Main Menu

εξοικονόμηση - ενέργεια - ΑΠΕ - θέρμανση - δόμηση - περιβάλλον
ενημέρωση - business - τεχνολογία - οδηγός αγοράς


B2Green: Σας ζητούμε συγνώμη για τις καθυστερήσεις οι οποίες οφείλονται σε τεχνικό πρόβλημα της Top.Host

Μηχανικοί: το ψηφισθέν κείμενο για την αποσύνδεση ασφάλισης από ιδιότητα

B2Green avatar
19:44, 11/09/2017
Business > Μηχανικοί > Νέα

Μηχανικοί: το ψηφισθέν κείμενο για την αποσύνδεση ασφάλισης από ιδιότητα

Civiltech

Παραθέτουμε το άρθρο 20 του ψηφισθέντος νομοσχεδίου "Συνταξιοδοτικές ρυθµίσεις Δηµοσίου και λοιπές ασφαλιστικές διατάξεις, ενίσχυση της προστασίας των εργαζοµένων, δικαιώµατα ατόµων µε αναπηρίες και άλλες διατάξεις", το οποίο αφορά στην αποσύνδεση ασφάλισης από την ιδιότητα, για μηχανικούς και δικηγόρους:

Άρθρο 20
Αποσύνδεση ασφάλισης από ιδιότητα

1. Οι αυτοαπασχολούµενοι που είναι εγγεγραµµένοι ή θα εγγραφούν στο Τεχνικό Επιµελητήριο Ελλάδας (ΤΕΕ) υπάγονται στην ασφάλιση του ΕΦΚΑ, σύµφωνα µε τις σχετικές νοµοθετικές ρυθµίσεις του πρώην Τοµέα Σύ- νταξης Μηχανικών και Εργοληπτών Δηµοσίων Έργων (ΤΣΜΕΔΕ) του ΕΤΑΑ και του Ενιαίου Ταµείου Επικουρι- κής Ασφάλισης και Εφάπαξ Παροχών (ΕΤΕΑΕΠ), σύµ- φωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 76 του ν. 4387/2016, από την ηµεροµηνία έναρξης άσκησης του επαγγέλµα- τος στην αρµόδια ΔΟΥ και µέχρι τη διακοπή της επαγ- γελµατικής δραστηριότητας και τη διαγραφή από τη ΔΟΥ.

2. Οι δικηγόροι που είναι εγγεγραµµένοι ή θα εγγρα- φούν στους οικείους δικηγορικούς συλλόγους και α- σκούν ελεύθερο επάγγελµα υπάγονται στην ασφάλιση του ΕΦΚΑ, σύµφωνα µε τις σχετικές νοµοθετικές ρυθµί- σεις του πρώην Τοµέα Ασφάλισης Νοµικών (ΤΑΝ) του ΕΤΑΑ και του Ενιαίου Ταµείου Επικουρικής Ασφάλισης και Εφάπαξ Παροχών (ΕΤΕΑΕΠ), σύµφωνα µε τις διατά- ξεις του άρθρου 76 του ν. 4387/2016, από την ηµεροµη- νία έναρξης άσκησης του επαγγέλµατος στην αρµόδια ΔΟΥ και µέχρι τη διακοπή της επαγγελµατικής δραστη- ριότητας και τη διαγραφή από τη ΔΟΥ.

3. Η ισχύς των παραγράφου 1 και 2 του παρόντος άρ- θρου αρχίζει την 1.1.2017. Ασφαλιστικές εισφορές που έχουν καταβληθεί και αφορούν σε περίοδο ασφάλισης α- πό 1.1.2017 έως την ισχύ της ρύθµισης συµψηφίζονται ή επιστρέφονται, πλην των ασφαλιστικών εισφορών για υ- γειονοµική περίθαλψη.

4. Τα πρόσωπα των παραγράφων 1 και 2 που έχουν υ- παχθεί στην ασφάλιση του ΕΦΚΑ και του ΕΤΕΑΕΠ µέχρι την ισχύ του παρόντος νόµου και για τα οποία προκύ- πτει, κατ’ εφαρµογή της παρούσας ρύθµισης, διακοπή της ασφάλισής τους στον ΕΦΚΑ και του ΕΤΕΑΕΠ, µπο- ρούν προαιρετικά να συνεχίσουν την ασφάλισή τους για το σύνολο των κλάδων ασφάλισης στους οποίους υπά- γονταν µέχρι τη διακοπή της υποχρεωτικής τους ασφά- λισης. Στην περίπτωση αυτή η µηνιαία ασφαλιστική ει- σφορά υπολογίζεται µε βάση το κατώτατο όριο µηνιαίου εισοδήµατος για τους ασφαλισµένους άνω 5ετίας του άρθρου 39 του ν. 4387/2016.

Για την προαιρετική συνέχιση της ασφάλισης, σύµφω- να µε τα ανωτέρω υποβάλλεται δήλωση του ασφαλισµέ- νου εντός προθεσµίας τριών (3) µηνών από την έναρξη ι- σχύος του παρόντος. Η προαιρετική συνέχιση της ασφά- λισης διακόπτεται, ύστερα από αίτηση του ασφαλισµέ- νου, από την πρώτη ηµέρα του επόµενου µήνα από την υποβολή της αίτησης. Νέα αίτηση για προαιρετική ασφά- λιση δεν µπορεί να υποβληθεί.

Δείτε το πλήρες ψηφισθέν κείμενο του νομοσχεδίου, εδώ.

B2Green
By B2Green.gr 19:44, 11/09/2017

Δημοφιλέστερα άρθρα