Πρότυπος Σταθμός διαχείρισης οργανικών αποβλήτων & παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από βιοαέριο.

Πρότυπος Σταθμός διαχείρισης οργανικών αποβλήτων & παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από βιοαέριο.

Ο όμιλος SYCHEM διαθέτει και λειτουργεί σταθμό παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από βιοαέριο στη Βιομηχανική Περιοχή Ηρακλείου Κρήτης, μέσω της θυγατρικής εταιρείας ΤΕΧΝΙΚΗ ΒΙΟΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΚΡΗΤΗΣ ΕΕ (http://bioenergycrete.gr/), όπου πρόκειται για μία πρότυπη μονάδα συμπαραγωγής από βιοαέριο για τη διαχείριση ζωικών υποπροϊόντων, υπολειμμάτων τροφίμων καθώς και άλλων οργανικών αποβλήτων.

Ο σταθμός είναι πραγματικά ένα στολίδι μέσα στη Βιομηχανική Περιοχή Ηρακλείου και θυμίζει περισσότερο εργοστάσιο τροφίμων παρά μονάδα διαχείρισης αποβλήτων. Ιδιαίτερη εντύπωση προκαλούν οι συνθήκες υγιεινής, η απόλυτη τήρηση των μέτρων προστασίας, η μηδενική οσμή γύρω από το εργοστάσιο, όταν μέσα στη γραμμή παραγωγής διαχειρίζονται απόβλητα, καθώς και οι καινοτόμοι τρόποι αντιμετώπισης των προβλημάτων παρόμοιων μονάδων.

Η SYCHEM, που είναι μια αμιγώς ελληνική βιομηχανική/κατασκευαστική εταιρεία υψηλής τεχνολογίας  (εξαγωγές άνω του 70 % σε μηχανήματα επεξεργασίας νερού),  σχεδίασε και κατασκεύασε έναν καινοτόμο σταθμό βιοαερίου, εφαρμόζοντας  τις πιο προηγμένες τεχνολογίες στα κρίσιμα σημεία της παραγωγικής διαδικασίας, καθώς και ένα καινοτόμο δικής της σχεδίασης σύστημα βιολογικής απόσμησης και  βιολογικής επεξεργασίας του υγρού χωνεμένου υπολείμματος. Ο σταθμός βρίσκεται σε πλήρη λειτουργία από τον Ιανουάριο του 2017. Η διαδικασία πραγματοποιείται σε κλειστό κτίριο σε συνθήκες συνεχούς υποπίεσης και η αποθήκευση των πρώτων υλών γίνεται σε κλειστές δεξαμενές που φέρουν κατάλληλο σύστημα απόσμησης με βιόφιλτρα. Τέλος, το καινοτόμο σύστημα βιολογικής επεξεργασίας του υγρού χωνεμένου υπολείμματος, βασιζόμενο σε συνδυασμό τεχνολογιών βιοενίσχυσης με βιοφορείς, μεμβρανών υπερδιήθησης και αντίστροφης ώσμωσης, επιτυγχάνει μείωση του οργανικού φορτίου, δίνοντας τελικό προϊόν νερό που πληροί της παραμετρικές τιμές για απεριόριστη άρδευση.

Ο συγκεκριμένος σταθμός βιοαερίου είναι πανευρωπαϊκό πρότυπο για τη διαχείριση και αξιοποίηση οργανικών αποβλήτων σφαγείων, κτηνοτροφικών και πτηνοτροφικών μονάδων, ληγμένων τροφίμων κ.α., προσφέροντας έναν πρωτοποριακό τρόπο διαχείρισης δύσκολων οργανικών αποβλήτων μέσα στον αστικό ιστό.

Πρόκειται για ένα σταθμό εγκατεστημένης ηλεκτρικής ισχύος μόλις 500 KW που δύναται να διαχειριστεί 35.000 τόνους οργανικών αποβλήτων ανά έτος.

Δωρεάν προσφορές από τους εξειδικευμένους επαγγελματίες του Run My Project by B2Green

B2Green
By B2Green.gr 16:42, 13/10/2017
Εκλογές ΤΕΕ 2019
ΤΜΕΔΕ
ΤΕΕ

14o ΣΥΝΕΔΡΙΟ «ΑΛΟΥΜΙΝΙΟ & ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ»
The Solar Future Greece 2019
Climatherm Energy 2020»
B2Green.gr Εγγραφή Newsletter

Επίσημοι Υποστηρικτές Των:

Σύνδεσμος Εταιριών Φωτοβολταϊκών
Ashrae Hellenic Chapter
Ελληνικό Ινστιτούτο Παθητικού Κτιρίου
Association of Energy Engineers - Ελληνικό Παράρτημα
Institute of Zero Energy Buildings
Πανελλήνιος Σύλλογος Πιστοποιημένων Ενεργειακών Επιθεωρητών - ΠΣΥΠΕΝΕΠ
Πανελλήνιος Σύνδεσμος Εταιριών Μόνωσης - ΠΣΕΜ
Ένωση Βιομηχανιών Ηλιακής Ενέργειας - ΕΒΗΕ
Πανελλήνιος Σύνδεσμος Διογκωμένης Πολυστερίνης - ΠΑ.ΣΥ.ΔΙ.Π.
Πανελλήνια Ομοσπονδία Εμπόρων & Βιοτεχνών Υαλοπινάκων - ΠΟΕΒΥ
Σύνδεσμος Ελλήνων Κατασκευαστών Αλουμινίου - ΣΕΚΑ
Πανελλήνιος Σύνδεσμος Επιχειρήσεων Προστασίας Περιβάλλοντος - ΠΑΣΕΠΠΕ
ΠΟΒΑΣ
ΚΑΠΕ EnergyHUBforALL