζονται και μη δηλωθείσες στην εφορία περιουσίες.

Το επιχειρησιακό πρόγραμμα της ΑΑΔΕ, που φέρει την υπογραφή του Διοικητή Γιώργου Πιτσιλή και είναι ήδη σε πλήρη εφαρμογή προβλέπει άμεσες διασυνδέσεις των πληροφοριακών συστημάτων της Αρχής με άλλες ηλεκτρονικές υπηρεσίες. Αναλυτικότερα, προβλέπει:

-Την ολοκλήρωση το αργότερο έως τον Μάρτιο του 2019 του ηλεκτρονικού περιουσιολογίου των φορολογουμένων. Σκοπός του έργου είναι η ηλεκτρονική καταγραφή του συνόλου της ακίνητης, κινητής και άυλης περιουσίας όλων των φυσικών και νομικών προσώπων, καθώς και των νομικών οντοτήτων. Η καταγραφή αυτή κρίνεται απολύτως αναγκαία ως εργαλείο άσκησης φορολογικής πολιτικής και την καταπολέμηση της φοροδιαφυγής.

-Την πρόσβαση της φορολογικής διοίκησης στο πληροφοριακό σύστημα του Κτηματολογίου προκειμένου να λαμβάνει πληροφορίες για την ακίνητη περιουσία των φορολογουμένων. Συγκεκριμένα, προβλέπεται ότι έως τον Σεπτέμβριο θα υπάρχει πρόσβαση στο πληροφοριακό σύστημα του Κτηματολογίου για τη λήψη πληροφοριών ιδιοκτησίας και έως το τέλος του έτους θα μπορεί να γίνεται μέσω του Κτηματολογίου εγγραφή κατασχέσεων και βαρών καθώς και άρση τους απευθείας από τις υπηρεσίες της Φορολογικής Διοίκησης.

Πάντως, η πρόσβαση της ΑΑΔΕ στο Κτηματολόγιο δεν συνεπάγεται και άμεσα αποτελέσματα, δεδομένου ότι το Κτηματολόγιο είναι ελλιπές, ημιτελές και χιλιάδες υποθέσεις που σχετίζονται με αυτό εκκρεμούν στα δικαστήρια.

Μάλιστα, κατά το Συμβούλιο της Επικρατείας απαραίτητη προϋπόθεση για την έγκυρη ολοκλήρωση του κτηματολογίου σε ορισμένη υποδιαίρεση του εθνικού χώρου, είναι η προηγούμενη ουσιαστική ολοκλήρωση του δασολογίου στην ίδια περιοχή, αφού μόνη αυτή μπορεί να εξασφαλίσει για το Δημόσιο αλλά, αντιστοίχως, και για τους ιδιώτες, νόμιμο τίτλο δήλωσης ιδιοκτησίας.

Θανάσης Κουκάκης
akoukakis@insider.gr

insider.gr

Θέλω να νομιμοποιήσω το αυθαίρετό μου!

B2Green
By B2Green.gr 16:21, 10/08/2017
Sto Therm
Climatherm Energy 2018
B2Green.gr Εγγραφή Newsletter

Επίσημοι Υποστηρικτές Των:

Σύνδεσμος Εταιριών Φωτοβολταϊκών
Ashrae Hellenic Chapter
ΚΑΠΕ EnergyHUBforALL
Ελληνικό Ινστιτούτο Παθητικού Κτιρίου
Association of Energy Engineers - Ελληνικό Παράρτημα
Institute of Zero Energy Buildings
Πανελλήνιος Σύλλογος Πιστοποιημένων Ενεργειακών Επιθεωρητών - ΠΣΥΠΕΝΕΠ