Στη Βουλή η πρόοδος των εργασιών του νέου εργοστασίου της ΔΕΗ στη Ρόδο

Στη Βουλή η πρόοδος των εργασιών του νέου εργοστασίου της ΔΕΗ στη Ρόδο

Ο Βουλευτής Δωδεκανήσου, κ. Μάνος Κόνσολας, κατέθεσε Ερώτηση στη Βουλή προς τον Υπουργό Περιβάλλοντος και Ενέργειας με την οποία θέτει σαφή ερωτήματα για την πρόοδο των εργασιών του νέου εργοστασίου της ΔΕΗ στη Νότια Ρόδο, το χρόνο λειτουργίας του, τα αντισταθμιστικά έργα που προβλέπονται για τη Ρόδο, αλλά και την τοπική κοινότητα Θεολόγου.

Συγκεκριμένα ο κ. Κόνσολας θέτει τα ακόλουθα ερωτήματα:

1. Πότε υπολογίζεται να τεθεί σε πλήρη και κανονική λειτουργία το νέο εργοστάσιο;

2. Πότε προγραμματίζεται η δοκιμαστική λειτουργία των μηχανών παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας;

3. Σε ποιο στάδιο βρίσκονται οι εργασίες για την κατασκευή του υποθαλάσσιου αγωγού πετρέλευσης;

4. Ποιο είναι το οργανόγραμμα και οι θέσεις εργασίας για τη λειτουργία του νέου εργοστασίου. Πότε θα υπάρξουν οι σχετικές προκηρύξεις;

5. Με δεδομένο ότι η ΔΕΗ έχει συμφωνήσει στην ανάγκη υλοποίησης αντισταθμιστικών έργων με το Δήμο Ρόδου ύψους 3,5 εκ ευρώ αλλά και έργων στην τοπική κοινότητα Θεολόγου, πότε προβλέπεται η υλοποίησή τους;

To πλήρες κείμενο της Ερώτησης του κ. Κόνσολα.

Ε Ρ Ω Τ Η Σ Η

Προς

Κύριο Υπουργό Περιβάλλοντος και Ενέργειας

ΘΕΜΑ: «Εξέλιξη και πρόοδος των εργασιών του νέου εργοστασίου της ΔΕΗ στη Ρόδο»

Κύριε Υπουργέ,

Η Ρόδος, ένα νησί που αποτελεί τον κορυφαίο τουριστικό προορισμό, έχει αυξημένες ενεργειακές ανάγκες.

Η κατασκευή του νέου εργοστασίου της ΔΕΗ στην Κατταβιά στη Νότια Ρόδο, έρχεται για να καλύψει αυτές τις αυξημένες ανάγκες.

Αυτό που προέχει σε αυτή τη φάση είναι η πρόοδος των εργασιών, προκειμένου το εργοστάσιο να λειτουργήσει από το 2018, παρά το γεγονός ότι στο αρχικό χρονοδιάγραμμα, προβλεπόταν η λειτουργία του εντός του δεύτερου εξαμήνου του 2016.

Με δεδομένο ότι πρόκειται για ένα μείζονος σημασίας έργο, οφείλεται πλήρης και ενδελεχής ενημέρωση για την πορεία των εργασιών αλλά και τα σχετικά χρονοδιαγράμματα.

Κατόπιν των ανωτέρω

Ερωτάται ο Κύριος Υπουργός

Πότε υπολογίζεται να τεθεί σε πλήρη και κανονική λειτουργία το νέο εργοστάσιο;
Πότε προγραμματίζεται η δοκιμαστική λειτουργία των μηχανών παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας;
Σε ποιο στάδιο βρίσκονται οι εργασίες για την κατασκευή του υποθαλάσσιου αγωγού πετρέλευσης;
Ποιο είναι το οργανόγραμμα και οι θέσεις εργασίας για τη λειτουργία του νέου εργοστασίου. Πότε θα υπάρξουν οι σχετικές προκηρύξεις;
Με δεδομένο ότι η ΔΕΗ έχει συμφωνήσει στην ανάγκη υλοποίησης αντισταθμιστικών έργων με το Δήμο Ρόδου ύψους 3,5 εκ ευρώ, αλλά και έργων στην τοπική κοινότητα Θεολόγου, πότε προβλέπεται η υλοποίησή τους;

Ο Ερωτών Βουλευτής

Μάνος Κόνσολας

Βουλευτής Δωδεκανήσου

dimokratiki.gr

Δωρεάν προσφορές από τους εξειδικευμένους επαγγελματίες του Run My Project by B2Green

B2Green
By B2Green.gr 09:14, 14/09/2017

11th International Scientific Conference on Energy and Climate Change
B2Green.gr Εγγραφή Newsletter

Επίσημοι Υποστηρικτές Των:

Σύνδεσμος Εταιριών Φωτοβολταϊκών
Ashrae Hellenic Chapter
Ελληνικό Ινστιτούτο Παθητικού Κτιρίου
Association of Energy Engineers - Ελληνικό Παράρτημα
Institute of Zero Energy Buildings
Πανελλήνιος Σύλλογος Πιστοποιημένων Ενεργειακών Επιθεωρητών - ΠΣΥΠΕΝΕΠ
Πανελλήνιος Σύνδεσμος Εταιριών Μόνωσης - ΠΣΕΜ
Ένωση Βιομηχανιών Ηλιακής Ενέργειας - ΕΒΗΕ
Πανελλήνιος Σύνδεσμος Διογκωμένης Πολυστερίνης - ΠΑ.ΣΥ.ΔΙ.Π.
Πανελλήνια Ομοσπονδία Εμπόρων & Βιοτεχνών Υαλοπινάκων - ΠΟΕΒΥ
Πανελλήνιος Σύνδεσμος Επιχειρήσεων Προστασίας Περιβάλλοντος - ΠΑΣΕΠΠΕ
ΚΑΠΕ EnergyHUBforALL
ΚΑΠΕ Enerfund