Έρχεται στις 29 Σεπτεμβρίου το Energy Efficiency Conference

Έρχεται στις 29 Σεπτεμβρίου το Energy Efficiency Conference

Για πέμπτη συνεχή χρονιά διοργανώνεται την Παρασκευή 29 Σεπτεμβρίου στην Αθήνα το Energy Efficiency Conference. Το συνέδριο πρόκειται να αναδείξει τις πιο αποτελεσματικές μεθόδους που εφαρμόστηκαν από κορυφαίες εταιρίες για να βελτιώσουν την ενεργειακή τους απόδοση, σε πολλαπλούς τομείς και διαδικασίες (παραγωγή, κτήρια, εσωτερικές λειτουργίες, υπηρεσίες), νέες τεχνολογίες και υπηρεσίες για τη βελτίωση της ενεργειακής απόδοσης, τον ρόλο του IoT, καθώς και διαθέσιμους τρόπους χρηματοδότησης έργων ενεργειακής διαχείρισης.

Η φετινή διοργάνωση έχει μία νέα και διαφορετική δομή. Η 1η ενότητα του συνεδρίου αφορά όλες τις επιχειρήσεις και θα συζητηθούν οι δυνατότητες χρηματοδότησης έργων ενεργειακής αποδοτικότητας. Στην Ενότητα συμμετέχουν ομιλητές-εκπρόσωποι από διεθνείς αναπτυξιακούς χρηματοδοτικούς φορείς και από κοινοπραξίες των σχετικών ευρωπαϊκών πρωτοβουλιών EEFIG και SEAF, που σκοπό έχουν την επιτάχυνση των επενδύσεων σε τέτοια έργα ενεργειακής αποδοτικότητας και οι οποίες συγχρηματοδοτούνται από κοινοτικούς αναπτυξιακούς και ερευνητικούς πόρους, όπως το Horizon2020.

Από τη 2η ενότητα και μετά η θεματολογία διαχωρίζεται στα δύο και αφορά η μεν τη βιομηχανία, η δε αποκλειστικά τα κτήρια. Μέσω στοχευμένων εταιρικών case studies θα επικοινωνηθούν βέλτιστες πρακτικές και συνακόλουθα οφέλη, ενώ experts του χώρου θα προσφέρουν στοχευμένη ενημέρωση για νέες τεχνολογίες και υπηρεσίες για τη βελτίωση της ενεργειακής απόδοσης και τον ρόλο του IoT.

Παράλληλα, την προηγούμενη ημέρα του συνεδρίου θα πραγματοποιηθούν: i) εκδήλωση με θέμα τη νέα νομοθεσία ενεργειακών ελέγχων στη βιομηχανία, σύμφωνα με τις απαιτήσεις του Ν.4342/2015 και της ΚΥΑ 178679 (ΦΕΚ 2337B/10.7.2017), από την TUV Austria Hellas, και ii)workshop που θα αφορά στη μεθοδολογία του Προτύπου Passive House, με εισηγητή τον κο Στέφανο Παλλαντζά, Πολιτικό Μηχανικό ΕΜΠ, Πρόεδρο Δ.Σ. του ΕΙΠΑΚ.

Το συνέδριο θα συγκεντρώσει ειδικούς, εμπειρογνώμονες, διευθυντές παραγωγής και τεχνικούς διευθυντές, μηχανικούς, τεχνικούς, συμβούλους, επιθεωρητές, υπεύθυνους ενεργειακής διαχείρισης, στελέχη διεύθυνσης περιβάλλοντος & αειφόρου ανάπτυξης, στελέχη διαχείρισης εγκαταστάσεων (facility managers), επιχειρηματίες, εκπροσώπους ανάπτυξης ιδιοκτησίας ή οικοδομικής βιομηχανίας, σε κτήρια με υψηλές ενεργειακές απαιτήσεις.

Το συνέδριο πραγματοποιείται με την Τιμητική Υποστήριξη του ΣΕΧΒ και του Hellenic Association for Energy Economics (ΗΑΕΕ).

* Το B2Green.gr στηρίζει τις εργασίες του συνεδρίου, ως επίσημος χορηγός επικοινωνίας

B2Green
By B2Green.gr 09:57, 13/09/2017
Sto Therm
Climatherm Energy 2018
Domotec & Building Green 2018
B2Green.gr Εγγραφή Newsletter

Επίσημοι Υποστηρικτές Των:

Σύνδεσμος Εταιριών Φωτοβολταϊκών
Ashrae Hellenic Chapter
ΚΑΠΕ EnergyHUBforALL
Ελληνικό Ινστιτούτο Παθητικού Κτιρίου
Association of Energy Engineers - Ελληνικό Παράρτημα
Institute of Zero Energy Buildings
Πανελλήνιος Σύλλογος Πιστοποιημένων Ενεργειακών Επιθεωρητών - ΠΣΥΠΕΝΕΠ
Πανελλήνια Ομοσπονδία Εμπόρων & Βιοτεχνών Υαλοπινάκων - ΠΟΕΒΥ