Διαδικτυακά σεμινάρια για τα Συγκεντρωτικά Θερμικά Ηλιακά συστήματα

B2Green avatar
16:16, 20/09/2017
Θέρμανση > Ηλιακά > Νέα

Διαδικτυακά σεμινάρια για τα Συγκεντρωτικά Θερμικά Ηλιακά συστήματα

Το Ευρωπαϊκό πρόγραμμα "SOLAR CV - SSA to cover skill needs through delivery and recognition of EU joint CV in Concentrated Solar Power" (πλαίσιο Erasmus+, www.solar-cv.eu/) διοργανώνει δύο παράλληλα διαδικτυακά πιλοτικά σεμινάρια για τα Συγκεντρωτικά Θερμικά Ηλιακά (ΣΘΗ) συστήματα, στα οποία προσκαλεί τους ενδιαφερόμενους να συμμετάσχουν.

Το πρόγραμμα ”SolarCV” αφορά στην οργάνωση/πιστοποίηση της εκπαίδευσης στον τομέα των ΣΘΗ συστημάτων και ειδικότερα των χειριστών του ηλιακού πεδίου. Τα ΣΘΗ συστήματα αναμένεται να αναδειχθούν σε σημαντική πηγή πράσινης ενέργειας μέσα στις επόμενες δεκαετίες, συνεισφέροντας στην παραγωγή «καθαρής» ενέργειας από Ανανεώσιμες Πηγές και ενισχύοντας δυναμικά την ανάπτυξη των επενδύσεων, την δημιουργία θέσεων εργασίας, την εξοικονόμηση CO2 και την προστασία του περιβάλλοντος.

Τα σεμινάρια, που θα οργανωθούν στα πλαίσια του έργου, είναι τα εξής:

 • Πιλοτικό σεμινάριο για την κατάρτιση προσωπικού που εργάζεται ή πρόκειται να εργαστεί σε εγκαταστάσεις ΣΘΗ.
  • Απευθύνεται σε ειδικούς και επαγγελματίες στον χώρο των ΑΠΕ με τεχνικό υπόβαθρο, καθώς και σε τελειόφοιτους φοιτητές του ενεργειακού τομέα.
  • Θα δοθεί Πιστοποιητικό Κατάρτισης στους συμμετέχοντες που θα ολοκληρώσουν επιτυχώς το σεμινάριο. 
  • Διάρκεια: ~ 300 ώρες / Οκτώβριος – Δεκέμβριος 2017.
 • Πιλοτικό σεμινάριο για την επικύρωση της μεθοδολογίας εκπαίδευσης επαγγελματιών σε εγκαταστάσεις ΣΘΗ.
  • Απευθύνεται αποκλειστικά σε ειδικούς και επαγγελματίες στον χώρο των ΑΠΕ με τεχνικό υπόβαθρο και με εμπειρία στον τομέα των ΣΘΗ. 
  • Θα δοθεί Πιστοποιητικό Ειδικού Εμπειρογνώμονα στους συμμετέχοντες που θα ολοκληρώσουν επιτυχώς το σεμινάριο. 
  • Διάρκεια: ~ 150 ώρες / Νοέμβριος – μέσα Δεκεμβρίου 2017

Η γλώσσα των σεμιναρίων είναι η Αγγλική και η συμμετοχή στο σεμινάριο είναι δωρεάν.

Η παρακολούθηση των σεμιναρίων θα γίνει μετά από αξιολόγηση της Δήλωσης Συμμετοχής, με προθεσμία υποβολής την 27η Σεπτεμβρίου 2017, καθώς οι θέσεις είναι περιορισμένες.

Δείτε περισσοτερα, εδώ.

Θέλω προσφορά για θέρμανση!

B2Green
By B2Green.gr 16:16, 20/09/2017
PassiExpo North 20109
Biomass Day 2019
Via Expo
1st International Biogas Conference
12th International Scientific Conference on Energy and Climate Change
14o ΣΥΝΕΔΡΙΟ «ΑΛΟΥΜΙΝΙΟ & ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ»
B2Green.gr Εγγραφή Newsletter

Επίσημοι Υποστηρικτές Των:

Σύνδεσμος Εταιριών Φωτοβολταϊκών
Ashrae Hellenic Chapter
Ελληνικό Ινστιτούτο Παθητικού Κτιρίου
Association of Energy Engineers - Ελληνικό Παράρτημα
Institute of Zero Energy Buildings
Πανελλήνιος Σύλλογος Πιστοποιημένων Ενεργειακών Επιθεωρητών - ΠΣΥΠΕΝΕΠ
Πανελλήνιος Σύνδεσμος Εταιριών Μόνωσης - ΠΣΕΜ
Ένωση Βιομηχανιών Ηλιακής Ενέργειας - ΕΒΗΕ
Πανελλήνιος Σύνδεσμος Διογκωμένης Πολυστερίνης - ΠΑ.ΣΥ.ΔΙ.Π.
Πανελλήνια Ομοσπονδία Εμπόρων & Βιοτεχνών Υαλοπινάκων - ΠΟΕΒΥ
Σύνδεσμος Ελλήνων Κατασκευαστών Αλουμινίου - ΣΕΚΑ
Πανελλήνιος Σύνδεσμος Επιχειρήσεων Προστασίας Περιβάλλοντος - ΠΑΣΕΠΠΕ
ΠΟΒΑΣ
ΚΑΠΕ EnergyHUBforALL