Νέο 'εξοικονομώ': ορίστηκαν οι επιτροπές για το διαγωνισμό παροχής υπηρεσιών συμβούλου

Νέο 'εξοικονομώ': ορίστηκαν οι επιτροπές για το διαγωνισμό παροχής υπηρεσιών συμβούλου

Με απόφασή του το Εθνικό Ταμείο Επιχειρηματικότητας και Ανάπτυξης (ΕΤΕΑΝ), όρισε τα στελέχη που θα απαρτίσουν τις επιτροπές, οι οποίες θα αναλάβει τη διενέργεια και αξιολόγηση Προσφορών του έργου «Παροχή Υπηρεσιών Συμβούλου για την τεχνική υποστήριξη της υλοποίησης της Δράσης ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗ ΚΑΤ' ΟΙΚΟΝ ΙΙ», καθώς, και την Παρακολούθηση και Παραλαβή του. (Δείτε περισσότερα για το διαγωνισμό, εδώ)

Αναλυτικά, ορίστηκαν οι εξής επιτροπές:

1. Επιτροπή Διενέργειας και Αξιολόγησης Προσφορών, αποτελούμενη από τους:

 • Στεφανίδου Ευφημία, Πρόεδρος,
 • Ντηλιά Ιωάννα, μέλος
 • Δασκαλοπούλου Αικατερίνη, μέλος

Αναπληρωματικά μέλη της Επιτροπή Διενέργειας και Αξιολόγησης Προσφορών:

 • Σφυράκης Χρυσοβαλάντης, Αναπληρωτής Πρόεδρος,
 • Σταθοπούλου Διονυσία, μέλος
 • Αγγελοπούλου Ιωάννα, μέλος

2. Επιτροπή Παρακολούθησης και Παραλαβής Έργου (ΕΠΠΕ):

 • Γκικοπούλου Αγγελική, Πρόεδρος,
 • Γάκη Αλεξάνδρα, μέλος
 • Κόκλα Αικατερίνη, μέλος

Αναπληρωματικά μέλη Επιτροπής Παρακολούθησης και Παραλαβής Έργου (ΕΠΠΕ):

 • Καβαρνός Εμμανουήλ, Αναπληρωτής Πρόεδρος,
 • Κυριαζής Πέτρος, μέλος
 • Ταμπάκης Ευστάθιος, μέλος

3. Σε περίπτωση απουσίας ή κωλύματος τακτικού μέλους, οι παραπάνω επιτροπές λειτουργούν νόμιμα με τον πρώτο σε σειρά αναπληρωτή.

B2Green
By B2Green.gr 19:06, 10/08/2017
Calda Energy - Aermec
Sto Therm
Rizakos
11th International Scientific Conference on Energy and Climate Change
B2Green.gr Εγγραφή Newsletter

Επίσημοι Υποστηρικτές Των:

Σύνδεσμος Εταιριών Φωτοβολταϊκών
Ashrae Hellenic Chapter
Ελληνικό Ινστιτούτο Παθητικού Κτιρίου
Association of Energy Engineers - Ελληνικό Παράρτημα
Institute of Zero Energy Buildings
Πανελλήνιος Σύλλογος Πιστοποιημένων Ενεργειακών Επιθεωρητών - ΠΣΥΠΕΝΕΠ
Πανελλήνιος Σύνδεσμος Εταιριών Μόνωσης - ΠΣΕΜ
Ένωση Βιομηχανιών Ηλιακής Ενέργειας - ΕΒΗΕ
Πανελλήνιος Σύνδεσμος Διογκωμένης Πολυστερίνης - ΠΑ.ΣΥ.ΔΙ.Π.
Πανελλήνια Ομοσπονδία Εμπόρων & Βιοτεχνών Υαλοπινάκων - ΠΟΕΒΥ
Πανελλήνιος Σύνδεσμος Επιχειρήσεων Προστασίας Περιβάλλοντος - ΠΑΣΕΠΠΕ
ΚΑΠΕ EnergyHUBforALL
ΚΑΠΕ Enerfund