Από 4/9 οι αιτήσεις για εγκατάσταση ή αντικατάσταση ηλιακών συστημάτων και πλαισίων

B2Green avatar
14:02, 01/09/2017
Θέρμανση > Ηλιακά > Νέα

Από 4/9 οι αιτήσεις για εγκατάσταση ή αντικατάσταση ηλιακών συστημάτων και πλαισίων

Το Υπουργείο Ενέργειας, Εμπορίου, Βιομηχανίας και Τουρισμού της Κύπρου ανακοινώνει ότι στις 4 Σεπτεμβρίου 2017 αρχίζει η εφαρμογή του σχεδίου εγκατάστασης ή αντικατάστασης ηλιακών συστημάτων παραγωγής ζεστού νερού χρήσης στις κατοικίες.

Σύμφωνα με την ανακοίνωση του Υπουργείου, ο συνολικός προϋπολογισμός του Σχεδίου ανέρχεται στις 600.000 ευρώ και θα καλύψει αναδρομικά επενδύσεις για καινούργια ηλιακά συστήματα/πλαίσια, που αγοράστηκαν και εγκαταστάθηκαν μετά την 1 Ιανουαρίου 2016. Το Σχέδιο θα παραμείνει ανοικτό μέχρι να εξαντληθεί ο διαθέσιμος προϋπολογισμός.

Έντυπα αιτήσεων θα υπάρχουν διαθέσιμα από τις 4 Σεπτεμβρίου 2017 στην ιστοσελίδα του Υπουργείου Ενέργειας, Εμπορίου, Βιομηχανίας και Τουρισμού: http://www.goo.gl/8ccELS, στα κεντρικά γραφεία και στα κατά τόπους επαρχιακά γραφεία του Υπουργείου.

Οι συμπληρωμένες αιτήσεις μαζί με όλα τα συνοδευτικά έγγραφα, θα πρέπει είτε να αποστέλλονται ταχυδρομικώς στη διεύθυνση: οδός Α. Αραούζου 1315, 1421 Λευκωσία, είτε να κατατίθενται σε ειδικό κιβώτιο στην είσοδο του κτηρίου της Υπηρεσίας Ενέργειας στην ίδια διεύθυνση, είτε να παραδίδονται σε φάκελο στα κατά τόπους επαρχιακά γραφεία του Υπουργείου.

Για τυχόν απορίες και διευκρινίσεις, οι αιτητές θα πρέπει πρώτα να απευθύνονται στους προμηθευτές/εγκαταστάτες για τους οποίους το Υπουργείο οργάνωσε ειδικό εκπαιδευτικό σεμινάριο.

Κατά την αξιολόγηση, προτεραιότητα θα δίδεται στις αιτήσεις που είναι πλήρως συμπληρωμένες και συνοδεύονται από όλα τα απαραίτητα έγγραφα.

Θέλω προσφορά για θέρμανση!

B2Green
By B2Green.gr 14:02, 01/09/2017
Climatherm Energy 2018
Domotec & Building Green 2018
B2Green.gr Εγγραφή Newsletter

Επίσημοι Υποστηρικτές Των:

Σύνδεσμος Εταιριών Φωτοβολταϊκών
Ashrae Hellenic Chapter
ΚΑΠΕ EnergyHUBforALL
Ελληνικό Ινστιτούτο Παθητικού Κτιρίου
Association of Energy Engineers - Ελληνικό Παράρτημα
Institute of Zero Energy Buildings
Πανελλήνιος Σύλλογος Πιστοποιημένων Ενεργειακών Επιθεωρητών - ΠΣΥΠΕΝΕΠ
Πανελλήνια Ομοσπονδία Εμπόρων & Βιοτεχνών Υαλοπινάκων - ΠΟΕΒΥ