Στην τελική οι επενδυτικές δράσεις του ΠΑΑ για την ανταγωνιστικότητα των εκμεταλλεύσεων και την χρήση ΑΠΕ

Στην τελική οι επενδυτικές δράσεις του ΠΑΑ για την ανταγωνιστικότητα των εκμεταλλεύσεων και την χρήση ΑΠΕ

Από την Περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης και ειδικότερα από την Διεύθυνση Αγροτικής Οικονομίας ανακοινώνεται ότι δημοσιεύτηκε η προδημοσίευση που αφορά τις δράσεις του ΠΑΑ2014-2020: Α) 4.1.1 «Υλοποίηση επενδύσεων που συμβάλλουν στην ανταγωνιστικότητα της εκμετάλλευσης» και Β) 4.1.3 «Υλοποίηση επενδύσεων που συμβάλλουν στη χρήση ΑΠΕ καθώς και στην προστασία του περιβάλλοντος»

Στην Προδημοσίευση περιλαμβάνονται πληροφορίες για τις ανωτέρω δράσεις που αφορούν κυρίως:

α) περιοχές εφαρμογής,

β) κριτήρια επιλεξιμότητας υποψηφίων,

γ) κριτήρια επιλεξιμότητας γεωργικής εκμετάλλευσης,

δ) κριτήρια επιλεξιμότητας επενδύσεων,

ε) επιλεξιμότητα δαπανών,

στ) δεσμεύσεις δικαιούχων,

ζ) οικονομική ενίσχυση, και

θ) αρχές κριτηρίων επιλογής αιτήσεων ενίσχυσης υποψηφίων.

Στόχος της Προδημοσίευσης είναι η έγκαιρη ενημέρωση των υποψηφίων δικαιούχων και ο προγραμματισμός των ενεργειών τους, λαμβάνοντας υπόψη ότι το σύνολο της γεωργικής εκμετάλλευσης πρέπει να έχει περιληφθεί στην Ενιαία Δήλωση Εκμετάλλευσης κατά το έτος υποβολής της αίτησης ενίσχυσης προς ένταξη στις Δράσεις 4.1.1 και 4.1.3 από τον υποψήφιο δικαιούχο.

Τα αναλυτικά τα κριτήρια επιλογής των δράσεων θα ανακοινωθούν μετά την έγκρισή τους από την Επιτροπή Παρακολούθησης.

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να αναζητήσουν ολόκληρο το κείμενο των προδημοσιέυσεων στην ηλεκτρονική διεύθυνση www.agrotikianaptixi.gr, και στον ιστότοπο της Περιφέρειας ΑΜΘ (www.pamth.gov.gr), επιλέγοντας το εικονίδιο "ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ", ενώ μπορούν επίσης να απευθύνονται στις Διευθύνσεις Αγροτικής Οικονομίας & Κτηνιατρικής των Περιφερειακών Ενοτήτων όπου υπάγονται.

Για περισσότερα επισκεφθείτε τον σύνδεσμο για: Την Προδημοσίευση των Δράσεων 4.1.1 και 4.1.3

Θέλω προσφορά για φωτοβολταϊκά
(net metering, συντήρηση, αυτόνομα κλπ)

Χορηγός κατηγορίας:

B2Green
By B2Green.gr 17:15, 11/08/2017
Kostal Solar
11th International Scientific Conference on Energy and Climate Change
B2Green.gr Εγγραφή Newsletter

Επίσημοι Υποστηρικτές Των:

Σύνδεσμος Εταιριών Φωτοβολταϊκών
Ashrae Hellenic Chapter
Ελληνικό Ινστιτούτο Παθητικού Κτιρίου
Association of Energy Engineers - Ελληνικό Παράρτημα
Institute of Zero Energy Buildings
Πανελλήνιος Σύλλογος Πιστοποιημένων Ενεργειακών Επιθεωρητών - ΠΣΥΠΕΝΕΠ
Πανελλήνιος Σύνδεσμος Εταιριών Μόνωσης - ΠΣΕΜ
Ένωση Βιομηχανιών Ηλιακής Ενέργειας - ΕΒΗΕ
Πανελλήνιος Σύνδεσμος Διογκωμένης Πολυστερίνης - ΠΑ.ΣΥ.ΔΙ.Π.
Πανελλήνια Ομοσπονδία Εμπόρων & Βιοτεχνών Υαλοπινάκων - ΠΟΕΒΥ
Πανελλήνιος Σύνδεσμος Επιχειρήσεων Προστασίας Περιβάλλοντος - ΠΑΣΕΠΠΕ
ΚΑΠΕ EnergyHUBforALL
ΚΑΠΕ Enerfund